Koronavírus: opatrenia Univerzity Komenského

Aktuálne opatrenia UK

15. október 2020: Univerzita zavádza mimoriadne kontroly na internátoch ako reakciu na porušovanie nariadenej karantény. Viacerí zahraniční študenti boli v priebehu minulého týždňa pre potvrdené ochorenie COVID-19 umiestnení do internátnych izolačných izieb. Niektorí z nich opakovane ignorovali pravidlá karantény a na dvoch izbách usporiadali večierok pre ďalších jedenásť osôb. Dnes Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodne o karanténe pre všetky osoby, ktoré sa zúčastnili včerajšieho hromadného stretnutia. Po skončení nariadenej karantény vedenie internátov všetkých trinásť osôb z internátu okamžite vylúči a navrhne disciplinárne konanie na fakultách, na ktorých títo študenti študujú. O incidente budeme informovať aj domovské univerzity študentov a zastupiteľské úrady. Vzhľadom na okolnosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave postúpi konanie voči týmto osobám príslušným policajným zložkám na ďalšie vyšetrovanie. Na celých internátoch sa zintenzívnia mimoriadne kontroly s cieľom zabezpečiť dodržiavanie internátneho poriadku a ochrany zdravia a životov ubytovaných. Vedenie Univerzity Komenského opätovne vyzýva všetkých študentov, ktorí ostali na internátoch, aby dodržiavali internátny poriadok, nariadenia štátnych orgánov a ÚVZ SR. Zdôrazňujeme, že budeme pokračovať v nekompromisnom prístupe.

Ako chrániť seba aj ostatných?

 • RÚŠKO: Nosenie ochranného rúška je povinné vo všetkých vnútorných priestoroch ale aj v dopravných prostriedkoch. Dôležité je tiež správne nosenie rúška, pamätajte, že musí zakrývať nos a aj ústa. 
 • ODSTUP: Dodržiavajte rozostupy vo vnútorných i vonkajších priestoroch, odporúčaný odstup je 2 metre.
 • RUKY: Pri vstupe do budov použite dezinfekčné prípravky na ruky. Počas dňa si tiež ruky umývajte mydlom a vodou častejšie. Ak sú dostupné, používajte aj dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu.
 • Vyhnite sa dotýkaniu očí, nosa a úst neumytými rukami.
 • Tvárové rúško vymeňte za nové, keď je poškodené, vlhké alebo špinavé. Jednorazové rúška nie sú určené na opätovné používanie. Tvárové rúško z látky je po použití potrebné vyprať v práčke na 60 °C s bežne dostupnými pracími prostriedkami, prípadne ho vyvariť vo vriacej vode (100 °C) počas 5 minút, vypraté textilné rúško pri nižšej teplote treba prežehliť pri teplote určenej na bavlnu.
 • Vyhýbajte sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí. Ak sa už v takýchto priestoroch nachádzate – reštaurácia, klub, dávajte si mimoriadny pozor, často si umývajte ruky, pite len z vlastného pohára a pod.
 • Keď kýchate alebo kašlete, zakryte si ústa  jednorazovými papierovými vreckovkami, rúškom alebo odevom. Nezakrývajte si ich len rukami, pretože sa nimi následne dotýkate mnohých povrchov, resp. následne si ruky dezinfikujte.
 • Vyhnite sa zdieľaniu osobných vecí, ako sú pero, kuchynský riad či uteráky, s inými ľuďmi.
 • Obmedzte fyzický kontakt s cudzími osobami – napríklad podávanie rúk, bozkávanie či objímanie.
 • Zvážte nutnosť cestovať. Čím viac obmedzíme kontakt s inými ľuďmi/komunitami (miešanie obyvateľov), tým menšie je riziko šírenia nákazy na našich internátoch – alebo vo vašej rodine.
 • Odporúčame tiež vyhnúť sa cestovaniu do zahraničia. To so sebou prináša väčšiu mieru rizika zavlečenia ochorenia COVID-19 na naše územie ako importovanú nákazu. Ak už ste v zahraničí, odporúčame zvoliť si skôr ubytovanie mimo hlavných trás a s menším počtom ľudí. Rovnako je vhodné dbať na dostatočný sociálny odstup od cudzích osôb, dôkladné umývanie a dezinfekciu rúk a nosenie rúška vo verejných interiérových priestoroch a na miestach s vyššou koncentráciou ľudí (letiskové haly, dopravné prostriedky).
 • Ak pociťujete niektorý z príznakov ochorenia COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), kontaktujte telefonicky svojho všeobecného lekára, ktorý navrhne vhodný postup.
 • V prípade mimoriadnych zdravotných komplikácií volajte na číslo 155 a informujte dispečing, že máte podozrenie na ochorenie COVID-19.  

Prihlásiť sa na vyšetrenie na COVID-19 môžete aj TU.

Najdôležitejšie správy

Zimný semester 2020/2021

15. október 2020: Univerzita zavádza mimoriadne kontroly na internátoch ako reakciu na porušovanie nariadenej karantény

5. október 2020: Väčšina študentov Univerzity Komenského po zavedení dištančnej výučby odišla z internátov

28. september 2020: Univerzita Komenského prechádza na dištančnú výučbu

24. september 2020: Internáty UK sú v červenej fáze

22. september 2020: RÚVZ preventívne uzavrel martinský internát do karantény

14. september 2020: Univerzita Komenského eviduje prvé prípady COVID-19 na internátoch

7. september 2020: Dva týždne do začiatku prednášok: Univerzita Komenského sa pripravuje na zimný semester

20. august 2020: Zimný semester 2020/2021: čo vieme už teraz


Letný semester 2019/2020

6. apríl 2020: UK umožní študentom predčasné odubytovanie

5. apríl 2020: Čo potrebujete vedieť o procese odubytovania

31. marca 2020: Aktuálne informácie k ubytovaniu na internátoch

27. marca 2020: Organizácia štúdia počas trvania mimoriadnej situácie

24. marca 2020: Rektor UK naďalej ponecháva v platnosti prerušenie prezenčnej výučby do odvolania.

18. marec 2020: Aktuálne informácie o poplatkoch za ubytovanie na internátoch Mlyny UK a Družba UK

12. marec 2020: Niekoľko otázok a odpovedí k aktuálnej situácii

12. marec 2020: Aktuálne informácie k prihláškam na štúdium

11. marec 2020: UK a STU úplne zatvárajú vysokoškolské internáty

9. marec 2020: Usmernenia pre študentov a zamestnancov počas prerušenia prezenčnej výučby

 

 

Koronavírus: všetky správy>>>

Priebeh opatrení

5. október 2020: Internáty UK môžu ostať prístupné pre študentov, ktorí odísť nemohli – či už z dôvodu praxe, laboratórnych prác, alebo zo zdravotných či vážnych sociálnych dôvodov. Na internátoch ostala aj časť zahraničných študentov, pre ktorých by návrat domov predstavoval vážnu komplikáciu. Vedenie UK naďalej odporúča všetkým študentom, ktorí môžu internáty opustiť a majú kam ísť, aby tak urobili. V prípade zhoršenia situácie nevylučuje prijatie drastickejších opatrení s cieľom chrániť život a zdravie našich študentov a zamestnancov. S cieľom udržať internáty v chode čo najdlhšie zavádza univerzita ďalšie sprísnené opatrenia – zákaz návštev medzi izbami a dôrazné sankcionovanie pri porušení pravidiel, ako je povinnosť nosiť rúška, zákaz zhromažďovania v areáli internátov či dodržiavanie nočného pokoja.

28. september:  Vzhľadom na rapídne zhoršovanie epidemiologickej situácie dnes rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček na základe odporúčania Krízového štábu UK rozhodol o úplnom prerušení prezenčnej výučby. . Nepočítame s tým, že prezenčná výučba sa do konca zimného semestra obnoví. Študentom bývajúcim na internátoch umožňujeme naplánovať si dobrovoľný odchod. Do 5. októbra 2020 môžu podpísať dodatok k ubytovacej zmluve, vďaka ktorému im lôžko zostane k dispozícii. 

Príkaz rektora

Vo štvrtok 24. septembra 2020 zasadal Permanentný krízový štáb Univerzity Komenského a vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie v Bratislave, ako aj na internátoch Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK a Vysokoškolského internátu Družba, rozhodol, že oba komplexy prechádzajú s okamžitou platnosťou do červenej fázy.  

Ubytovaní môžu aj naďalej bývať na internátoch a stravovať sa v jedálňach. Okrem doteraz platných bezpečnostných a hygienických opatrení však bolo potrebné prijať aj opatrenia, ktoré minimalizujú sociálne kontakty študentov. Dnešným dňom tak platí zákaz návštev ubytovaných medzi ubytovacími blokmi, počet osôb prítomných v izbe nesmie prekročiť ubytovaciu kapacitu izby a kapacita študovní je znížená na polovicu pôvodného počtu. Zároveň platí úplný zákaz zhromažďovania a združovania osôb v interiéri aj exteriéri areálu internátov a dodržiavanie nočného pokoja od 22.00 hod. do 7.00 hod. Ubytovaným dôrazne neodporúčame návštevy medzi jednotlivými izbami a v prípade ďalšieho zhoršenia situácie návštevy medzi izbami úplne zakážeme.  

7. september 2020:

Výučba v zimnom semestri
Fakulty môžu v súlade so zákonom o vysokých školách všetky vzdelávacie činnosti, ktorých povaha to umožňuje, uskutočňovať dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou.

Akademické slávnosti
Univerzita neplánuje slávnostné otvorenie akademického roka, promócie, akademické obrady v aule na Šafárikovom námestí ani neodporúča organizovať spoločenské akcie či iné aktivity na univerzite s hromadnou účasťou.

Epidemiologické opatrenia
Vo všetkých vnútorných priestoroch UK, vrátane internátov, je povinné nosenie ochranných rúšok, dezinfekcia rúk pri vstupe do budov a dodržiavanie rozostupov najmenej 2 metre (princíp R-O-R: rúško-odstup-ruky). Zároveň pri prezenčných prednáškach odporúčame zníženie počtu študentov v skupine, intenzívne vetranie a dlhšie prestávky medzi jednotlivými prednáškami. Do všetkých priestorov sme umiestnili infografiky s detailnými pokynmi.

Internáty
Na internátoch platia sprísnené opatrenia, pobyt v spoločných priestoroch je možný len s rúškom, ktoré zakrýva ústa a nos. Návštevy ubytovaných počas zimného semestra povolené nebudú a kapacita pre stravníkov v jedálňach v správe univerzity je obmedzená (1 osoba na 15 m²). Špeciálne upozorňujeme študentov na potrebu používať rúška vo výťahoch, čo sú rizikové miesta.

Krízové štáby
Rektor zriadil dva krízové štáby – väčší Krízový štáb UK, ktorý rozhoduje o zásadných otázkach a prijíma opatrenia s celouniverzitným dosahom, a menší Permanentný krízový štáb UK, ktorý rieši každodenné otázky.

 

21. august 2020:

 1. Výučba v akademickom roku 2020/21 sa začína podľa plánu, oficiálne otvorenie je 21. septembra 2020, v prípade niektorých fakúlt sa môže výučba začať aj skôr. 
 2. Vo všetkých vnútorných priestoroch UK bude povinné nosenie ochranných rúšok, dezinfekcia rúk pri vstupe do budov a dodržiavanie rozostupov najmenej 2 metre (princíp R-O-R: rúško-odstup-ruky).
 3. Rôzne opatrenia budú platiť pre skupiny, ktoré sú stabilné, a iné pre výučbu predmetov študijného programu, kde sa počas dňa študenti v skupinách miešajú. Hromadné prednášky budeme presúvať do online prostredia, laboratórne cvičenia, praktické predmety či menšie skupiny skúsime čo najdlhšie udržať v prezenčnom režime.
 4. Ochranné rúška budú povinné všade vo vnútorných priestoroch okrem ubytovacej jednotky, pri vstupoch budú dezinfekčné gély. Návštevy počas zimného semestra povolené nebudú a kapacita pre stravníkov v našich jedálňach je obmedzená (1 osoba na 15 m²).
 5. Neodporúčame hromadné podujatia (konferencie, slávnosti) 

Letný semester 2019/2020

10. jún 2020: Univerzita Komenského ruší viaceré opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 z dôvodu uvoľňovania opatrení v krajine. Rektor UK povolil vzdelávacie aktivity prezenčnou formou pri dodržaní hygienických pravidiel, do bežného režimu sa pomaly vracajú aj internáty, promócie sa presúvajú na jeseň. Na niektorých fakultách budú štátne záverečné skúšky prebiehať prezenčne, inde, podľa rozhodnutia vedení fakúlt, zostanú pri modeli dištančného skúšania. Podľa § 108e ods. 2 zákona o vysokých školách v čase krízovej situácie možno vzdelávacie činnosti uskutočňované prezenčnou metódou uskutočňovať dištančnou metódou. Za krízovú situáciu sa považuje aj mimoriadna situácia. Vláda SR má podľa vyjadrení jej členov záujem na pokračovaní mimoriadnej situácie aj po zrušení núdzového stavu.

30. apríl 2020: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určilo Univerzitu Komenského v Bratislave ako subjekt hospodárskej mobilizácie. Rektor UK Marek Števček vyhlásil stav pohotovosti a v súčasnosti UK pripravuje internáty v súlade s pokynmi krízového štábu. Študenti, ktorí na internátoch ostali, budú od osôb v karanténe fyzicky oddelení. V tejto fáze nevieme odpovedať na ďalšie otázky, keďže presný postup implementácie tohto príkazu bude závisieť od požiadaviek krízového štábu. Ďalší priebeh činností v určených zariadeniach ďalej už nie je v kompetencii univerzity.

Príkaz ministerstva školstva

6. apríl 2020: UK umožní študentom, aby sa po veľkonočných sviatkoch predčasne odubytovali z internátov. Odubytovanie prebehne podľa presného časovému harmonogramu a pri zachovaní mimoriadne striktných bezpečnostných opatrení. Univerzita umožní študentom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu odubytovať, aby si svoje veci nechali v izbe, v tom prípade im aj s ohľadom na náročnú sociálnu situáciu bude účtovať namiesto plnej sumy len symbolický poplatok.

5. apríla 2020: Rektor odporúča študentom ubytovaným v internátoch Univerzity Komenského, aby sa kompletne odubytovali z ubytovacieho zariadenia a zároveň riadne ukončili zmluvy o ubytovaní na základe dohody, ktorú pri odubytovaní poskytne ubytovacie zariadenie. V pondelok 6. apríla 2020 zverejnia ubytovacie zariadenia presné pokyny, ako bude odubytovací proces na danom ubytovacom zariadení prebiehať. Do stredy 8. apríla zverejnia ubytovacie zariadenia presný harmonogram odubytovania. Sledujte, prosím, svoje univerzitné e-mailové schránky. O termíne vášho odubytovania dostanete informáciu minimálne tri dni dopredu. Prvým dostupným termínom bude utorok po Veľkej noci, teda 14. apríl. Ak sa nestane niečo nepredvídateľné, proces odubytovania by mal prebehnúť do konca apríla.

<output>umožní študentom, aby sa po veľkonočných sviatkoch predčasne odubytovali z internátov. Odubytovanie prebehne na najväčšej slovenskej univerzite podľa presného časovému harmonogramu a pri zachovaní mimoriadne striktných bezpečnostných opatrení. Univerzita umožní študentom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu odubytovať, aby si svoje veci nechali v izbe, v tom prípade im aj s ohľadom na náročnú sociálnu situáciu bude účtovať namiesto plnej sumy len symbolický poplatok.</output>

<output>umožní študentom, aby sa po veľkonočných sviatkoch predčasne odubytovali z internátov. Odubytovanie prebehne na najväčšej slovenskej univerzite podľa presného časovému harmonogramu a pri zachovaní mimoriadne striktných bezpečnostných opatrení. Univerzita umožní študentom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu odubytovať, aby si svoje veci nechali v izbe, v tom prípade im aj s ohľadom na náročnú sociálnu situáciu bude účtovať namiesto plnej sumy len symbolický poplatok.</output>

31. marec 2020: Rektor UK sa rozhodol ponúknuť študentom v priebehu prvej tretiny apríla možnosť predčasného odubytovania. Odubytovanie prebehne na základe presne špecifikovaného časového harmonogramu tak, aby sme dodržali odporúčanú maximálnu koncentráciu osôb v priestore, v duchu aktuálnych opatrení. Internáty v súčasnosti neplánujú poskytovať letné ubytovanie. Odporúčame študentom, aby sa kompletne odubytovali, keďže do konca semestra nepredpokladáme obnovenie prezenčnej výučby ani prezenčného skúšania. Ubytovaným, ktorí sa z istých dôvodov nemôžu odubytovať, poskytne rektor UK od mája 2020 zľavu z ceny za ubytovanie, ktorá zohľadní limitované možnosti užívať izbu, vo výške 70%. Internáty študentom pri odubytovaní nebudú účtovať žiadne dodatočné náklady spojené s upratovaním či dezinfekciou, ani sa od nich nebude žiadať upratanie izieb, avšak na druhej strane nebudú internáty vracať alikvotnú časť poplatkov za mesiac marec.

<output>Odporúčame študentom, aby sa kompletne odubytovali, keďže do konca semestra nepredpokladáme obnovenie prezenčnej výučby ani prezenčného skúšania</output>

<output>internáty študentom pri odubytovaní nebudú účtovať žiadne dodatočné náklady spojené s upratovaním či dezinfekciou, ani sa od nich nebude žiadať upratanie izieb, avšak na druhej strane nebudú internáty vracať alikvotnú časť poplatkov za mesiac marec</output>V prípade obnovenia prezenčnej metódy štúdia (čo nepredpokladáme), garantuje rektor UK všetkým odubytovaným študentom možnosť vrátiť sa na pôvodné izby.

<output>Internáty v súčasnosti neplánujú poskytovať letné ubytovanie</output 

<output>Rektor univerzity sa rozhodol študentom vyjsť v ústrety a ponúknuť v priebehu prvej tretiny apríla možnosť predčasného odubytovania. Odubytovanie prebehne na základe presne špecifikovaného časového harmonogramu tak, aby sme dodržali odporúčanú maximálnu koncentráciu osôb v priestore, v duchu aktuálnych opatrení. Ubytovaní budú musieť splniť prísne hygienické a bezpečnostné pravidlá ako sú ochranné prostriedky (vlastné rúška a rukavice), dodržiavať maximálne rozostupy, či pohybovať sa len po určených chodbách. Ak je to možné, odporúčame využiť individuálnu automobilovú dopravu. </output>

<output>Rektor univerzity sa rozhodol študentom vyjsť v ústrety a ponúknuť v priebehu prvej tretiny apríla možnosť predčasného odubytovania. Odubytovanie prebehne na základe presne špecifikovaného časového harmonogramu tak, aby sme dodržali odporúčanú maximálnu koncentráciu osôb v priestore, v duchu aktuálnych opatrení. Ubytovaní budú musieť splniť prísne hygienické a bezpečnostné pravidlá ako sú ochranné prostriedky (vlastné rúška a rukavice), dodržiavať maximálne rozostupy, či pohybovať sa len po určených chodbách. Ak je to možné, odporúčame využiť individuálnu automobilovú dopravu. </output>

<output>Rektor univerzity sa rozhodol študentom vyjsť v ústrety a ponúknuť v priebehu prvej tretiny apríla možnosť predčasného odubytovania. Odubytovanie prebehne na základe presne špecifikovaného časového harmonogramu tak, aby sme dodržali odporúčanú maximálnu koncentráciu osôb v priestore, v duchu aktuálnych opatrení. Ubytovaní budú musieť splniť prísne hygienické a bezpečnostné pravidlá ako sú ochranné prostriedky (vlastné rúška a rukavice), dodržiavať maximálne rozostupy, či pohybovať sa len po určených chodbách. Ak je to možné, odporúčame využiť individuálnu automobilovú dopravu. </output>

<output>Rektor univerzity sa rozhodol študentom vyjsť v ústrety a ponúknuť v priebehu prvej tretiny apríla možnosť predčasného odubytovania. Odubytovanie prebehne na základe presne špecifikovaného časového harmonogramu tak, aby sme dodržali odporúčanú maximálnu koncentráciu osôb v priestore, v duchu aktuálnych opatrení. Ubytovaní budú musieť splniť prísne hygienické a bezpečnostné pravidlá ako sú ochranné prostriedky (vlastné rúška a rukavice), dodržiavať maximálne rozostupy, či pohybovať sa len po určených chodbách. Ak je to možné, odporúčame využiť individuálnu automobilovú dopravu. </output>

<output>Rektor univerzity sa rozhodol študentom vyjsť v ústrety a ponúknuť v priebehu prvej tretiny apríla možnosť predčasného odubytovania. Odubytovanie prebehne na základe presne špecifikovaného časového harmonogramu tak, aby sme dodržali odporúčanú maximálnu koncentráciu osôb v priestore, v duchu aktuálnych opatrení. Ubytovaní budú musieť splniť prísne hygienické a bezpečnostné pravidlá ako sú ochranné prostriedky (vlastné rúška a rukavice), dodržiavať maximálne rozostupy, či pohybovať sa len po určených chodbách. Ak je to možné, odporúčame využiť individuálnu automobilovú dopravu. </output>

<output>Rektor univerzity sa rozhodol študentom vyjsť v ústrety a ponúknuť v priebehu prvej tretiny apríla možnosť predčasného odubytovania. Odubytovanie prebehne na základe presne špecifikovaného časového harmonogramu tak, aby sme dodržali odporúčanú maximálnu koncentráciu osôb v priestore, v duchu aktuálnych opatrení. Ubytovaní budú musieť splniť prísne hygienické a bezpečnostné pravidlá ako sú ochranné prostriedky (vlastné rúška a rukavice), dodržiavať maximálne rozostupy, či pohybovať sa len po určených chodbách. Ak je to možné, odporúčame využiť individuálnu automobilovú dopravu. </output>

<output></output>

<output></output>

<output>Rektor univerzity sa rozhodol študentom vyjsť v ústrety a ponúknuť v priebehu prvej tretiny apríla možnosť predčasného odubytovania. Odubytovanie prebehne na základe presne špecifikovaného časového harmonogramu tak, aby sme dodržali odporúčanú maximálnu koncentráciu osôb v priestore, v duchu aktuálnych opatrení. Ubytovaní budú musieť splniť prísne hygienické a bezpečnostné pravidlá ako sú ochranné prostriedky (vlastné rúška a rukavice), dodržiavať maximálne rozostupy, či pohybovať sa len po určených chodbách. Ak je to možné, odporúčame využiť individuálnu automobilovú dopravu. </output>

<output>Rektor univerzity sa rozhodol študentom vyjsť v ústrety a ponúknuť v priebehu prvej tretiny apríla možnosť predčasného odubytovania. Odubytovanie prebehne na základe presne špecifikovaného časového harmonogramu tak, aby sme dodržali odporúčanú maximálnu koncentráciu osôb v priestore, v duchu aktuálnych opatrení. Ubytovaní budú musieť splniť prísne hygienické a bezpečnostné pravidlá ako sú ochranné prostriedky (vlastné rúška a rukavice), dodržiavať maximálne rozostupy, či pohybovať sa len po určených chodbách. Ak je to možné, odporúčame využiť individuálnu automobilovú dopravu. </output>

<output></output>

<output>Rektor univerzity sa rozhodol študentom vyjsť v ústrety a ponúknuť v priebehu prvej tretiny apríla možnosť predčasného odubytovania. Odubytovanie prebehne na základe presne špecifikovaného časového harmonogramu tak, aby sme dodržali odporúčanú maximálnu koncentráciu osôb v priestore, v duchu aktuálnych opatrení. Ubytovaní budú musieť splniť prísne hygienické a bezpečnostné pravidlá ako sú ochranné prostriedky (vlastné rúška a rukavice), dodržiavať maximálne rozostupy, či pohybovať sa len po určených chodbách. Ak je to možné, odporúčame využiť individuálnu automobilovú dopravu. </output>

26. marec 2020: Na základe vydaných predpisov rektor rozhodol o poskytnutí zľavy vo výške 100 % z ceny za ubytovanie za mesiac apríl ubytovaným študentom, ktorí nemôžu užívať ubytovacie zariadenia UK z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19.

24. marca 2020: Rektor UK naďalej ponecháva v platnosti prerušenie prezenčnej výučby a s tým súvisiace opatrenia, a to až do odvolania, resp. v období podľa opatrení verejných autorít. O dátume ukončenia prerušenia prezenčnej výučby budeme v dostatočnom časovom predstihu informovať, a to tak, aby bolo možné zabezpečiť bezproblémový prechod z dištančnej na prezenčnú metódu výučby a zabezpečiť s tým súvisiace procesy a prevádzkové otázky. Harmonogram štúdia na jednotlivých fakultách a informácie o termínoch zverejníme čoskoro.

18. marec 2020: Súčasná situácia prináša otázky, ako prebehne ukončenie semestra. Univerzita Komenského v Bratislave je veľkou univerzitou s množstvom rôznych študijných odborov, a preto je ťažké prijať jednotný postup. Rektor UK spolu s prorektormi pre vzdelávanie a vedu preto dnes vyzvali dekanov a dekanky, aby do 25. 3. 2020 v prípade potreby navrhli úpravu harmonogramu štúdia s dôrazom na končiacich študentov a zmenili harmonogramy odovzdávania záverečných prác aj štátnych záverečných skúšok. Dekanky a dekani môžu v prípade potreby umožniť presun predmetov do ďalších semestrov štúdia a prehodnotiť aj prerekvizity na absolvovanie príslušných predmetov. Rektor vyzval dekanov a dekanky, aby umožnili absolvovať maximálny počet predmetov dištančnou metódou (v prípade potreby aj skúšok), umožnili modifikáciu podmienok na získanie hodnotenia za jednotlivé predmety v súlade s akreditáciou, a pri doktorandskom štúdiu umožnili zmeny individuálnych plánov štúdia. Hlavným cieľom v tejto chvíli je, aby sme všetky predmety, ktoré sa dajú ukončiť dištančnou formou, ukončili podľa pôvodného plánu. O návrhoch jednotlivých fakúlt budeme okamžite informovať.

16. marec 2020: Dnes rokovalo Vedenie Univerzity Komenského o aktuálnej situácii a ďalších krokoch v súvislosti s harmonogramom štúdia v aktuálnom akademickom roku. Chceme vyzvať študentov aj prednášajúcich, aby čo najviac využívali dištančné metódy pri prednáškach či konzultáciách. Samozrejme si uvedomujeme, že pri rôznych študijných odboroch môže byť využitie dištančnej metódy obmedzené. V tejto fáze oslovujeme fakulty a pokúsime sa navrhnúť rôzne scenáre podľa jednotlivých študijných programov a ročníkov. V stredu vydá rektor UK usmernenie pre fakulty, aby študijný harmonogram prispôsobili aktuálnej situácii. Budeme sa snažiť čo najviac vyjsť v ústrety hlavne končiacim ročníkom. Termíny určite prispôsobíme vývoju situácie, sledujte naše médiá.

12. marec 2020:  Príkaz rektora č. 5/2020 bol vydaný na základe záverov z dnešného zasadnutia Ústredného krízového štábu SR, rozhodnutia hlavného hygienika SR a usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorým MŠVVaŠ SR nariadilo prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020.

8. marca 2020 sa vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 a vrcholiacu epidémiu chrípky rektori Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity rozhodli prijať preventívne opatrenia s cieľom predísť šíreniu nákazy. Keďže sme dve najväčšie univerzity s viac než 30-tisíc študentmi a prevádzkujeme najväčšie slovenské študentské mesto v Mlynskej doline, berieme situáciu mimoriadne vážne a cítime zodpovednosť za zdravie našich študentov a zamestnancov. Opatrenia prijal krízový štáb, ktorého sa zúčastnila aj hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre epidemiológiu a konzultovali sme ich aj s hlavným hygienikom Slovenskej republiky.

2. marca 2020: Univerzita Komenského v Bratislave si ako univerzita s najväčším počtom študentov uvedomuje zodpovednosť voči svojim študentom a zamestnancom. V pondelok 2. marca 2020 sa na pôde UK konalo rokovanie pracovnej skupiny pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu. Členmi pracovnej skupiny sú renomovaní odborníci z oblasti medicíny, infektológie a virológie, ako aj riaditelia oboch študentských domovov UK.

Na zlepšenie prevencie a ochranu zdravia prijala Univerzita Komenského viacero opatrení. V spoločných priestoroch, v sociálnych zariadeniach vrátane priestoru pred učebňami a na internátoch umiestnila dezinfekčné prostriedky, zvýšila mieru dezinfekcie priestorov a umiestnila informačné letáky o spôsoboch zníženia rizika nákazy.