Koronavírus: opatrenia Univerzity Komenského

10. jún 2020: Univerzita Komenského ruší viaceré opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 z dôvodu uvoľňovania opatrení v krajine. Rektor UK povolil vzdelávacie aktivity prezenčnou formou pri dodržaní hygienických pravidiel, do bežného režimu sa pomaly vracajú aj internáty, promócie sa presúvajú na jeseň. Na niektorých fakultách budú štátne záverečné skúšky prebiehať prezenčne, inde, podľa rozhodnutia vedení fakúlt, zostanú pri modeli dištančného skúšania. Podľa § 108e ods. 2 zákona o vysokých školách v čase krízovej situácie možno vzdelávacie činnosti uskutočňované prezenčnou metódou uskutočňovať dištančnou metódou. Za krízovú situáciu sa považuje aj mimoriadna situácia. Vláda SR má podľa vyjadrení jej členov záujem na pokračovaní mimoriadnej situácie aj po zrušení núdzového stavu.


Priebeh opatrení

30. apríl 2020: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určilo Univerzitu Komenského v Bratislave ako subjekt hospodárskej mobilizácie. Rektor UK Marek Števček vyhlásil stav pohotovosti a v súčasnosti UK pripravuje internáty v súlade s pokynmi krízového štábu. Študenti, ktorí na internátoch ostali, budú od osôb v karanténe fyzicky oddelení. V tejto fáze nevieme odpovedať na ďalšie otázky, keďže presný postup implementácie tohto príkazu bude závisieť od požiadaviek krízového štábu. Ďalší priebeh činností v určených zariadeniach ďalej už nie je v kompetencii univerzity.

Príkaz ministerstva školstva

6. apríl 2020: UK umožní študentom, aby sa po veľkonočných sviatkoch predčasne odubytovali z internátov. Odubytovanie prebehne podľa presného časovému harmonogramu a pri zachovaní mimoriadne striktných bezpečnostných opatrení. Univerzita umožní študentom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu odubytovať, aby si svoje veci nechali v izbe, v tom prípade im aj s ohľadom na náročnú sociálnu situáciu bude účtovať namiesto plnej sumy len symbolický poplatok.

5. apríla 2020: Rektor odporúča študentom ubytovaným v internátoch Univerzity Komenského, aby sa kompletne odubytovali z ubytovacieho zariadenia a zároveň riadne ukončili zmluvy o ubytovaní na základe dohody, ktorú pri odubytovaní poskytne ubytovacie zariadenie. V pondelok 6. apríla 2020 zverejnia ubytovacie zariadenia presné pokyny, ako bude odubytovací proces na danom ubytovacom zariadení prebiehať. Do stredy 8. apríla zverejnia ubytovacie zariadenia presný harmonogram odubytovania. Sledujte, prosím, svoje univerzitné e-mailové schránky. O termíne vášho odubytovania dostanete informáciu minimálne tri dni dopredu. Prvým dostupným termínom bude utorok po Veľkej noci, teda 14. apríl. Ak sa nestane niečo nepredvídateľné, proces odubytovania by mal prebehnúť do konca apríla.

<output>umožní študentom, aby sa po veľkonočných sviatkoch predčasne odubytovali z internátov. Odubytovanie prebehne na najväčšej slovenskej univerzite podľa presného časovému harmonogramu a pri zachovaní mimoriadne striktných bezpečnostných opatrení. Univerzita umožní študentom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu odubytovať, aby si svoje veci nechali v izbe, v tom prípade im aj s ohľadom na náročnú sociálnu situáciu bude účtovať namiesto plnej sumy len symbolický poplatok.</output>

<output>umožní študentom, aby sa po veľkonočných sviatkoch predčasne odubytovali z internátov. Odubytovanie prebehne na najväčšej slovenskej univerzite podľa presného časovému harmonogramu a pri zachovaní mimoriadne striktných bezpečnostných opatrení. Univerzita umožní študentom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu odubytovať, aby si svoje veci nechali v izbe, v tom prípade im aj s ohľadom na náročnú sociálnu situáciu bude účtovať namiesto plnej sumy len symbolický poplatok.</output>

31. marec 2020: Rektor UK sa rozhodol ponúknuť študentom v priebehu prvej tretiny apríla možnosť predčasného odubytovania. Odubytovanie prebehne na základe presne špecifikovaného časového harmonogramu tak, aby sme dodržali odporúčanú maximálnu koncentráciu osôb v priestore, v duchu aktuálnych opatrení. Internáty v súčasnosti neplánujú poskytovať letné ubytovanie. Odporúčame študentom, aby sa kompletne odubytovali, keďže do konca semestra nepredpokladáme obnovenie prezenčnej výučby ani prezenčného skúšania. Ubytovaným, ktorí sa z istých dôvodov nemôžu odubytovať, poskytne rektor UK od mája 2020 zľavu z ceny za ubytovanie, ktorá zohľadní limitované možnosti užívať izbu, vo výške 70%. Internáty študentom pri odubytovaní nebudú účtovať žiadne dodatočné náklady spojené s upratovaním či dezinfekciou, ani sa od nich nebude žiadať upratanie izieb, avšak na druhej strane nebudú internáty vracať alikvotnú časť poplatkov za mesiac marec.

<output>Odporúčame študentom, aby sa kompletne odubytovali, keďže do konca semestra nepredpokladáme obnovenie prezenčnej výučby ani prezenčného skúšania</output>

<output>internáty študentom pri odubytovaní nebudú účtovať žiadne dodatočné náklady spojené s upratovaním či dezinfekciou, ani sa od nich nebude žiadať upratanie izieb, avšak na druhej strane nebudú internáty vracať alikvotnú časť poplatkov za mesiac marec</output>V prípade obnovenia prezenčnej metódy štúdia (čo nepredpokladáme), garantuje rektor UK všetkým odubytovaným študentom možnosť vrátiť sa na pôvodné izby.

<output>Internáty v súčasnosti neplánujú poskytovať letné ubytovanie</output 

<output>Rektor univerzity sa rozhodol študentom vyjsť v ústrety a ponúknuť v priebehu prvej tretiny apríla možnosť predčasného odubytovania. Odubytovanie prebehne na základe presne špecifikovaného časového harmonogramu tak, aby sme dodržali odporúčanú maximálnu koncentráciu osôb v priestore, v duchu aktuálnych opatrení. Ubytovaní budú musieť splniť prísne hygienické a bezpečnostné pravidlá ako sú ochranné prostriedky (vlastné rúška a rukavice), dodržiavať maximálne rozostupy, či pohybovať sa len po určených chodbách. Ak je to možné, odporúčame využiť individuálnu automobilovú dopravu. </output>

<output>Rektor univerzity sa rozhodol študentom vyjsť v ústrety a ponúknuť v priebehu prvej tretiny apríla možnosť predčasného odubytovania. Odubytovanie prebehne na základe presne špecifikovaného časového harmonogramu tak, aby sme dodržali odporúčanú maximálnu koncentráciu osôb v priestore, v duchu aktuálnych opatrení. Ubytovaní budú musieť splniť prísne hygienické a bezpečnostné pravidlá ako sú ochranné prostriedky (vlastné rúška a rukavice), dodržiavať maximálne rozostupy, či pohybovať sa len po určených chodbách. Ak je to možné, odporúčame využiť individuálnu automobilovú dopravu. </output>

<output>Rektor univerzity sa rozhodol študentom vyjsť v ústrety a ponúknuť v priebehu prvej tretiny apríla možnosť predčasného odubytovania. Odubytovanie prebehne na základe presne špecifikovaného časového harmonogramu tak, aby sme dodržali odporúčanú maximálnu koncentráciu osôb v priestore, v duchu aktuálnych opatrení. Ubytovaní budú musieť splniť prísne hygienické a bezpečnostné pravidlá ako sú ochranné prostriedky (vlastné rúška a rukavice), dodržiavať maximálne rozostupy, či pohybovať sa len po určených chodbách. Ak je to možné, odporúčame využiť individuálnu automobilovú dopravu. </output>

<output>Rektor univerzity sa rozhodol študentom vyjsť v ústrety a ponúknuť v priebehu prvej tretiny apríla možnosť predčasného odubytovania. Odubytovanie prebehne na základe presne špecifikovaného časového harmonogramu tak, aby sme dodržali odporúčanú maximálnu koncentráciu osôb v priestore, v duchu aktuálnych opatrení. Ubytovaní budú musieť splniť prísne hygienické a bezpečnostné pravidlá ako sú ochranné prostriedky (vlastné rúška a rukavice), dodržiavať maximálne rozostupy, či pohybovať sa len po určených chodbách. Ak je to možné, odporúčame využiť individuálnu automobilovú dopravu. </output>

<output>Rektor univerzity sa rozhodol študentom vyjsť v ústrety a ponúknuť v priebehu prvej tretiny apríla možnosť predčasného odubytovania. Odubytovanie prebehne na základe presne špecifikovaného časového harmonogramu tak, aby sme dodržali odporúčanú maximálnu koncentráciu osôb v priestore, v duchu aktuálnych opatrení. Ubytovaní budú musieť splniť prísne hygienické a bezpečnostné pravidlá ako sú ochranné prostriedky (vlastné rúška a rukavice), dodržiavať maximálne rozostupy, či pohybovať sa len po určených chodbách. Ak je to možné, odporúčame využiť individuálnu automobilovú dopravu. </output>

<output>Rektor univerzity sa rozhodol študentom vyjsť v ústrety a ponúknuť v priebehu prvej tretiny apríla možnosť predčasného odubytovania. Odubytovanie prebehne na základe presne špecifikovaného časového harmonogramu tak, aby sme dodržali odporúčanú maximálnu koncentráciu osôb v priestore, v duchu aktuálnych opatrení. Ubytovaní budú musieť splniť prísne hygienické a bezpečnostné pravidlá ako sú ochranné prostriedky (vlastné rúška a rukavice), dodržiavať maximálne rozostupy, či pohybovať sa len po určených chodbách. Ak je to možné, odporúčame využiť individuálnu automobilovú dopravu. </output>

<output></output>

<output></output>

<output>Rektor univerzity sa rozhodol študentom vyjsť v ústrety a ponúknuť v priebehu prvej tretiny apríla možnosť predčasného odubytovania. Odubytovanie prebehne na základe presne špecifikovaného časového harmonogramu tak, aby sme dodržali odporúčanú maximálnu koncentráciu osôb v priestore, v duchu aktuálnych opatrení. Ubytovaní budú musieť splniť prísne hygienické a bezpečnostné pravidlá ako sú ochranné prostriedky (vlastné rúška a rukavice), dodržiavať maximálne rozostupy, či pohybovať sa len po určených chodbách. Ak je to možné, odporúčame využiť individuálnu automobilovú dopravu. </output>

<output>Rektor univerzity sa rozhodol študentom vyjsť v ústrety a ponúknuť v priebehu prvej tretiny apríla možnosť predčasného odubytovania. Odubytovanie prebehne na základe presne špecifikovaného časového harmonogramu tak, aby sme dodržali odporúčanú maximálnu koncentráciu osôb v priestore, v duchu aktuálnych opatrení. Ubytovaní budú musieť splniť prísne hygienické a bezpečnostné pravidlá ako sú ochranné prostriedky (vlastné rúška a rukavice), dodržiavať maximálne rozostupy, či pohybovať sa len po určených chodbách. Ak je to možné, odporúčame využiť individuálnu automobilovú dopravu. </output>

<output></output>

<output>Rektor univerzity sa rozhodol študentom vyjsť v ústrety a ponúknuť v priebehu prvej tretiny apríla možnosť predčasného odubytovania. Odubytovanie prebehne na základe presne špecifikovaného časového harmonogramu tak, aby sme dodržali odporúčanú maximálnu koncentráciu osôb v priestore, v duchu aktuálnych opatrení. Ubytovaní budú musieť splniť prísne hygienické a bezpečnostné pravidlá ako sú ochranné prostriedky (vlastné rúška a rukavice), dodržiavať maximálne rozostupy, či pohybovať sa len po určených chodbách. Ak je to možné, odporúčame využiť individuálnu automobilovú dopravu. </output>

26. marec 2020: Na základe vydaných predpisov rektor rozhodol o poskytnutí zľavy vo výške 100 % z ceny za ubytovanie za mesiac apríl ubytovaným študentom, ktorí nemôžu užívať ubytovacie zariadenia UK z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19.

24. marca 2020: Rektor UK naďalej ponecháva v platnosti prerušenie prezenčnej výučby a s tým súvisiace opatrenia, a to až do odvolania, resp. v období podľa opatrení verejných autorít. O dátume ukončenia prerušenia prezenčnej výučby budeme v dostatočnom časovom predstihu informovať, a to tak, aby bolo možné zabezpečiť bezproblémový prechod z dištančnej na prezenčnú metódu výučby a zabezpečiť s tým súvisiace procesy a prevádzkové otázky. Harmonogram štúdia na jednotlivých fakultách a informácie o termínoch zverejníme čoskoro.

18. marec 2020: Súčasná situácia prináša otázky, ako prebehne ukončenie semestra. Univerzita Komenského v Bratislave je veľkou univerzitou s množstvom rôznych študijných odborov, a preto je ťažké prijať jednotný postup. Rektor UK spolu s prorektormi pre vzdelávanie a vedu preto dnes vyzvali dekanov a dekanky, aby do 25. 3. 2020 v prípade potreby navrhli úpravu harmonogramu štúdia s dôrazom na končiacich študentov a zmenili harmonogramy odovzdávania záverečných prác aj štátnych záverečných skúšok. Dekanky a dekani môžu v prípade potreby umožniť presun predmetov do ďalších semestrov štúdia a prehodnotiť aj prerekvizity na absolvovanie príslušných predmetov. Rektor vyzval dekanov a dekanky, aby umožnili absolvovať maximálny počet predmetov dištančnou metódou (v prípade potreby aj skúšok), umožnili modifikáciu podmienok na získanie hodnotenia za jednotlivé predmety v súlade s akreditáciou, a pri doktorandskom štúdiu umožnili zmeny individuálnych plánov štúdia. Hlavným cieľom v tejto chvíli je, aby sme všetky predmety, ktoré sa dajú ukončiť dištančnou formou, ukončili podľa pôvodného plánu. O návrhoch jednotlivých fakúlt budeme okamžite informovať.

16. marec 2020: Dnes rokovalo Vedenie Univerzity Komenského o aktuálnej situácii a ďalších krokoch v súvislosti s harmonogramom štúdia v aktuálnom akademickom roku. Chceme vyzvať študentov aj prednášajúcich, aby čo najviac využívali dištančné metódy pri prednáškach či konzultáciách. Samozrejme si uvedomujeme, že pri rôznych študijných odboroch môže byť využitie dištančnej metódy obmedzené. V tejto fáze oslovujeme fakulty a pokúsime sa navrhnúť rôzne scenáre podľa jednotlivých študijných programov a ročníkov. V stredu vydá rektor UK usmernenie pre fakulty, aby študijný harmonogram prispôsobili aktuálnej situácii. Budeme sa snažiť čo najviac vyjsť v ústrety hlavne končiacim ročníkom. Termíny určite prispôsobíme vývoju situácie, sledujte naše médiá.

12. marec 2020:  Príkaz rektora č. 5/2020 bol vydaný na základe záverov z dnešného zasadnutia Ústredného krízového štábu SR, rozhodnutia hlavného hygienika SR a usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorým MŠVVaŠ SR nariadilo prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020.

8. marca 2020 sa vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 a vrcholiacu epidémiu chrípky rektori Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity rozhodli prijať preventívne opatrenia s cieľom predísť šíreniu nákazy. Keďže sme dve najväčšie univerzity s viac než 30-tisíc študentmi a prevádzkujeme najväčšie slovenské študentské mesto v Mlynskej doline, berieme situáciu mimoriadne vážne a cítime zodpovednosť za zdravie našich študentov a zamestnancov. Opatrenia prijal krízový štáb, ktorého sa zúčastnila aj hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre epidemiológiu a konzultovali sme ich aj s hlavným hygienikom Slovenskej republiky.

2. marca 2020: Univerzita Komenského v Bratislave si ako univerzita s najväčším počtom študentov uvedomuje zodpovednosť voči svojim študentom a zamestnancom. V pondelok 2. marca 2020 sa na pôde UK konalo rokovanie pracovnej skupiny pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu. Členmi pracovnej skupiny sú renomovaní odborníci z oblasti medicíny, infektológie a virológie, ako aj riaditelia oboch študentských domovov UK.

Na zlepšenie prevencie a ochranu zdravia prijala Univerzita Komenského viacero opatrení. V spoločných priestoroch, v sociálnych zariadeniach vrátane priestoru pred učebňami a na internátoch umiestnila dezinfekčné prostriedky, zvýšila mieru dezinfekcie priestorov a umiestnila informačné letáky o spôsoboch zníženia rizika nákazy.