Koronavírus: opatrenia Univerzity Komenského

 

Ak máte pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, dajte nám ihneď vedieť vyplnením tohto FORMULÁRU.

Viac informácií nájdete na stránke korona.gov.sk.

 

 

Aktuálne opatrenia UK

5. septembra 2022

Pre výučbovú časť zimného semestra akademického roka 2022/2023 nie je potrebné prijímať iné opatrenia v podmienkach UK než tie, ktoré sú platné na úrovni štátu (najmä povinnosť nosiť respirátor v zariadeniach sociálnej starostlivosti, či zdravotníckych zariadeniach). Obmedzenia pre hromadné podujatia a povinnosť nosiť prekrytie horných dýchacích ciest sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpisy, najmä vo forme vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR.

Odporúčame študentkám, študentom, zamestnankyniam a zamestnancom dodržiavať štandardné preventívne opatrenia proti šíreniu COVID- 19 (respiračná etiketa, dôsledná hygiena rúk a pod.). V priestoroch budov UK (najmä pri vstupoch do budov) mať naďalej dostupnú dezinfekciu rúk.

Ako chrániť seba aj ostatných?

 • RÚŠKO (RESPIRÁTOR): Nosenie ochranného rúška alebo respirátoru je povinné vo všetkých vnútorných priestoroch ale aj v dopravných prostriedkoch. Dôležité je tiež správne nosenie rúška, pamätajte, že musí zakrývať nos a aj ústa. 
 • ODSTUP: Dodržiavajte rozostupy vo vnútorných i vonkajších priestoroch, odporúčaný odstup je 2 metre.
 • RUKY: Pri vstupe do budov použite dezinfekčné prípravky na ruky. Počas dňa si tiež ruky umývajte mydlom a vodou častejšie. Ak sú dostupné, používajte aj dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu.
 • Vyhnite sa dotýkaniu očí, nosa a úst neumytými rukami.
 • Tvárové rúško vymeňte za nové, keď je poškodené, vlhké alebo špinavé. Jednorazové rúška nie sú určené na opätovné používanie. Tvárové rúško z látky je po použití potrebné vyprať v práčke na 60 °C s bežne dostupnými pracími prostriedkami, prípadne ho vyvariť vo vriacej vode (100 °C) počas 5 minút, vypraté textilné rúško pri nižšej teplote treba prežehliť pri teplote určenej na bavlnu.
 • Vyhýbajte sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí. Ak sa už v takýchto priestoroch nachádzate – reštaurácia, klub, dávajte si mimoriadny pozor, často si umývajte ruky, pite len z vlastného pohára a pod.
 • Keď kýchate alebo kašlete, zakryte si ústa  jednorazovými papierovými vreckovkami, rúškom alebo odevom. Nezakrývajte si ich len rukami, pretože sa nimi následne dotýkate mnohých povrchov, resp. následne si ruky dezinfikujte.
 • Vyhnite sa zdieľaniu osobných vecí, ako sú pero, kuchynský riad či uteráky, s inými ľuďmi.
 • Obmedzte fyzický kontakt s cudzími osobami – napríklad podávanie rúk, bozkávanie či objímanie.
 • Zvážte nutnosť cestovať. Čím viac obmedzíme kontakt s inými ľuďmi/komunitami (miešanie obyvateľov), tým menšie je riziko šírenia nákazy na našich internátoch – alebo vo vašej rodine.
 • Odporúčame tiež vyhnúť sa cestovaniu do zahraničia. To so sebou prináša väčšiu mieru rizika zavlečenia ochorenia COVID-19 na naše územie ako importovanú nákazu. Ak už ste v zahraničí, odporúčame zvoliť si skôr ubytovanie mimo hlavných trás a s menším počtom ľudí. Rovnako je vhodné dbať na dostatočný sociálny odstup od cudzích osôb, dôkladné umývanie a dezinfekciu rúk a nosenie rúška vo verejných interiérových priestoroch a na miestach s vyššou koncentráciou ľudí (letiskové haly, dopravné prostriedky).
 • Ak pociťujete niektorý z príznakov ochorenia COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), kontaktujte telefonicky svojho všeobecného lekára, ktorý navrhne vhodný postup.
 • V prípade mimoriadnych zdravotných komplikácií volajte na číslo 155 a informujte dispečing, že máte podozrenie na ochorenie COVID-19.  

Prihlásiť sa na vyšetrenie na COVID-19 môžete aj TU.

Najdôležitejšie správy

Zimný semester 2021/2022

25. november 2021: Núdzový stav so zákazom vychádzania na Univerzite Komenského: aktuálne opatrenia

5. november 2021: Aktuálne opatrenia (Bratislava prechádza do červenej fázy)

30.august 2021: Dištančné vzdelávanie vs. ubytovanie na internátoch. Aké majú študenti možnosti?

24. august 2021: Výučba na UK v zimnom semestri akademického roka 2021/2022

19. august 2021: Internáty UK sa pripravujú na nový akademický rok


Letný semester 2020/2021

14. máj 2021: Promócie na Univerzite Komenského: rektor predstavil plán

14. február 2021: Výnimka pre medikov

8. február 2021: Dnes sa začína letný semester na lekárskych fakultách – dištančne a bez výnimiek

14. január 2021: Letný semester na Univerzite Komenského bude pre väčšinu študentov prebiehať dištančne


Zimný semester 2020/2021

1. december 2020: Skúškové obdobie na Univerzite Komenského

15. október 2020: Univerzita zavádza mimoriadne kontroly na internátoch ako reakciu na porušovanie nariadenej karantény

5. október 2020: Väčšina študentov Univerzity Komenského po zavedení dištančnej výučby odišla z internátov

28. september 2020: Univerzita Komenského prechádza na dištančnú výučbu

24. september 2020: Internáty UK sú v červenej fáze

22. september 2020: RÚVZ preventívne uzavrel martinský internát do karantény

14. september 2020: Univerzita Komenského eviduje prvé prípady COVID-19 na internátoch

7. september 2020: Dva týždne do začiatku prednášok: Univerzita Komenského sa pripravuje na zimný semester

20. august 2020: Zimný semester 2020/2021: čo vieme už teraz


Letný semester 2019/2020

6. apríl 2020: UK umožní študentom predčasné odubytovanie

5. apríl 2020: Čo potrebujete vedieť o procese odubytovania

31. marca 2020: Aktuálne informácie k ubytovaniu na internátoch

27. marca 2020: Organizácia štúdia počas trvania mimoriadnej situácie

24. marca 2020: Rektor UK naďalej ponecháva v platnosti prerušenie prezenčnej výučby do odvolania.

18. marec 2020: Aktuálne informácie o poplatkoch za ubytovanie na internátoch Mlyny UK a Družba UK

12. marec 2020: Niekoľko otázok a odpovedí k aktuálnej situácii

12. marec 2020: Aktuálne informácie k prihláškam na štúdium

11. marec 2020: UK a STU úplne zatvárajú vysokoškolské internáty

9. marec 2020: Usmernenia pre študentov a zamestnancov počas prerušenia prezenčnej výučby

 

 

Koronavírus: všetky správy>>>

Priebeh opatrení

Zimný semester 2022/2023

 


Letný semester 2021/2022

21. apríla 2022: Ruší sa povinnosť nosiť prekrytie horných dýchacích ciest – respirátorom (v interiéri aj exteriéri) – okrem dvoch výnimiek. Na výučbe ani v priestoroch fakúlt či internátov sa nevyžaduje prekrytie horných dýchacích ciest.

Výnimky - respirátory budú povinné len:

 • pre návštevníkov zariadení sociálnej starostlivosti a personál pri kontakte s klientom a pacientom,
 • pre návštevníkov zdravotníckych zariadení a personál pri kontakte s klientom a pacientom.

Nosenie respirátorov má však stále význam najmä pre rizikové skupiny osôb, pre starších, chronicky chorých a nezaočkovaných ľudí.

IZOLÁCIA PO POZITÍVNOM TESTE PLATÍ AJ NAĎALEJ:

 • po pozitívnom teste (PCR, LAMP, Ag, PoC, domáci samotest),
 • kontaktovať úzke kontakty s ktorými bola osoba 2 dni pred príznakmi alebo pred odberom,
 • izolácia trvá 5 dní (ak pacient posledných 24 nemal príznaky),
 • ak pretrvávajú príznaky, o ukončení izolácie rozhoduje lekár,
 • 5 dní po ukončení izolácie povinnosť nosiť respirátor FFP2 (deťom v školách postačuje aj chirurgické rúško).

KARANTÉNA:

 • ruší sa povinnosť nastúpiť do karantény pri úzkom kontakte s pozitívnou osobou,
 • o povinnosti nastúpiť do karantény pre osobou po úzkom kontakte môže rozhodnúť lekár (napr. ak ide o dlhodobý úzky kontakt s pozitívnou osobou alebo by úzky kontakt mohol ohroziť imunodeficientnú osobu na pracovisku),
 • po ukončení karantény nebude na verejnosti povinný respirátor.

28. február 2022:

Stanovisko Permanentného krízového štábu UK:

7. 3. 2022 obnovujeme prezenčnú výučbu (viac informácií od fakúlt)
15. 3. 2022 končí na internátoch režim OTP
1. 4. 2022 končí na internátoch zákaz návštev

Zimný semester 2021/2022

25. január 2022:

Výučba: V letnom semestri odporúča krízový štáb prvé tri týždne dištančnú výučbu na základe predikcií výskytu variantu omikron a chrípky súčasne. Od 7. marca odporúča krízový štáb prezenčnú výučbu. Bližšie detaily určia dekani a dekanky fakúlt. V odôvodnených prípadoch môžu niektoré vzdelávacie činnosti naďalej prebiehať online.

Internáty: Internáty budú fungovať ako doteraz v režime OTP. Ďalšie pravidlá sa budú upravovať podľa závažnosti situácie. Študenti, ktorí v septembri odišli z internátov, môžu opätovne požiadať o ubytovanie v rámci voľných kapacít.

Ďalšie opatrenia: Študenti a zamestnanci sú povinní nosiť rúška alebo respirátory v súlade s nariadeniami ÚVZ SR. Správcovia budov zároveň zabezpečia častejšiu dezinfekciu a vetranie miestností. Študentom aj zamestnancom dôrazne odporúčame očkovanie proti COVID-19.

Rozhodnutie Krízového štábu UK

10. január 2022: Na základe zrušenia Príkazu rektora UK č. 17/2021 sa ruší homeoffice od 10. januára 2022. Využíva sa pružný pracovný čas s podmienkou dodržiavať základný pracovný čas na plnenie pracovných povinností od 9 do 14 hod., t. j. organizačné útvary a ich zamestnanci musia byť v tomto časovom rozpätí k dispozícii zamestnávateľovi, resp. zamestnanci fyzicky prítomní a zastihnuteľní na pracoviskách.

25. november 2021: Od pondelka 29. novembra bude výučba na UK prebiehať dištančne pre väčšinu študentov bakalárskych, magisterských a spojených stupňov štúdia. Rektor UK môže udeliť výnimku a na žiadosť dekana či dekanky fakulty prezenčnú výučbu povoliť v prípade študentov končiacich ročníkov a študentov študijných programov, ktorých ukončenie si vyžaduje nevyhnutnú fyzickú účasť v laboratóriách alebo na praktických cvičeniach (najmä študentov zdravotníckych odborov).

Režim na internátoch UK prebieha bez zmeny, vstup je povolený len ubytovaným osobám v režime OTP.

25. november 2021: Od pondelka 29. novembra bude výučba na UK prebiehať dištančne pre väčšinu študentov bakalárskych, magisterských a spojených stupňov štúdia. Rektor UK môže udeliť výnimku a na žiadosť dekana či dekanky fakulty prezenčnú výučbu povoliť v prípade študentov končiacich ročníkov a študentov študijných programov, ktorých ukončenie si vyžaduje nevyhnutnú fyzickú účasť v laboratóriách alebo na praktických cvičeniach (najmä študentov zdravotníckych odborov).

Režim na internátoch UK prebieha bez zmeny, vstup je povolený len ubytovaným osobám v režime OTP.

Zamestnanci majú nariadený výkon práce z domu, ak to povaha ich práce umožňuje, s výnimkou zamestnancov zabezpečujúcich nevyhnutnú prevádzku.

5. november 2021: Od pondelka 8. novembra 2021 bude Bratislava v 1. stupni ohrozenia (červená). Režim výučby je v kompetencii dekanov a dekaniek fakúlt a vyplýva zo „Semaforu výučby pre UK", ktorý schválil Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, a Príkazu rektora UK č. 16/2021. Informácie o výučbe a skúškovom období zverejňujú fakulty na svojich webových stránkach, cez AIS alebo cez e-mail. Ubytovanie na našich internátoch pokračuje v súčasnom režime OTP. Sprísňuje sa režim povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. V interiéri platí povinnosť nosiť RESPIRÁTORY. V prípade hromadných podujatí v exteriéri sú povinné rúška.

23. august 2021: Krízový štáb UK na včerajšom zasadnutí určil podmienky výučby v zimnom semestri. Študentov prvého, druhého, spojeného aj tretieho stupňa štúdia budú o ďalších detailoch informovať do 31. augusta 2021 fakulty.

19. august 2021: Okrem všeobecne platných protiepidemických opatrení ako nosenie rúšok či respirátorov v interiéri, zrušenie väčších podujatí či zvýšená hygiena a dezinfekcia spoločných priestorov, vyčlenili internáty 10 percent ubytovacej kapacity na účely izolačných izieb. Na internátoch bude platiť zákaz návštev neubytovanými osobami. Návštevy medzi ubytovanými budú zatiaľ povolené, no počet osôb v jednej izbe nesmie prekročiť počet lôžok. Platiť bude aj zákaz zhromažďovania sa, v interiéri aj v exteriéri areálu je počet ľudí v skupine obmedzený na šesť. Stále platí aj nočný pokoj medzi 22.00 a 7.00 hodinou.

Internáty zatiaľ nezisťujú a nekontrolujú, či ubytovaní sú alebo nie sú zaočkovaní. V prípade, že Bratislava prejde do stupňa rizika Ostražitosť (podľa tzv. COVID automatu), internáty budú postupovať podľa schémy OTP. Znamená to, že vstup do priestorov internátu umožnia len osobám, ktoré budú plne zaočkované podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR pod č. 240, testované (výsledok testu nie starší ako 48 hodín v prípade antigénového testu, 72 hodín v prípade PCR testu) alebo v posledných 180 dňoch prekonali ochorenie COVID-19.


Letný semester 2020/2021

7. máj 2021: Dnes popoludní Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vydal súhlas k návrhu realizácie prezenčnej výučby, ktorý vypracoval Permanentný krízový štáb UK. Študenti vybraných študijných programov našich bratislavských fakúlt sa budú môcť postupne vracať a absolvovať laboratórne cvičenia, terénne práce či praxe. Odporúčame študentom, aby sledovali univerzitné e-mailové schránky. Ďalšie informácie vám pošlú vaše fakulty.

Rozhodnutie PKŠ UK

Súhlas RÚVZ Bratislava

3. máj 2021: Od dnes sa v ružových a červených okresoch (vrátane Bratislavy) skončil denný zákaz vychádzania, nebude potrebný negatívny test do práce počas dňa, ani do školy, ani do prevádzok či ako vstup do budov.

V bordových okresoch (Martin) budú potrebné negatívne testy tak ako doteraz, test bude platiť 7 dní.

29. apríl 2021: Vláda SR prijala včera vo večerných hodinách úpravu uznesenia k obmedzeniu slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania, ktorým od 3. mája 2021 pre okresy v I. a II. stupni varovania upúšťa od denného zákazu vychádzania. Dnes a počas víkendu budeme intenzívne pracovať na ďalších krokoch, keďže s takouto zmenou súvisí množstvo ďalších vecí: možnosť návratu a režim na internátoch, možnosti prezenčnej výučby, hygienické normy. Tým odborom, ktoré to najurgentnejšie potrebujú, však skúsime čo najskôr umožniť návrat do laboratórií. 

Zároveň sme ešte s predstihom požiadali predsedu vlády SR a príslušných členov vlády SR o zmenu vládneho uznesenia, ktoré umožní realizovať prezenčnú výučbu tam, kde je to nevyhnutné – pri zachovaní prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení.

List rektora

28. apríl 2021: V marci 2020 univerzita ako prvá prešla na dištančnú výučbu a aj vďaka tomu sme uchránili Slovensko od prvej vlny. Teraz však nastal čas, aby sa študenti vrátili do laboratórií a pokračovali v práci. Preto sme požiadali predsedu vlády SR a príslušných členov vlády SR o zmenu vládneho uznesenia, ktoré umožní realizovať prezenčnú výučbu tam, kde je to nevyhnutné – pri zachovaní prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení.

19. apríl 2021: Permanentný krízový štáb Univerzity Komenského v Bratislave pozorne sleduje vývoj opatrení a analyzuje scenáre ako ďalej. Semester bude do konca prebiehať dištančne okrem odborov s výnimkami. Odubytovanie umožníme, hneď ako to dovolia opatrenia a skončí sa zákaz vychádzania. Ďalšie zmeny, ako aj priebeh skúšok, štátnic či promócií budú závisieť od epidemickej situácie.

18. marec 2021: Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 sa rozširuje výnimka zo zákazu vychádzania na študentov a študentky ďalších študijných programov a ročníkov nasledovne: 

- študenta 4., 5. a 6. ročníka v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
- študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
- študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore pôrodná asistencia,
- študenta 4., 5. a 6. ročníka študijného odboru zubné lekárstvo,
- študenta 4. a  5. ročníka študijného odboru farmácia,
- študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore verejné zdravotníctvo,
- študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore zdravotnícke vedy (na UK program zdravotnícke a diagnostické pomôcky)

Rektor môže na základe odôvodnenej žiadosti dekana fakulty udeliť výnimku pre študentov končiacich ročníkov, kde je fyzická účasť študenta nevyhnutná pre riadne ukončenie štúdia, alebo študentov študijných programov, ktorých ukončenie si vyžaduje nevyhnutnú fyzickú účasť v laboratóriách alebo na praktických cvičeniach, v prípade, ak to rozhodnutia verejných autorít umožňujú.

O ďalšom postupe budú dotknutých študentov informovať fakulty.

Príkaz rektora UK č. 10/2021

12. marec 2021: Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu rozhodol rektor UK Marek Števček o poskytnutí 100 % zľavy z ceny za ubytovanie za druhý kalendárny štvrťrok 2021 pre ubytovaných, ktorí podpísali dodatok k zmluve o ubytovaní. Ubytovaní neuhrádzajú platby až do momentu, kým nebudú vyzvaní, aby sa vrátili na internáty. Príkaz rektora UK č. 8/2021

25. február 2021: Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej situácie sa opatrenia a usmernenia týkajúce sa spôsobu práce zamestnancov a prevádzky budov UK predlžujú do odvolania. Príkaz rektora č. 6/21.

Aktualizácia, 14. február 2021

Vláda SR vyhovela žiadosti Univerzity Komenského a v sobotu krátko pred polnocou schválila uznesenie, podľa ktorého od 15. februára 2021 dostanú výnimku na cestu do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy (internát), a cestu späť študenti 4., 5. a 6. ročníka všeobecného lekárstva; ošetrovateľstva (2. a 3. ročník Bc.); pôrodnej asistencie (2. a 3. ročník Bc.), urgentnej zdravotnej starostlivosti (3. ročník Bc. – nie je v ponuke UK). Podmienkou je test, potvrdenie alebo očkovanie. Iné programy výnimku nedostali. Univerzita obratom vydáva aktualizovaný príkaz rektora, aby sa praxe mohli spustiť čím skôr. Ďalšie inštrukcie a termín nástupu na prax oznámi bratislavská a martinská fakulta študentom v priebehu dnešného dňa.

8. február 2021: Od dnes sa Slovensko riadi tzv. COVID automatom, ktorý rozdeľuje slovenské okresy do viacerých stupňov varovania. Bratislava a Martin, mestá, kde sídlia fakulty UK, sú momentálne v treťom stupni varovania. Podľa aktuálne platného uznesenia vlády SR, ktorým sa obmedzila sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania, tak výučba môže prebiehať len dištančne a návrat na internáty možný nie je.

Na základe žiadostí dekaniek a dekanov fakúlt rektor UK Marek Števček udelil študentom niektorých ročníkov a študijných programov výnimku na prezenčnú výučbu a návrat na internáty. Do laboratórií či na kliniky by sa mali vrátiť napríklad študenti a študentky lekárstva, farmácie či prírodných vied. Momentálne však nie je možné rektorské výnimky uplatniť, všetci študenti preto začnú semester dištančne.

4. február 2021: Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej situácie sa opatrenia a usmernenia týkajúce sa spôsobu práce zamestnancov a prevádzky budov UK predlžujú do 28. februára 2021. Príkaz rektora č. 4/21.

21. január 2021: Na základe odporúčania Krízového štábu UK a po prerokovaní v Permanentnom krízovom štábe UK z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemickej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 rektor UK Marek Števček rozhodol o dištančnej metóde vzdelávania počas letného semestra ak. roku 2020/21. Rektor môže na základe odôvodnenej žiadosti dekana fakulty udeliť výnimku pre študentov končiacich ročníkov, kde je fyzická účasť študenta nevyhnutná pre riadne ukončenie štúdia, alebo študentov študijných programov, ktorých ukončenie si vyžaduje nevyhnutnú fyzickú účasť v laboratóriách alebo na praktických cvičeniach (vrátane študentov medicíny). Viac informácií v príkaze rektora č. 3/21.

14. január 2021: Výučba v letnom semestri sa začína podľa harmonogramu akademického roka 15. februára 2021 a bude prebiehať dištančne (online). V záujme zachovania kvality štúdia a hodnoty vzdelania, ktorú UK svojim študentom poskytuje, rektor UK Marek Števček rozhodol o možnosti udeliť výnimku pre študentov vybraných študijných programov a ročníkov. Výnimky navrhnú dekanky a dekani fakúlt. Ak chcete vedieť, či sa vás bude týkať výnimka, sledujte informácie svojej fakulty.

Internáty zostávajú naďalej v obmedzenom režime prevádzky. Ubytovaných študentov, ktorí sa na základe výnimky budú výučby zúčastňovať prezenčne, univerzita osloví s možnosťou návratu na internát.


Zimný semester ak. roku 2020/21

21. január 2021: Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej situácie sa opatrenia a usmernenia týkajúce sa spôsobu práce zamestnancov a prevádzky budov UK predlžujú do 7. februára 2021. Príkaz rektora č.2/21.

2. január 2021: Z dôvodu výrazného zhoršovania epidemickej situácie v Slovenskej republike a s prihliadnutím na prijaté uznesenie vlády SR č. 808/2020 zo dňa 31. decembra 2020 bude väčšina zamestnancov UK v období 2. až 24. január 2021 pracovať z domu. Väčšina budov UK bude v tomto období uzavretá, vstup bude povolený len zamestnancom, ktorí majú udelenú výnimku. Služby pre študentov a širokú verejnosť tak budú nedostupné alebo prístupné po predchádzajúcej mailovej či telefonickej dohode. Viac informácií nájdete v Príkaze rektora č.1/21.

Informácie k priebehu letného semestra akademického roka 2020/21 univerzita zverejní do konca januára.

1. december 2020: Na základe odporúčania Permanentného krízového štábu UK rozhodol rektor UK Marek Števček o dištančnom priebehu skúšok v bakalárskom, magisterskom a spojenom stupni štúdia v zimnom semestri na Univerzite Komenského v Bratislave. Permanentný krízový štáb UK tiež odporučil, aby prevádzka všetkých internátov UK pokračovala v obmedzenom režime aj počas januára 2021.

23. október 2020: Univerzita Komenského v Bratislave rešpektuje nariadenia vlády Slovenskej republiky. Vzhľadom na situáciu upravuje pracovný režim a prevažná väčšina zamestnancov bude pracovať z domu. Z tohto dôvodu sú pozastavené všetky služby, ktoré vyžadujú osobný kontakt. Rovnako sú po dobu trvania obmedzení zrušené aj všetky úradné a konzultačné hodiny. Rozhodol o tom rektor UK Marek Števček v príkaze rektora.

15. október 2020: Univerzita zavádza mimoriadne kontroly na internátoch ako reakciu na porušovanie nariadenej karantény. Viacerí zahraniční študenti boli v priebehu minulého týždňa pre potvrdené ochorenie COVID-19 umiestnení do internátnych izolačných izieb. Niektorí z nich opakovane ignorovali pravidlá karantény a na dvoch izbách usporiadali večierok pre ďalších jedenásť osôb. Dnes Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodne o karanténe pre všetky osoby, ktoré sa zúčastnili včerajšieho hromadného stretnutia. Po skončení nariadenej karantény vedenie internátov všetkých trinásť osôb z internátu okamžite vylúči a navrhne disciplinárne konanie na fakultách, na ktorých títo študenti študujú. O incidente budeme informovať aj domovské univerzity študentov a zastupiteľské úrady. Vzhľadom na okolnosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave postúpi konanie voči týmto osobám príslušným policajným zložkám na ďalšie vyšetrovanie. Na celých internátoch sa zintenzívnia mimoriadne kontroly s cieľom zabezpečiť dodržiavanie internátneho poriadku a ochrany zdravia a životov ubytovaných. Vedenie Univerzity Komenského opätovne vyzýva všetkých študentov, ktorí ostali na internátoch, aby dodržiavali internátny poriadok, nariadenia štátnych orgánov a ÚVZ SR. Zdôrazňujeme, že budeme pokračovať v nekompromisnom prístupe.

5. október 2020: Internáty UK môžu ostať prístupné pre študentov, ktorí odísť nemohli – či už z dôvodu praxe, laboratórnych prác, alebo zo zdravotných či vážnych sociálnych dôvodov. Na internátoch ostala aj časť zahraničných študentov, pre ktorých by návrat domov predstavoval vážnu komplikáciu. Vedenie UK naďalej odporúča všetkým študentom, ktorí môžu internáty opustiť a majú kam ísť, aby tak urobili. V prípade zhoršenia situácie nevylučuje prijatie drastickejších opatrení s cieľom chrániť život a zdravie našich študentov a zamestnancov. S cieľom udržať internáty v chode čo najdlhšie zavádza univerzita ďalšie sprísnené opatrenia – zákaz návštev medzi izbami a dôrazné sankcionovanie pri porušení pravidiel, ako je povinnosť nosiť rúška, zákaz zhromažďovania v areáli internátov či dodržiavanie nočného pokoja.

28. september:  Vzhľadom na rapídne zhoršovanie epidemickej situácie dnes rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček na základe odporúčania Krízového štábu UK rozhodol o úplnom prerušení prezenčnej výučby. Nepočítame s tým, že prezenčná výučba sa do konca zimného semestra obnoví. Študentom bývajúcim na internátoch umožňujeme naplánovať si dobrovoľný odchod. Do 5. októbra 2020 môžu podpísať dodatok k ubytovacej zmluve, vďaka ktorému im lôžko zostane k dispozícii. Príkaz rektora

Vo štvrtok 24. septembra 2020 zasadal Permanentný krízový štáb Univerzity Komenského a vzhľadom na vývoj epidemickej situácie v Bratislave, ako aj na internátoch Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK a Vysokoškolský internát Družba, rozhodol, že oba komplexy prechádzajú s okamžitou platnosťou do červenej fázy.  

Ubytovaní môžu aj naďalej bývať na internátoch a stravovať sa v jedálňach. Okrem doteraz platných bezpečnostných a hygienických opatrení však bolo potrebné prijať aj opatrenia, ktoré minimalizujú sociálne kontakty študentov. Dnešným dňom tak platí zákaz návštev ubytovaných medzi ubytovacími blokmi, počet osôb prítomných v izbe nesmie prekročiť ubytovaciu kapacitu izby a kapacita študovní je znížená na polovicu pôvodného počtu. Zároveň platí úplný zákaz zhromažďovania a združovania osôb v interiéri aj exteriéri areálu internátov a dodržiavanie nočného pokoja od 22.00 hod. do 7.00 hod. Ubytovaným dôrazne neodporúčame návštevy medzi jednotlivými izbami a v prípade ďalšieho zhoršenia situácie návštevy medzi izbami úplne zakážeme.  

7. september 2020:

Výučba v zimnom semestri
Fakulty môžu v súlade so zákonom o vysokých školách všetky vzdelávacie činnosti, ktorých povaha to umožňuje, uskutočňovať dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou.

Akademické slávnosti
Univerzita neplánuje slávnostné otvorenie akademického roka, promócie, akademické obrady v aule na Šafárikovom námestí ani neodporúča organizovať spoločenské akcie či iné aktivity na univerzite s hromadnou účasťou.

Epidemické opatrenia
Vo všetkých vnútorných priestoroch UK, vrátane internátov, je povinné nosenie ochranných rúšok, dezinfekcia rúk pri vstupe do budov a dodržiavanie rozostupov najmenej 2 metre (princíp R-O-R: rúško-odstup-ruky). Zároveň pri prezenčných prednáškach odporúčame zníženie počtu študentov v skupine, intenzívne vetranie a dlhšie prestávky medzi jednotlivými prednáškami. Do všetkých priestorov sme umiestnili infografiky s detailnými pokynmi.

Internáty
Na internátoch platia sprísnené opatrenia, pobyt v spoločných priestoroch je možný len s rúškom, ktoré zakrýva ústa a nos. Návštevy ubytovaných počas zimného semestra povolené nebudú a kapacita pre stravníkov v jedálňach v správe univerzity je obmedzená (1 osoba na 15 m²). Špeciálne upozorňujeme študentov na potrebu používať rúška vo výťahoch, čo sú rizikové miesta.

Krízové štáby
Rektor zriadil dva krízové štáby – väčší Krízový štáb UK, ktorý rozhoduje o zásadných otázkach a prijíma opatrenia s celouniverzitným dosahom, a menší Permanentný krízový štáb UK, ktorý rieši každodenné otázky.

 

21. august 2020:

 1. Výučba v akademickom roku 2020/21 sa začína podľa plánu, oficiálne otvorenie je 21. septembra 2020, v prípade niektorých fakúlt sa môže výučba začať aj skôr. 
 2. Vo všetkých vnútorných priestoroch UK bude povinné nosenie ochranných rúšok, dezinfekcia rúk pri vstupe do budov a dodržiavanie rozostupov najmenej 2 metre (princíp R-O-R: rúško-odstup-ruky).
 3. Rôzne opatrenia budú platiť pre skupiny, ktoré sú stabilné, a iné pre výučbu predmetov študijného programu, kde sa počas dňa študenti v skupinách miešajú. Hromadné prednášky budeme presúvať do online prostredia, laboratórne cvičenia, praktické predmety či menšie skupiny skúsime čo najdlhšie udržať v prezenčnom režime.
 4. Ochranné rúška budú povinné všade vo vnútorných priestoroch okrem ubytovacej jednotky, pri vstupoch budú dezinfekčné gély. Návštevy počas zimného semestra povolené nebudú a kapacita pre stravníkov v našich jedálňach je obmedzená (1 osoba na 15 m²).
 5. Neodporúčame hromadné podujatia (konferencie, slávnosti) 

Letný semester ak. roku 2019/2020

10. jún 2020: Univerzita Komenského ruší viaceré opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 z dôvodu uvoľňovania opatrení v krajine. Rektor UK povolil vzdelávacie aktivity prezenčnou formou pri dodržaní hygienických pravidiel, do bežného režimu sa pomaly vracajú aj internáty, promócie sa presúvajú na jeseň. Na niektorých fakultách budú štátne záverečné skúšky prebiehať prezenčne, inde, podľa rozhodnutia vedení fakúlt, zostanú pri modeli dištančného skúšania. Podľa § 108e ods. 2 zákona o vysokých školách v čase krízovej situácie možno vzdelávacie činnosti uskutočňované prezenčnou metódou uskutočňovať dištančnou metódou. Za krízovú situáciu sa považuje aj mimoriadna situácia. Vláda SR má podľa vyjadrení jej členov záujem na pokračovaní mimoriadnej situácie aj po zrušení núdzového stavu.

30. apríl 2020: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určilo Univerzitu Komenského v Bratislave ako subjekt hospodárskej mobilizácie. Rektor UK Marek Števček vyhlásil stav pohotovosti a v súčasnosti UK pripravuje internáty v súlade s pokynmi krízového štábu. Študenti, ktorí na internátoch ostali, budú od osôb v karanténe fyzicky oddelení. V tejto fáze nevieme odpovedať na ďalšie otázky, keďže presný postup implementácie tohto príkazu bude závisieť od požiadaviek krízového štábu. Ďalší priebeh činností v určených zariadeniach ďalej už nie je v kompetencii univerzity.

Príkaz ministerstva školstva

6. apríl 2020: UK umožní študentom, aby sa po veľkonočných sviatkoch predčasne odubytovali z internátov. Odubytovanie prebehne podľa presného časovému harmonogramu a pri zachovaní mimoriadne striktných bezpečnostných opatrení. Univerzita umožní študentom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu odubytovať, aby si svoje veci nechali v izbe, v tom prípade im aj s ohľadom na náročnú sociálnu situáciu bude účtovať namiesto plnej sumy len symbolický poplatok.

5. apríla 2020: Rektor odporúča študentom ubytovaným v internátoch Univerzity Komenského, aby sa kompletne odubytovali z ubytovacieho zariadenia a zároveň riadne ukončili zmluvy o ubytovaní na základe dohody, ktorú pri odubytovaní poskytne ubytovacie zariadenie. V pondelok 6. apríla 2020 zverejnia ubytovacie zariadenia presné pokyny, ako bude odubytovací proces na danom ubytovacom zariadení prebiehať. Do stredy 8. apríla zverejnia ubytovacie zariadenia presný harmonogram odubytovania. Sledujte, prosím, svoje univerzitné e-mailové schránky. O termíne vášho odubytovania dostanete informáciu minimálne tri dni dopredu. Prvým dostupným termínom bude utorok po Veľkej noci, teda 14. apríl. Ak sa nestane niečo nepredvídateľné, proces odubytovania by mal prebehnúť do konca apríla.

<output>umožní študentom, aby sa po veľkonočných sviatkoch predčasne odubytovali z internátov. Odubytovanie prebehne na najväčšej slovenskej univerzite podľa presného časovému harmonogramu a pri zachovaní mimoriadne striktných bezpečnostných opatrení. Univerzita umožní študentom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu odubytovať, aby si svoje veci nechali v izbe, v tom prípade im aj s ohľadom na náročnú sociálnu situáciu bude účtovať namiesto plnej sumy len symbolický poplatok.</output>

<output>umožní študentom, aby sa po veľkonočných sviatkoch predčasne odubytovali z internátov. Odubytovanie prebehne na najväčšej slovenskej univerzite podľa presného časovému harmonogramu a pri zachovaní mimoriadne striktných bezpečnostných opatrení. Univerzita umožní študentom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu odubytovať, aby si svoje veci nechali v izbe, v tom prípade im aj s ohľadom na náročnú sociálnu situáciu bude účtovať namiesto plnej sumy len symbolický poplatok.</output>

31. marec 2020: Rektor UK sa rozhodol ponúknuť študentom v priebehu prvej tretiny apríla možnosť predčasného odubytovania. Odubytovanie prebehne na základe presne špecifikovaného časového harmonogramu tak, aby sme dodržali odporúčanú maximálnu koncentráciu osôb v priestore, v duchu aktuálnych opatrení. Internáty v súčasnosti neplánujú poskytovať letné ubytovanie. Odporúčame študentom, aby sa kompletne odubytovali, keďže do konca semestra nepredpokladáme obnovenie prezenčnej výučby ani prezenčného skúšania. Ubytovaným, ktorí sa z istých dôvodov nemôžu odubytovať, poskytne rektor UK od mája 2020 zľavu z ceny za ubytovanie, ktorá zohľadní limitované možnosti užívať izbu, vo výške 70%. Internáty študentom pri odubytovaní nebudú účtovať žiadne dodatočné náklady spojené s upratovaním či dezinfekciou, ani sa od nich nebude žiadať upratanie izieb, avšak na druhej strane nebudú internáty vracať alikvotnú časť poplatkov za mesiac marec.

Odporúčame študentom, aby sa kompletne odubytovali, keďže do konca semestra nepredpokladáme obnovenie prezenčnej výučby ani prezenčného skúšania.

Internáty študentom pri odubytovaní nebudú účtovať žiadne dodatočné náklady spojené s upratovaním či dezinfekciou, ani sa od nich nebude žiadať upratanie izieb, avšak na druhej strane nebudú internáty vracať alikvotnú časť poplatkov za mesiac marec</output>V prípade obnovenia prezenčnej metódy štúdia (čo nepredpokladáme), garantuje rektor UK všetkým odubytovaným študentom možnosť vrátiť sa na pôvodné izby.

Internáty v súčasnosti neplánujú poskytovať letné ubytovanie

26. marec 2020: Na základe vydaných predpisov rektor rozhodol o poskytnutí zľavy vo výške 100 % z ceny za ubytovanie za mesiac apríl ubytovaným študentom, ktorí nemôžu užívať ubytovacie zariadenia UK z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19.

24. marca 2020: Rektor UK naďalej ponecháva v platnosti prerušenie prezenčnej výučby a s tým súvisiace opatrenia, a to až do odvolania, resp. v období podľa opatrení verejných autorít. O dátume ukončenia prerušenia prezenčnej výučby budeme v dostatočnom časovom predstihu informovať, a to tak, aby bolo možné zabezpečiť bezproblémový prechod z dištančnej na prezenčnú metódu výučby a zabezpečiť s tým súvisiace procesy a prevádzkové otázky. Harmonogram štúdia na jednotlivých fakultách a informácie o termínoch zverejníme čoskoro.

18. marec 2020: Súčasná situácia prináša otázky, ako prebehne ukončenie semestra. Univerzita Komenského v Bratislave je veľkou univerzitou s množstvom rôznych študijných odborov, a preto je ťažké prijať jednotný postup. Rektor UK spolu s prorektormi pre vzdelávanie a vedu preto dnes vyzvali dekanov a dekanky, aby do 25. 3. 2020 v prípade potreby navrhli úpravu harmonogramu štúdia s dôrazom na končiacich študentov a zmenili harmonogramy odovzdávania záverečných prác aj štátnych záverečných skúšok. Dekanky a dekani môžu v prípade potreby umožniť presun predmetov do ďalších semestrov štúdia a prehodnotiť aj prerekvizity na absolvovanie príslušných predmetov. Rektor vyzval dekanov a dekanky, aby umožnili absolvovať maximálny počet predmetov dištančnou metódou (v prípade potreby aj skúšok), umožnili modifikáciu podmienok na získanie hodnotenia za jednotlivé predmety v súlade s akreditáciou, a pri doktorandskom štúdiu umožnili zmeny individuálnych plánov štúdia. Hlavným cieľom v tejto chvíli je, aby sme všetky predmety, ktoré sa dajú ukončiť dištančnou formou, ukončili podľa pôvodného plánu. O návrhoch jednotlivých fakúlt budeme okamžite informovať.

16. marec 2020: Dnes rokovalo Vedenie Univerzity Komenského o aktuálnej situácii a ďalších krokoch v súvislosti s harmonogramom štúdia v aktuálnom akademickom roku. Chceme vyzvať študentov aj prednášajúcich, aby čo najviac využívali dištančné metódy pri prednáškach či konzultáciách. Samozrejme si uvedomujeme, že pri rôznych študijných odboroch môže byť využitie dištančnej metódy obmedzené. V tejto fáze oslovujeme fakulty a pokúsime sa navrhnúť rôzne scenáre podľa jednotlivých študijných programov a ročníkov. V stredu vydá rektor UK usmernenie pre fakulty, aby študijný harmonogram prispôsobili aktuálnej situácii. Budeme sa snažiť čo najviac vyjsť v ústrety hlavne končiacim ročníkom. Termíny určite prispôsobíme vývoju situácie, sledujte naše médiá.

12. marec 2020:  Príkaz rektora č. 5/2020 bol vydaný na základe záverov z dnešného zasadnutia Ústredného krízového štábu SR, rozhodnutia hlavného hygienika SR a usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorým MŠVVaŠ SR nariadilo prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020.

8. marca 2020 sa vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 a vrcholiacu epidémiu chrípky rektori Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity rozhodli prijať preventívne opatrenia s cieľom predísť šíreniu nákazy. Keďže sme dve najväčšie univerzity s viac než 30-tisíc študentmi a prevádzkujeme najväčšie slovenské študentské mesto v Mlynskej doline, berieme situáciu mimoriadne vážne a cítime zodpovednosť za zdravie našich študentov a zamestnancov. Opatrenia prijal krízový štáb, ktorého sa zúčastnila aj hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre epidemiológiu a konzultovali sme ich aj s hlavným hygienikom Slovenskej republiky.

2. marca 2020: Univerzita Komenského v Bratislave si ako univerzita s najväčším počtom študentov uvedomuje zodpovednosť voči svojim študentom a zamestnancom. V pondelok 2. marca 2020 sa na pôde UK konalo rokovanie pracovnej skupiny pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu. Členmi pracovnej skupiny sú renomovaní odborníci z oblasti medicíny, infektológie a virológie, ako aj riaditelia oboch študentských domovov UK.

Na zlepšenie prevencie a ochranu zdravia prijala Univerzita Komenského viacero opatrení. V spoločných priestoroch, v sociálnych zariadeniach vrátane priestoru pred učebňami a na internátoch umiestnila dezinfekčné prostriedky, zvýšila mieru dezinfekcie priestorov a umiestnila informačné letáky o spôsoboch zníženia rizika nákazy.