UK a STU úplne uzatvárajú vysokoškolské internáty

Bratislava 11. marca 2020: Rektori Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity rozhodli úplne uzatvoriť vysokoškolské internáty od piatka 13. 3. 2020 od 10.00 hod. pre slovenských študentov.


V prvom rade by sme sa chceli poďakovať všetkým študentom, ktorí rešpektovali našu výzvu a už cez víkend opustili internáty. Naši študenti svojim zodpovedným prístupom výrazne znížili riziko nekontrolovateľného šírenia nákazy. V tejto chvíli už na internátoch ostalo len zhruba 10 % študentov, v prevažnej väčšine zahraničných. Pre internáty je však čoraz ťažšie zabezpečiť bezpečnú prevádzku: na trhu nie sú k dispozícii dezinfekčné a ochranné prostriedky a stúpa počet zamestnancov, ktorí museli ostať doma z dôvodu uzatvorenia základných a materských škôl alebo sú v dobrovoľnej karanténe. Našim hlavným cieľom je zabezpečiť ochranu zdravia študentov. Preto sme na základe analýzy aktuálnych informácií a po konzultácii s relevantnými expertnými autoritami rozhodli o úplnom uzatvorení internátov. Žiadame všetkých slovenských študentov, aby do piatka 13. 3. 2020 do 10.00 hod. opustili ubytovacie zariadenia. Na internátoch môžu ostať len zahraniční študenti. Slovenskí študenti v prípadoch hodných osobitného zreteľa môžu individuálne kontaktovať riaditeľa internátu a požiadať o mimoriadnu výnimku. Akékoľvek návštevy sú naďalej prísne zakázané.

Ďakujeme všetkým za pochopenie a spoluprácu!

Príkaz rektora UK č. 4/2020