Aktuálne informácie o poplatkoch za ubytovanie na internátoch Mlyny UK a Družba UK


Milé študentky, milí študenti,

dovoľte mi osloviť Vás, ubytovaných v našich zariadeniach – Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK a VI Družba UK v tejto neľahkej dobe v súvislosti s mnohými otázkami o ďalšom fungovaní internátov. Vo vedení univerzity si uvedomujeme, že v súčasnej situácii mnohí z Vás aj mnohí z Vašich rodičov bojujú s výpadkami príjmov. Všetci  sme v zložitej situácii - i naša univerzita. Snažíme sa hľadať také možnosti a riešenia, ktoré budú ústretové voči Vám, no rovnako zásadne nepostihnú bazálnu prevádzku internátu.

Preto mi dovoľte požiadať Vás, aby ste tzv. bytné (cenu za ubytovanie) za mesiac apríl 2020 neuhrádzali. Tým z Vás, ktorí už tento poplatok zaplatili, budú peniaze automaticky vrátené na bankový účet, z ktorého boli pripísané. Po doriešení súvisiacich právnych otázok, ktorými Vás nechcem zaťažovať, budete informovaní aj formálnym aktom (rozhodnutím).

Rovnako mi dovoľte uviesť, že ak nedostaneme nariadenie od príslušných štátnych orgánov, Vaše izby ostanú nedotknuté, s výnimkou vynesenia odpadkov a zvyškov jedál na izbách z hygienických dôvodov. Všetky vstupy do Vašich izieb budú riadne zdokumentované. Ak by bolo potrebné akokoľvek manipulovať s Vašimi osobnými vecami, dáme Vám okamžite vedieť.

Tí, ktorí na internátoch ostali ubytovaní (zamestnanci, zahraniční študenti a niekoľko slovenských s výnimkou), zaplatia za apríl bežnú sumu v riadnom termíne v zmysle zmluvy o ubytovaní.

Situáciu v ďalších mesiacoch budeme priebežne vyhodnocovať a budeme informovať v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať situácia s pandémiou ochorenia COVID-19 v druhej polovici semestra. Zvážime aj otázku vracania alikvótnej časti tzv. bytného za mesiac marec 2020, akonáhle sa vyjasní, v akom režime budú internáty pokračovať ďalej. Túto otázku však chceme otvoriť až po skončení krízového režimu.

Preto Vás nateraz prosím o porozumenia a empatiu.

V tejto situácii, bohužiaľ, nie je možné zabezpečiť opätovný vstup na izby. Príslušné orgány verejnej moci vyslovene odrádzajú od cestovania, s akýmkoľvek cieľom. Prosím Vás preto o trpezlivosť.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujete. Udržať internáty v prevádzke je momentálne veľmi náročné, robíme však všetko pre to, aby sme Mlynskú dolinu a Družbu udržali v prevádzkyschopnom stave a dokázali vám aj naďalej poskytovať cenovo dostupné ubytovanie.

Všetky aktuálne informácie zverejňuje univerzita na webovej stránke www.uniba.sk alebo prostredníctvom oficiálnych stránok na sociálnych sieťach. Prosím, sledujte ich.

Držte sa, želám Vám i Vašim blízkym pevné zdravie a odhodlanie túto situáciu zvládnuť.

Marek Števček
rektor UK

List rektora UK ubytovaným