Koronavírus: všetky správy

Organizácia štúdia počas trvania mimoriadnej situácie27. 03. 2020

Dnes 27. marca 2020 rokovalo Vedenie UK a Kolégium rektora UK k téme organizácie štúdia počas trvania mimoriadnej situácie. Rektor UK na základe záverov z...

Usmernenie pre zahraničných študentov a pracovníkov UK v...19. 03. 2020

Usmernenie pre zahraničných študentov a pracovníkov UK, ako aj ich rodinných príslušníkov, ako postupovať pri žiadosti o povolenie k pobytu v SR a o predĺženie...

Aktuálne informácie o poplatkoch za ubytovanie na...18. 03. 2020

Milé študentky, milí študenti, dovoľte mi osloviť Vás, ubytovaných v našich zariadeniach – Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK a VI Družba UK...

Využívanie dištančných metód výučby16. 03. 2020

16. marec 2020: Dnes rokovalo Vedenie Univerzity Komenského o aktuálnej situácii a ďalších krokoch v súvislosti s harmonogramom štúdia v aktuálnom akademickom...

Information for international students coming to the...14. 03. 2020

Those international students who entered Slovakia at or after 7 AM on 13 March 2020 and who wish return to Comenius University's dormitories will not be able...

Niekoľko otázok a odpovedí k aktuálnej situácii12. 03. 2020

Sme nesmierne hrdí na každého z Vás, kto sa v tejto mimoriadnej situácií zachoval veľmi zodpovedne a rešpektoval naše usmernenia a pokyny....

Aktuálne informácie k prihláškam na štúdium12. 03. 2020

V tomto období akceptujeme elektronické prihlášky. Listinné dokumenty budete môcť doložiť neskôr.

UK a STU úplne uzatvárajú vysokoškolské internáty11. 03. 2020

Bratislava 11. marca 2020: Rektori Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity rozhodli úplne uzatvoriť vysokoškolské internáty od piatka 13. 3....

Aktuálny režim Podateľne a Oddelenia vzdelávania RUK10. 03. 2020

S cieľom zabezpečiť ochranu zdravia študentov ako aj zamestnancov UK fungujú jednotlivé oddelenia Rektorátu UK v špeciálnych režimoch. Robíme všetko pre to,...

Usmernenia pre študentov a zamestnancov počas prerušenia...09. 03. 2020

Prečo sme pristúpili k prerušeniu prezenčnej výučby?

Prerušenie prezenčnej výučby na UK a STU: spoločné...08. 03. 2020

Bratislava 8. marca 2020: Vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 a vrcholiacu epidémiu chrípky sa rektori Univerzity Komenského v Bratislave a...

Univerzita Komenského prijala preventívne opatrenia05. 03. 2020

Bratislava 5. marca 2020: Lekárska fakulta UK dnes v dopoludňajších hodinách zaznamenala jeden prípad zahraničného študenta, ktorý prejavoval príznaky...

Koronavírus: situáciu pozorne sledujeme03. 03. 2020

Univerzita Komenského v Bratislave si uvedomuje zodpovednosť voči študentom a zamestnancom najväčšej slovenskej univerzity. Pod vedením rektora UK Mareka...

Koronavírus: Praktické odporúčania pri ceste do zahraničia27. 02. 2020

Univerzita Komenského v Bratislave odporúča v nadväznosti na aktuálnu situáciu so šírením koronavírusu (2019-nCoV), aby účastníci mobility do postihnutých...