Dotazníky

Aj vy môžete byť súčasťou vedy

Pomôžte vedcom a vedkyniam získať potrebné dáta pre výskum a rovnako študentom a študentkám získať podklady k záverečným prácam. Vyberte si pre vás relevantný dotazník či prieskum z aktuálnej ponuky.

Identifikácia s inštitúciou a well-being študentov UK15. 03. 2024

Oblasť výskumu: Psychológia

Analýza psychoneuroimunologických parametrov zdravia vo...18. 01. 2024

Projekt APNIP: „Analýza psychoneuroimunologických parametrov zdravia vo vybraných skupinách slovenskej populácie“

Udržateľná spotreba v mestskom prostredí – skúsenosti z...07. 06. 2023

Dotazník sa zameriava na udržateľnosť spotrebiteľského správania jednotlivcov v mestskom prostredí. Zvláštny dôraz je kladený na textilný priemysel, ktorý je...