AKTUÁLNE INFORMÁCIE A OPATRENIA

Od pondelka 8. novembra 2021 bude Bratislava v 1. stupni ohrozenia (červená).


Režim výučby je v kompetencii dekanov a dekaniek fakúlt a vyplýva zo „Semaforu výučby pre UK", ktorý schválil Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, a Príkazu rektora UK č. 16/2021. Informácie o výučbe a skúškovom období zverejňujú fakulty na svojich webových stránkach, cez AIS alebo cez e-mail. Ubytovanie na našich internátoch pokračuje v súčasnom režime OTP.

Sprísňuje sa režim povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. V interiéri platí povinnosť nosiť RESPIRÁTORY. V prípade hromadných podujatí v exteriéri sú povinné rúška.