Koronavírus: situáciu pozorne sledujeme

Univerzita Komenského v Bratislave si uvedomuje zodpovednosť voči študentom a zamestnancom najväčšej slovenskej univerzity. Pod vedením rektora UK Mareka Števčeka sa v pondelok 2. marca 2020 na pôde UK konalo rokovanie pracovnej skupiny pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19). Členmi pracovnej skupiny sú renomovaní odborníci z oblasti medicíny, ako aj riaditelia oboch študentských domovov UK.


Rektor UK informuje akademickú obec univerzity, že situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia COVID-19 sledujeme, riadime sa a budeme sa riadiť odporúčaniami a rozhodnutiami príslušných orgánov a sme pripravení na vývoj promptne reagovať.

Opatrenia na zlepšenie prevencie a ochranu zdravia:

  • umiestnenie dezinfekčných prostriedkov na báze alkoholu v spoločných priestoroch a v sociálnych zariadeniach vrátane umiestnenia pred učebňami, 
  • zvýšená miera dezinfekcie priestorov (kľučky na dverách, dotykové plochy a pod.) a ich vetranie,
  • umiestnenie informačných letákov o spôsoboch zníženia rizika nákazy v priestoroch so zvýšeným pohybom osôb zverejnených na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR.

Odporúčania pre akademickú obec univerzity:

  • necestujte do rizikových oblastí (najmä sever Talianska a Čína). Ak prichádzate na Slovensko z postihnutých oblastí, riaďte sa odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva SR,
  • v prípade, že sa u vás prejavia príznaky ochorenia, alebo ste pricestovali zo zahraničia, alebo ste sa dostali do kontaktu s nakazenou osobou, postupujte podľa inštrukcií vydaných ÚVZ SR, t. j. telefonicky kontaktujte svojho lekára alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, zostaňte doma a riaďte sa pokynmi zodpovedných osôb,
  • neorganizujte podujatia s vyššou účasťou osôb, najmä medzinárodného charakteru.

Aktuálne informácie môžete sledovať na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SRMinisterstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Členovia a členky pracovnej skupiny