Výučba na UK v zimnom semestri akademického roka 2021/2022

V pondelok 23. augusta 2021 prebehlo online zasadnutie Krízového štábu Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem členov a členiek Krízového štábu UK sa ho zúčastnili dekani a dekanky fakúlt UK, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil a zástupca Slovenskej technickej univerzity docent Mikuláš Bittera. Hlavnou témou rokovania boli podmienky výučby na UK počas blížiaceho sa zimného semestra.


Na základe odporúčaní Krízového štábu UK bude časť výučby prebiehať prezenčne a časť dištančne. Prezenčne môžu prebiehať vzdelávacie činnosti v prípade, že budú dodržané bezpečnostné a hygienické podmienky. Počet osôb v miestnosti neprekročí 50 % kapacity miestnosti určenej na sedenie, maximálne však v miestnosti môže byť 50 osôb. Viac o podmienkach a opatreniach nájdete v Rozhodnutiach Krízového štábu UK. Vzdelávacie činnosti sa realizujú prezenčne, len ak to opatrenia verejných autorít umožňujú. V prípade, že nie je možné zabezpečiť prezenčnú výučbu podľa stanovených podmienok, vzdelávacie činnosti budú prebiehať dištančne.

Konečné rozhodnutie o priebehu výučby jednotlivých predmetov je v kompetencii dekanov a dekaniek fakúlt. Študentov prvého, druhého, spojeného aj tretieho stupňa štúdia informujú o ďalších detailoch do 31. augusta 2021 fakulty.