INTERNÁTY UK SA PRIPRAVUJÚ NA NOVÝ AKADEMICKÝ ROK

Po roku a pol obmedzenej prevádzky vstupujú internáty Univerzity Komenského do novej sezóny s odhodlaním udržať svoje brány otvorené čo najdlhšie. Optimizmus vyvolávajú výsledky prieskumu o zaočkovanosti ubytovaných, pomôcť by mali aj skúsenosti s opatreniami z minulej sezóny.


O dva týždne 2. septembra začnú postupne do ubytovacích zariadení prichádzať študenti. Väčšina študentov sa ubytuje do 20. septembra, kedy na Univerzite Komenského v Bratislave (UK) začína akademický rok.

Internáty sú na túto sezónu pripravené. Okrem všeobecne platných protiepidemických opatrení ako nosenie rúšok či respirátorov v interiéri, zrušenie väčších podujatí či zvýšená hygiena a dezinfekcia spoločných priestorov, vyčlenili internáty 10 percent ubytovacej kapacity na účely izolačných izieb. Na internátoch bude platiť zákaz návštev neubytovanými osobami. Návštevy medzi ubytovanými budú zatiaľ povolené, no počet osôb v jednej izbe nesmie prekročiť počet lôžok. Platiť bude aj zákaz zhromažďovania sa, v interiéri aj v exteriéri areálu je počet ľudí v skupine obmedzený na šesť. Stále platí aj nočný pokoj medzi 22.00 a 7.00 hodinou.

Internáty zatiaľ nezisťujú a nekontrolujú, či ubytovaní sú alebo nie sú zaočkovaní. V prípade, že Bratislava prejde do stupňa rizika Ostražitosť (podľa tzv. COVID automatu), internáty budú postupovať podľa schémy OTP. Znamená to, že vstup do priestorov internátu umožnia len osobám, ktoré budú plne zaočkované podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR pod č. 240, testované (výsledok testu nie starší ako 48 hodín v prípade antigénového testu, 72 hodín v prípade PCR testu) alebo v posledných 180 dňoch prekonali ochorenie COVID-19.

Univerzita Komenského má však dôvody na optimizmus vo vzťahu k ďalším vlnám šírenia ochorenia. V priebehu augusta realizovala prieskum medzi študentmi, ktorí sa od septembra ubytujú v jej ubytovacích zariadeniach. Podľa výsledkov je aspoň prvou dávkou vakcíny zaočkovaných 82 percent respondentov, a ďalších 14 percent plánuje očkovanie do začiatku akademického roka 2021/22. Prieskumu sa zúčastnila viac ako polovica študentov, ktorým bolo ubytovanie na tento rok pridelené. „Výsledky prieskumu sú nádejou, že po troch semestroch dištančnej výučby a obmedzenej prevádzky internátov môžeme situáciu zvládnuť. Počas pandémie je ťažké čokoľvek s istotou predpovedať a vývoj situácie ovplyvňuje veľa externých faktorov. Je pravdepodobné, že nás čaká ďalší turbulentný semester, v kombinácii online a prezenčnej výučby, pričom sa situácia môže priebežne zmeniť. V záujme našich študentov ale aj pedagógov však dúfam, že to zvládneme a tentokrát už nebudeme musieť prejsť na dištančnú výučbu v plnej miere,“ hovorí rektor UK Marek Števček.

Univerzita Komenského v Bratislave je prevádzkovateľom niekoľkých internátov. Najväčšími z nich sú Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny a Vysokoškolský internát Družba s ubytovacou kapacitou približne 8500 lôžok za plnej prevádzky. Ďalšie internáty s nižšou kapacitou univerzita prevádzkuje v Bratislave, Martine a Nitre.