Výnimka pre medikov


Vláda SR vyhovela žiadosti Univerzity Komenského a v sobotu krátko pred polnocou schválila uznesenie, podľa ktorého od 15. februára 2021 dostanú výnimku na cestu do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy (internát), a cestu späť študenti 4., 5. a 6. ročníka všeobecného lekárstva; ošetrovateľstva (2. a 3. ročník Bc); pôrodnej asistencie (2. a 3. ročník Bc), urgentnej zdravotnej starostlivosti (3. ročník Bc – nie je v ponuke UK). Podmienkou je test, potvrdenie alebo očkovanie. Iné programy výnimku nedostali. Univerzita obratom vydáva aktualizovaný príkaz rektora, aby sa praxe mohli spustiť čím skôr. Ďalšie inštrukcie a termín nástupu na prax oznámi bratislavská a martinská fakulta študentom v priebehu dnešného dňa.