Psychologická poradňa

Podpora ukrajinským študentom a zamestnancom

Psychologická poradňa UK sa pridáva k podpore ukrajinským študentom a zamestnancom.

Všetkým zasiahnutým by sme chceli pripomenúť nech neváhajú využiť sieť krížovej intervencie. Môžu kontaktovať linky:

Takisto môžu priamo kontaktovať zamestnancov Psychologickej poradne UK:

  • Piatok 25.2. 14:00 - 18:00 Barbora Kiczková 0917406759
  • Sobota 26.2. 11:00 - 15:00 Gabriela Kausichová 0911442278
  • Nedeľa 27.2. 11:00 - 13:00 Jakub Rajčáni 0902328394 a 13:00 - 15:00 Barbora Kiczková 0917406759
  • Pondelok 28.2. 15:00 - 17:00 Katarína Ludrovská 0915990649

Pre osobné stretnutie bude k dispozícii Podporná skupina určená všetkým študentom a zamestnancom UK, ktorí sa cítia byť zasiahnutí konfliktom na Ukrajine.
Jej prvé plánované stretnutia budú v pondelok 28. 2. o 16:30 a vo štvrtok 3.3. o 15:30 v Psychologickej poradni UK v Mlynskej doline, átriák R. Prosíme, aby sa záujemcovia prihlásili na dané termíny na mail ppvrec.uniba.sk. Ďakujeme.

POMOC NADOSAH

Ak potrebujete psychologickú konzultácii, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom mailu, telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Mailové poradenstvo

Poskytujeme takisto e-mailové psychologické poradenstvo. Napísať nám môžete kedykoľvek, keď Vám je ťažko. Naši vyškolení študenti psychológie, pracujúci pod našou supervíziou, sa Vám určite ozvú čo najskôr. Stačí ak kliknete na nasledujúci link: mailové poradenstvo

Objednávanie klientov

Pondelok: 9:00 - 14:00
Utorok: 9:00 - 14:00
Streda: 9:00 - 14:00
Štvrtok: 9:00 - 14:00
Piatok: 9:00 - 14:00

PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA ONLINE

Hoci osobné stretnutie má v psychologickom poradenstve veľkú hodnotu, v prípade, ak nemôžete prísť osobne, prosím, kontaktujte nás a môžme sa dohodnúť na online forme stretnutia.


Klienti sa môžu objednať aj osobne, telefonicky alebo e-mailom. Psychológ im je v dohodnutom termíne  k dispozícii. Návšteva poradne je bezplatná.

Sídlo poradne

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny
Staré grunty 36
Átriový dom R
842 25 Bratislava
Tel: 0911 972 160
e-mail: ppv@rec.uniba.sk

Charakteristika psychologickej poradenskej práce

Psychologická poradňa UK pôsobí na Univerzite Komenského od roku 1968, kedy ju založil doc. PhDr. Jozef Koščo, CSc. Od svojho vzniku až po súčasnosť si zachovala status nezávislej služby študentom a zamestnancom, ktorí ju navštevujú z vlastného rozhodnutia. Poradenský vzťah, ktorý sa medzi klientom a psychológom vytvára,  sa  vyznačuje otvorenosťou a vysokým stupňom dôvery, so zárukou diskrétnosti. Nevyhnutným predpokladom úspešnej poradenskej práce je aktívna spolupráca klienta. Optimálne je, keď klient aktívne rieši svoj problém s prispením a podporou psychológa. Okrem individuálnej práce s klientmi  sa v poradni realizuje aj párové a skupinové  poradenstvo. Pracovníci poradne organizujú sporadicky aj tematicky zamerané tréningy a kurzy.

Charakteristika klientely

Poradňu navštevujú študenti, ktorí sa usilujú o lepšie sebapoznanie, chcú kultivovať svoje vzťahy s inými ľuďmi, prípadne zlepšiť svoju výkonnosť. Ďalšia skupina klientov prichádza s konkrétnymi študijnými, partnerskými, interpersonálnymi alebo inými problémami, ktoré súvisia s touto etapou životnej cesty. Klientmi poradne sú aj študenti, ktorí prežívajú krízy a náročné životné situácie, majú psychické ťažkosti, prípadne stoja pred závažnými rozhodnutiami.