Mailové poradenstvo

Do psychologickej poradne nám môžete aj napísať. Komunikovať budete s vyškolenými študentmi a študentkami posledných ročníkov štúdia psychológie na FiF UK, ktorí sú u nás na odbornej praxi a pracujú pod supervíziou. Fungujú na nepravidelnej báze počas skúškového obdobia a výučby v letnom semestri akademického roka.

V roku 2024 sú tu pre vás do 30. 6. 2024.

V rámci mailovej komunikácie s psychológmi a psychologičkami môžete zdieľať citlivé osobné informácie a informácie o zdravotnom stave, ktoré môžeme spracovávať len s vašim výslovným súhlasom. Pre zaznamenanie súhlasu je potrebné sa prihlásiť. Súhlas nám udelíte zaškrtnutím "Áno, súhlasím" a stlačením tlačidla "Odoslať" nižšie na stránke. Po udelení súhlasu vám zobrazíme adresu, na ktorej môžete psychológov kontaktovať.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese zodpovednej osoby - dpouniba.sk.

Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov nájdete na stránke https://uniba.sk/oou.