Kariérové poradenstvo

Aktuálne

Otvárame pre vás skupinové workshopy Kompas na ceste za kariérou

Kedy? Každý štvrtok od 4. apríla do 16. mája v čase od 13:30 do 16:00
Kde? Átriový dom „R“ Mlyny UK, miestnosť 48.

„Kompas na ceste za kariérou“ je séria 7 na seba nadväzujúcich skupinových workshopov, ktoré budú tvoriť zážitkové a inšpiratívne aktivity, ale aj obohacujúce rozhovory zamerané na:

  • Sebapoznávanie
  • Objavovanie kariérových možností
  • Rozhodovanie a plánovanie kariéry

Workshopy budú prebiehať v malej skupine (do 15 ľudí) v priateľskej atmosfére dôvery. V prípade záujmu sa môžete informovať a prihlásiť prostredníctvom dominika.vajdovauniba.sk.

Kariérové poradenstvo ponúka priestor objaviť silné stránky, hodnoty, identifikovať záujmy, schopnosti a kompetencie, a tak napomáha k lepšiemu sebapoznaniu. To je kľúčové v procese rozhodovania sa o ďalšom rozvoji, štúdiu alebo smerovaní a v procese plánovania kariéry v akejkoľvek fáze života. Kariérové poradenstvo tiež pomáha zorientovať sa a uplatniť na trhu práce s ohľadom na jedinečnosť a individualitu každého klienta a klietky.

V rámci poradenského procesu kariérová poradkyňa klienta/klientku sprevádza a podporuje, pričom využíva rôzne inovatívne a zážitkové metódy a techniky, ktoré podporujú spontánnosť, a tak napomáhajú k lepšiemu sebapoznávaniu a efektívnemu rozhodovaniu. 

Oblasti kariérového poradenstva v kocke:

 

  • Sebapoznávanie
  • Rozvoj a vzdelávanie
  • Rozhodovanie a plánovanie
  • Pracovný trh a pracovné príležitosti
  • Životopis a motivačný list
  • Pracovný pohovor

Kariérové poradenstvo prebieha individuálne, či už osobne alebo online, v trvaní 50-80 minút v závislosti od vzájomnej dohody klienta a kariérového poradcu. V prípade záujmu si môžete termín konzultácie rezervovať prostredníctvom Rezervačného formulára.

Miesto konzultácií

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny

Átriový dom R
Staré grunty 36
842 25 Bratislava

Kariérové poradenstvo prebieha v priestoroch Psychologickej poradne. Poradňa sa nachádza na „átriákoch“ v Mlynskej doline (átriové domky, na kopci nad zástavkou) v bloku R. Keď vojdete do areálu átriakov a za turniketmi sa vydáte doprava a hore (akoby k jedálni Venza), naľavo nájdete prvý átriák s názvom „R“. Na prízemí, oproti vchodu, už uvidíte dvere do poradne. Pokojne zaklope a v dohodnutý termín vás budem čakať. Keby ste blúdili, pokojne zavolajte.

Kariérová poradkyňa

Mgr. Dominika Volek, PhD. 
e-mail: dominika.vajdovauniba.sk

Dominika nadobudla skúsenosti s kariérovým poradenstvom už počas vysokoškolského štúdia, v rámci ktorého sa venovala intervenciám na stredných školách zameraným na výber budúceho štúdia a pracovného zamerania. Pôsobila aj ako externá konzultantka pre neziskovú organizáciu v rámci programu neformálneho vzdelávania pre ambicióznych žiakov a žiačky stredných škôl, zameraného na nadobudnutie kariérovej orientácie a zlepšenie mäkkých a tvrdých zručností. Ako kariérová poradkyňa však pracovala aj s klientmi/klientkami rôznych spoločností v automobilovom, bankovom, finančnom, IT, poradenskom a výrobnom sektore.

Vyštudovala psychológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na sociálnu a pracovnú psychológiu, absolvovala Akreditovaný vzdelávací program Kariérne poradenstvo a Akreditovaný výcvik v kariérovom poradenstve, Akreditovaný kurz Lektor a niekoľko tréningov v oblasti krízovej intervencie.

„Kariérové poradenstvo vnímam ako príležitosť spoznať seba samého, objaviť, čo ma baví, v čom vynikám a čo je pre mňa dôležité a tak nájsť, čomu sa chcem vo svojom živote venovať s radosťou, nadšením a pocitom naplnenia. Je pre mňa dobrodružstvom sprevádzať klientov na ceste sebapoznávania, objavovania a rozvíjania potenciálu, pretože každý klient/klientka je jedinečný/á, a tak je cesta vždy nepredvídateľná a neopakovateľná. Pozývam vás zažiť to tiež. “