Kariérové poradenstvo

Kariérové poradenstvo ponúka priestor objaviť silné stránky, hodnoty, identifikovať záujmy, schopnosti a kompetencie, a tak napomáha k lepšiemu sebapoznaniu. To je kľúčové v procese rozhodovania sa o ďalšom rozvoji, štúdiu alebo smerovaní a v procese plánovania kariéry v akejkoľvek fáze života. Kariérové poradenstvo tiež pomáha zorientovať sa a uplatniť na trhu práce s ohľadom na jedinečnosť a individualitu každého klienta.

V rámci poradenského procesu kariérový poradca klienta sprevádza a podporuje, pričom využíva rôzne inovatívne a zážitkové metódy a techniky, ktoré podporujú spontánnosť, a tak napomáhajú k lepšiemu sebapoznávaniu a efektívnemu rozhodovaniu.

Oblasti kariérového poradenstva v kocke:

  • Sebapoznávanie
  • Rozvoj a vzdelávanie
  • Rozhodovanie a plánovanie
  • Pracovný trh a pracovné príležitosti
  • Životopis a motivačný list
  • Pracovný pohovor

Kariérové poradenstvo prebieha individuálne, či už osobne alebo online, v trvaní 50-80 minút v závislosti od vzájomnej dohody klienta a kariérového poradcu. V prípade záujmu si môžete termín konzultácie rezervovať prostredníctvom rezervačného formulára.

Miesto konzultácií

Mlyny UK
Átriový dom R
Staré grunty 36
842 25 Bratislava

Kariérové poradenstvo prebieha v priestoroch Psychologickej poradne. Poradňa sa nachádza na „átriákoch“ v Mlynskej doline (átriové domky, na kopci nad zástavkou) v bloku R. Keď vojdete do areálu átriakov a za turniketmi sa vydáte doprava a hore (akoby k jedálni Venza), naľavo nájdete prvý átriák s názvom „R“. Na prízemí, oproti vchodu, už uvidíte dvere do poradne. Pokojne zaklope a v dohodnutý termín vás budem čakať. Keby ste blúdili, pokojne zavolajte.

Kariérová poradkyňa

Mgr. Dominika Volek, PhD. 
e-mail: dominika.vajdovauniba.sk

Dominika nadobudla skúsenosti s kariérovým poradenstvom už počas vysokoškolského štúdia, v rámci ktorého sa venovala intervenciám na stredných školách zameraným na výber budúceho štúdia a pracovného zamerania. Pôsobila aj ako externý konzultant pre neziskovú organizáciu v rámci programu neformálneho vzdelávania pre ambicióznych žiakov stredných škôl, zameraného na nadobudnutie kariérovej orientácie a zlepšenie mäkkých a tvrdých zručností. Ako kariérový poradca však pracovala aj s klientami rôznych spoločností v automobilovom, bankovom, finančnom, IT, poradenskom a výrobnom sektore.

Vyštudovala psychológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na sociálnu a pracovnú psychológiu, absolvovala Akreditovaný vzdelávací program Kariérne poradenstvo a Akreditovaný výcvik v kariérovom poradenstve, Akreditovaný kurz Lektor a niekoľko tréningov v oblasti krízovej intervencie.

„Kariérové poradenstvo vnímam ako príležitosť spoznať seba samého, objaviť, čo ma baví, v čom vynikám a čo je pre mňa dôležité a tak nájsť, čomu sa chcem vo svojom živote venovať s radosťou, nadšením a pocitom naplnenia. Je pre mňa dobrodružstvom sprevádzať klienta na ceste sebapoznávania, objavovania a rozvíjania potenciálu, pretože každý klient je jedinečný, a tak je cesta vždy nepredvídateľná a neopakovateľná. Pozývam vás zažiť to tiež.“