Zdravotná starostlivosť

Univerzita Komenského zabezpečuje primárnu zdravotnícku starostlivosť pre študentov v zdravotných strediskách, ktoré sú priamo v ŠD.

Informácie o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti pre študentov UK.

Výber zmluvného lekára:

  • zvoľte si takého zmluvného lekára, ktorý je pre Vás ľahko dostupný, t. j. v mieste Vašej školy
  • zmluvný lekár Vám zabezpečí komplexnú lekársku starostlivosť v oblasti preventívnej, liečebnej aj poradenskej
  • pri prihlasovaní je potrebné predložiť svoju zdravotnú kartu
  • zúčastňujte sa pravidelne preventívnych prehliadok (aby ste predchádzali chorobám, ktoré prebiehajú bez subjektívnych ťažkostí, ako poruchy zmyslových orgánov, choroby obličiek, pečene, poruchy tukového metabolizmu)
  • zúčastňujte sa povinných očkovaní, ktoré zabezpečuje výhradne zmluvný leká

POZOR! V prípade, že si ponecháte zmluvného lekára v mieste Vášho bydliska, musíte si byť vedomí, že nezmluvného lekára môžete žiadať o vyšetrenie len vo veľmi závažnej až život ohrozujúcej situácii.

Preventívno- liečebná starostlivosť pre vysokoškolský dorast v Bratislave