DNS Chemikálie

DNS na nákup chemikálií a spotrebného materiálu

DNS na nákup chemikálií a spotrebného materiálu pre Univerzitu Komenského v Bratislave

Prostredníctvom tohto DNS je možné obstarávať chemikálie a príslušný spotrebný materiál požadovaných na výskum, vývoj, vzdelávanie a výučbu pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

Ide najmä o dodávanie:
- organických zlúčenín,
- anorganických zlúčenín,
- diagnostických a izolačných kitov pre proteomické a genetické analýzy (reagencie, protilátky, farbičky a pod.),
- chemikálií pre sekvenovanie a genetické analýzy
- proteínov,
- enzýmov,
- rôznych druhov tkanivových kultúr, ktoré slúžia pre vedecké a experimentálne účely
- iných chemikálií
- plastového a skleneného spotrebného materiálu
- iného laboratórneho spotrebného materiálu
- pipiet.

V prípade potreby nákupu vyššie uvedených chemikálií a príslušného spotrebného materiálu je potrebné zaslať Požiadavku na realizáciu VO cez DNS (príloha č. 3 Smernice o VO https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_08.pdf, editovateľné prílohy) elektronicky v editovateľnej podobe a v zoskenovanej podobe s podpismi na e-mail dns.chemikalieuniba.sk