DNS Chemikálie

DNS na nákup chemikálií a spotrebného materiálu

DNS na nákup chemikálií a spotrebného materiálu pre Univerzitu Komenského v Bratislave

Prostredníctvom tohto DNS je možné obstarávať chemikálie a príslušný spotrebný materiál požadovaných na výskum, vývoj, vzdelávanie a výučbu pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

Ide najmä o dodávanie:
- organických zlúčenín,
- anorganických zlúčenín,
- diagnostických a izolačných kitov pre proteomické a genetické analýzy (reagencie, protilátky, farbičky a pod.),
- chemikálií pre sekvenovanie a genetické analýzy
- proteínov,
- enzýmov,
- rôznych druhov tkanivových kultúr, ktoré slúžia pre vedecké a experimentálne účely
- iných chemikálií
- plastového a skleneného spotrebného materiálu
- iného laboratórneho spotrebného materiálu
- pipiet.

V prípade potreby nákupu vyššie uvedených chemikálií a príslušného spotrebného materiálu je potrebné zaslať podpísanú Požiadavku na realizáciu VO cez DNS v listinnej podobe (príloha č. 3 Smernice o VO(príloha č. 3 Smernice o VO https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_17.pdf) a v elektronickej podobe na e-mail patricia.blazekovauniba.sk