DNS Materiál

DNS na nákup materiálu

DNS na nákup materiálu pre Univerzitu Komenského v Bratislave

Prostredníctvom tohto DNS je možné obstarávať nižšie uvedené druhy materiálu pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

Ide o tieto druhy materiálov:
- elektroinštalačný materiál, svietidlá a svetelné zdroje,
- vodoinštalačný, kúrenársky a sanitárny materiál,
- maliarsky materiál,
- stavebný materiál.

V prípade potreby nákupu vyššie uvedených druhov materiálu je potrebné zaslať podpísanú Požiadavku na realizáciu VO cez DNS v listinnej podobe (príloha č. 3 Smernice o VO(príloha č. 3 Smernice o VO https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_17.pdf) a v elektronickej podobe na e-mail patricia.blazekovauniba.sk.