Doklady o absolvovaní vysokoškolského štúdia

Žiadosť o prevzatie dokladov o absolvovaní vysokoškolského štúdia (vo formáte .doc alebo vo formáte .pdf) musí obsahovať nasledovné údaje:

• meno a priezvisko
• rodné priezvisko
• dátum a miesto narodenia
• fakulta, na ktorej žiadateľ študoval
• rok ukončenia vysokoškolského štúdia
• poštová adresa, na ktorú treba zaslať poštovú poukážku

Záujemcovia o prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia sa musia najskôr telefonicky (nájdete v kontaktoch) alebo e-mailom na archiv@uniba.sk obrátiť na zamestnancov Archívu UK a dohodnúť si prevzatie dokladov.

AKTUÁLNY OZNAM!!!

Žiadateľom o prevzatie originálov dokladov o vysokoškolskom vzdelaní oznamujeme, že od 5. mája 2021 je možné preberať si neprevzaté doklady o vzdelaní.