Zasadnutia Vedenia UK (2023 - 2027)

Akademický rok 2022/2023

zasadnutie Vedenia UK dňa 2. februára 2023

zasadnutie Vedenia UK dňa 16. februára 2023

zasadnutie Vedenia UK dňa 2. marca 2023

zasadnutie Vedenia UK dňa 16. marca 2023

(mimoriadne) zasadnutie Vedenia UK dňa 23. marca 2023

zasadnutie Vedenia UK dňa 13. apríla 2023

zasadnutie Vedenia UK dňa 4. mája 2023

zasadnutie Vedenia UK dňa 18. mája 2023

zasadnutie Vedenia UK dňa 1. júna 2023