Archív zápisníc od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023

funkčné obdobie rektora UK od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023