KATALÓG KURZOV

Každá fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka niekoľko kurzov, ktoré sú ponúkané v cudzích jazykoch (najmä v angličtine). Kliknutím nižšie na fakultu, na ktorej chcete študovať, zobrazíte katalóg kurzov. Pre bližšie informácie kontaktujte fakultného koordinátora.

Faculty of Medicine

Faculty of Law

Faculty of Arts

Faculty of Natural Sciences

Faculty of Education

Faculty of Pharmacy

Faculty of Physical Education and Sports

Jessenius Faculty of Medicine

Faculty of Mathematics, Physics and Informatics

Faculty of Roman Catholic Theology - upon agreement with faculty coordinator

Evangelical Lutheran Theological Faculty - upon agreement with faculty coordinator

Faculty of Management

Faculty of Social and Economic Sciences