DÔLEŽITÉ WEBSTRÁNKY

INŠTITÚCIE podporujúce mobility:

Mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov

Eurydice – Information Network on Education in Europe

Eurodesk Network – programy EÚ

Erasmus Student Network

SAIA, n.o. - Slovenská akademická informačná agentúra

NŠP - Národný štipendijný program

CPŠ - Centrum podpory študentov so špeciálnymi potrebami

AUF - Univerzitná agentúra pre Frankofóniu

 

WEBSTRÁNKY - ponuky práce a stáží nie sú overené a OMV nepreberá žiadnu zodpovednosť za zverejnené informácie

https://uk.jobted.com/internship-jobs - ponuky stáží

http://careers.un.org - ponuka práce

Academic Cooperation Association - informácie z oblasti VŠ vzdelávania v Európe

AIESEC - ponuky stáží, štúdia v zahraničí

EURAXESS - this portal contains practical information concerning professional and daily life, as well as information on job and funding opportunities

www.ScholarshipsListing.com - is one of the unique websites that talks about scholarships and financial aid options.

AUF - ponuky a výzvy na mobilitu

 

BULLETINY

Bulletin SAIA - vydáva SAIA, n. o. s finančnou podporou MŠ SR, dostupný od roku 2005

Štúdium vo Francúzsku - vydáva Oddelenie pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku od 01/2010

EAIE - dostupný na stránkach združenia, obsahuje informácie o workshopoch, podujatiach a konferenciách v zahraničí

AUF - vydáva AUF, Agence universitaire de la Francophonie, Bureau Europe centrale et orientale, Bucarest (Roumanie)