Zmeny v opatreniach: aktuálne informácie

Vláda SR prijala včera vo večerných hodinách úpravu uznesenia k obmedzeniu slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania, ktorým od 3. mája 2021 pre okresy v I. a II. stupni varovania upúšťa od denného zákazu vychádzania.


Dnes a počas víkendu budeme intenzívne pracovať na ďalších krokoch, keďže s takouto zmenou súvisí množstvo ďalších vecí: možnosť návratu a režim na internátoch, možnosti prezenčnej výučby, hygienické normy. Tým odborom, ktoré to najurgentnejšie potrebujú, však skúsime čo najskôr umožniť návrat do laboratórií. V pondelok zasadá Permanentný krízový štáb UK a následne zverejníme ďalšie informácie. O výučbe a skúškovom období budú informovať fakulty.