Promócie na Univerzite Komenského: rektor predstavil plán

Bratislava 14. mája 2021: Tohtoroční absolventi a absolventky Univerzity Komenského v Bratislave budú mať možnosť absolvovať slávnostné promócie. Rozhodol o tom včera rektor UK Marek Števček. Minulý týždeň univerzita poslala Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Bratislava návrh opatrení týkajúcich sa výučby, skúškového obdobia a tiež letných promócií. Regionálny hygienik tieto podmienky pre bratislavské fakulty odsúhlasil. Finálne rozhodnutie, či fakulta promócie zorganizuje, je na dekanoch a dekankách fakúlt.


Slávnostné promócie na Univerzite Komenského sa tradične konajú v priestoroch historickej Auly UK na Šafárikovom námestí. Tento rok primárne prebehnú magisterské a doktorské promócie. Organizáciu bakalárskych promócií odporúča regionálny hygienik zvážiť.

Podmienky organizácie promócií budú nasledovné:

  • Dodržanie maximálne 50-percentnej kapacity miestnosti a zároveň maximálne 150 osôb v interiéri a 200 v exteriéri. Znamená to, že každý absolvent či absolventka si budú môcť pozvať maximálne dvoch hostí.
  • Účasť na promóciách bude povolená len osobám, ktoré predložia negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 24 hodín (antigénový) alebo 72 hodín (PCR test) alebo sú zaočkované.
  • Účasť na slávnostnej promócii je dobrovoľná; študenti a študentky, ktorí nemajú záujem promócie absolvovať, si môžu diplomy prevziať na oddelení vzdelávania rektorátu univerzity. Bližšie informácie zverejní oddelenie na svojom webe.
  • Univerzita zabezpečí online streaming, takže ďalší rodinní príslušníci či priatelia budú môcť obrad sledovať aj bez fyzickej účasti.

Rektor umožnil dekanom, aby rozhodli, či ich fakulta promócie robiť bude alebo nie. Je preto možné, že niektoré fakulty sa rozhodnú promócie tohto roku neorganizovať alebo ich odložiť. Ak však daná fakulta promócie usporiada, budú sa môcť prihlásiť aj študenti, ktorí ukončili štúdium pred rokom a budú môcť absolvovať promócie v náhradnom termíne.

Okrem návrhu opatrení k organizácii promócií RÚVZ Bratislava odsúhlasil aj opatrenia týkajúce sa prezenčnej výučby študentov vybraných študijných programov, pre ktorých je absolvovanie prezenčnej výučby nevyhnutné na ukončenie ročníka či štúdia (praxe, laboratórne práce a pod.). Schválené sú aj podmienky konania záverečných a štátnych skúšok či ubytovania pre študentov, ktorí to potrebujú zo študijných dôvodov.

Opatrenia sa môžu zmeniť v závislosti od vývoja epidemickej situácie a zmien v tzv. COVID automate.