DÔLEŽITÝ KROK K NÁVRATU NA UNIVERZITU

Pred chvíľou sme dostali súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava k nášmu návrhu realizácie prezenčnej výučby.


07. 05. 2021 16.56 hod.
Od: Oddelenie pre vonkajšie vzťahy RUK

Študenti vybraných študijných programov našich bratislavských fakúlt sa budú môcť postupne vracať a absolvovať laboratórne cvičenia, terénne práce či praxe. Odporúčame študentom, aby sledovali univerzitné e-mailové schránky. Ďalšie informácie vám pošlú vaše fakulty.