Začal sa nový akademický rok

Bratislava 20. septembra 2021: Univerzita Komenského v Bratislave dnes vstúpila do 103. akademického roka. Už druhý rok sa pre pandémiu nekonalo slávnostné otvorenie v Aule UK, ale pre študentov a zamestnancov bol pripravený bohatý online program vrátane privítania rektorom UK Marekom Števčekom.


Podujatie s názvom AmosFest 2021 ponúklo diskusie, stand-up comedy, prezentáciu študentských spolkov a koncerty. Nový akademický rok je tiež rokom novej vizuálnej identity Univerzity Komenského. Univerzita spolu s jej fakultami a súčasťami bude používať nové logá a novú vizuálnu identitu. Aj o tom sa hovorilo na AmosFeste.

„Naučili sme sa za ostatné tri semestre mnohé, a zvládli sme to lepšie, ako ktokoľvek iný. Zostaňme na tejto trajektórii, prosím, i naďalej. Neľutujme sa, neprekárajme dobu, v ktorej žijeme, ale pokúsme sa ju urobiť znesiteľnejšou, a tým i samých seba lepšími,“ povedal pri príležitosti otvorenia akademického roka rektor UK Marek Števček.

V novom roku univerzita očakáva nástup takmer 25-tisíc študentov všetkých stupňov štúdia, z ktorých približne 3200 je zo zahraničia. Ide o vyššie počty ako v minulom roku, ale konečné čísla budú známe až koncom októbra aj preto, že zápisy na fakultách stále prebiehajú. Najviac prvákov nastupuje na Prírodovedeckú a Filozofickú fakultu UK. Najviac zahraničných študentov pochádza z Nemecka, Ukrajiny, Nórska, Rakúska a Iránu.

Výučba na fakultách bude v zimnom semestri prebiehať rôzne v závislosti od rozhodnutia dekanov a dekaniek. Právnická fakulta UK zvolila len online metódu vzdelávania. Inde bude výučba prebiehať kombinovane – prednášky zorganizujú dištančne a praktická výučba ako cvičenia, semináre, stáže či praxe sa uskutočnia prezenčne. Fakulty s menším počtom študentov sa rozhodli pre prezenčnú metódu.

Semafor výučby pre UK pripúšťa v zelenej a oranžovej fáze maximálne 50 osôb v miestnosti, v červenej fáze znižuje počet osôb v miestnosti na 20 a od bordovej fázy umožňuje prezenčne vyučovať len nevyhnutné predmety. Niektoré fakulty sa snažia praktické predmety, ktoré si vyžadujú prezenčnú formu, zorganizovať hneď na začiatku semestra.