Slovensko potrebuje zubárov – zubári potrebujú prax

Bratislava, 16. marca 2021: Rektor Univerzity Komenského Marek Števček opätovne žiada o výnimku zo zákazu vychádzania pre študentov programu zubné lekárstvo.


Univerzita Komenského v Bratislave sa obrátila na ministra školstva Branislava Gröhlinga a Eduarda Hegera, povereného riadením Ministerstva zdravotníctva SR, so žiadosťou o podporu pri zabezpečení výnimky zo zákazu vychádzania pre študentov doktorského študijného programu v študijnom odbore zubné lekárstvo z dôvodu potreby absolvovania predpísanej minimálnej praktickej výučby potrebnej na úspešné ukončenie štúdia odboru zubné lekárstvo.

Celé znenie listu rektora Univerzity Komenského

Aktualizácia 17.30 hod.: Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 sa rozširuje výnimka zo zákazu vychádzania na študentov a študentky ďalších študijných programov a ročníkov nasledovne: 

- študenta 4., 5. a 6. ročníka v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,

- študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore ošetrovateľstvo,

- študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore pôrodná asistencia,

- študenta 4., 5. a 6. ročníka študijného odboru zubné lekárstvo,

- študenta 4. a  5. ročníka študijného odboru farmácia,

- študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore verejné zdravotníctvo,

- študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore zdravotnícke vedy (na UK program zdravotnícke a diagnostické pomôcky)

O ďalšom postupe budú dotknutých študentov informovať fakulty.

 

Súvisiace správy:

Dnes sa začína letný semester na lekárskych fakultách - dištančne a bez výnimiek

Výnimka pre medikov