Výskumníci hľadajú dobrovoľníkov zo spoločných domácností, kde sa vyskytol COVID-19

Mali ste v domácnosti COVID-19 a ešte nie ste zaočkovaní? Staňte sa súčasťou výskumu epidemiológov z Univerzity Komenského a pomôžte vedcom lepšie spoznať šírenie infekcie COVID-19 v spoločnej domácnosti a tiež určiť, čo sú rizikové a ochranné faktory ochorenia.


Výskumníci hľadajú plnoleté osoby zo spoločných domácností, kde sa vyskytlo ochorenie COVID-19 v období december 2020 až marec 2021, a neboli ešte očkované proti COVID-19. Účastníkom stanovia protilátky proti vírusu SARS-CoV-2 z jednej skúmavky krvi zo žily, ktorú odoberie skúsený klinický personál Univerzitnej nemocnice Bratislava. Okrem toho absolvujú osobný rozhovor s epidemiológom, ktorému poskytnú potrebné údaje. O výsledku prítomnosti a hladiny protilátok bude účastník informovaný. Je vhodné, aby sa výskumu zúčastnili všetky plnoleté osoby z jednej domácnosti. 

Výskumný projekt realizuje Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty UK pod vedením docentky Alexandry Bražinovej.

Ak máte záujem, napíšte, prosím, na covidfmed.uniba.sk.