Psychologická poradňa (PP)

O poradni

Psychologická poradňa UK pôsobí na Univerzite Komenského od roku 1968, kedy ju založil doc. PhDr. Jozef Koščo, CSc s kolegami. Od svojho vzniku až po súčasnosť si zachovala status nezávislej služby študentom a zamestnancom, ktorí ju navštevujú z vlastného rozhodnutia. Keďže ide o službu Univerzity pre svojich študentov a zamestnancov návšteva poradne je bezplatná.

Psychologická poradňa UK je otvorená celému študentstvu. Špeciálne zdôrazňujeme, že ľudia, ktorí psychologickú pomoc poskytujú, sú otvorení kvír/LGBTI+ ľuďom - vrátane transrodových ľudí.

Okrem individuálnej práce s klientmi sa v poradni realizuje aj párové a skupinové poradenstvo. Pracovníci poradne organizujú sporadicky aj tematicky zamerané tréningy a kurzy.

Aktuálne

Otvárame podpornú arteterapeutickú skupinu na tému: "stres, napätie, úzkosť a ja".

Kedy? 28. 2. 2024 o 14.00 hod.

Ako? prostredníctvom zážitkových a tvorivých aktivít

Kde? V Psychologickej poradni UK v Mlynskej doline, átriák R, 1. Poschodie

Počas 8 pravidelných stretnutí, budeme mať príležitosť nahliadnuť na svoj vzťah k stresu, napätiu a úzkosti. Kde je ich miesto v živote? Aké sú ich aktuálne stratégie zvládania? Súčasne budeme vnímať aktuálne potreby skupiny, budeme vytvárať bezpečné a podporné prostredie, skúmať naše zdroje a silné stránky. Spoločne budeme hľadať vlastné funkčné a preferované formy súžitia so stresom, napätím a úzkosťou.

V prípade Vášho záujmu sa môžete prihlásiť na mail: gabriela.kausichova@uniba.sk

 

Kariérové poradenstvo

Psychologická poradňa vám prináša možnosť bezplatného kariérového poradenstva. Ak máte záujem dozvedieť sa o kariérovom poradenstve viac, navštívte sekciu Kariérové poradenstvo.

Poradenský proces

Psychologické poradenstvo chápeme ako proces, v ktorom sa poradca stretáva s klientom, aby spoločne preskúmali ťažkosti klienta a hľadali možnosti ako by sa mohol mať klient lepšie. Nevyhnutným predpokladom úspešnej poradenskej práce je teda aktívna spolupráca klienta. Poradenský vzťah, ktorý sa medzi klientom a psychológom vytvára, sa vyznačuje vysokým stupňom dôvery, so zárukou diskrétnosti, to znamená že všetko čo je na sedení povedané zostáva len medzi poradcom a klientom. Sedenie trvá cca. 50 min, v prípade páru cca. 80 min. Každý klient potrebuje osobitý počet sedení.

S čím najčastejšie pracujeme

Klienti prichádzajú s rôznymi témami, ktoré vzájomne súvisia:

  • Vzťahy v rodine: disharmonicke vzťahy, absencia rodiča, alkoholizmus, nedostatočná podpora, konflikty so súrodencami, nezhody s nevlastnými rodičmi, krízové obdobia- ochorenia a smrť...
  • Partnerstvo: konflikty, krízy, rozchody, chýbanie partnera či partnerky, sexuálne problémy, nevera, žiarlivosť...
  • Sociálne vzťahy: absencia priateľských vzťahov, osamelosť, opustennosť, komunikačné problémy, problémy so spolubývajúcimi...
  • Vzťah k sebe: cit menejcennosti, sebapodcenovanie, nespokojnosť so sebou, lepšie sebapoznanie, hľadanie pozitívneho vzťahu k sebe samému a vlastnej hodnoty, závažné rozhodnutia...
  • Študijné problémy: dôsledky nevhodného výberu študijného zamerania, nezvládanie techniky štúdia, strach zo zlyhania, skúškové úzkosti, úzkosti z vystupovania, demotivácia, vyčerpanosť...
  • Traumy: znásilnenie, zneužívanie, šikana, strata blízkeho, ťažké úrazy...
  • Témy súvisiace s procesom osamostatnovania sa a individuácie, životného smerovania.
  • Psychosomatické ťažkosti.
  • Psychologická podpora klientov so špecifickými potrebami.
  • Psychologická podpora popri psychiatrickej liečbe: depresia, úzkostné poruchy, poruchy príjmu potravy, sociálna fóbia, panické poruchy, závislosti, poruchy osobnosti...

Objednávanie klientov

Predtým ako nás kontaktujte zvážte či pre Váš problém existuje v SR špecifickejšie poradenstvo:

Na individuálne psychologické poradenstvo sa môžte objednať prostredníctvom kontaktného formulára.

Niektorí z našich pracovníkov sa Vám ozve hneď ako sa nám uvoľní pre Vás miesto a dohodnete si termín prvého stretnutia podľa vzájomných časových možností a preferencie osobného alebo online stretnutia/í.

Mailové poradenstvo

Poskytujeme takisto e-mailové psychologické poradenstvo. Napísať nám môžete kedykoľvek, keď Vám je ťažko. Naši vyškolení študenti psychológie, pracujúci pod našou supervíziou, sa Vám určite ozvú čo najskôr. Stačí ak kliknete na nasledujúci link: mailové poradenstvo

Kde nás nájdete

Mlyny UK

Staré grunty 36
Átriový dom R
842 25 Bratislava

Poradňa sa nachádza na „átriákoch“ v Mlynskej doline (átriové domky, na kopci nad zástavkou) v bloku R – keď vojdete do areálu átriakov, tak za turniketmi sa vydáte doprava a hore akoby k jedálni Venza, a hneď prvý átriák na tejto ceste na ľavo je eRko. Tam na prízemí, naproti vchodu, už uvidíte dvere do poradne. Kľudne zaklope a v dohodnutý termín Vás už budeme čakať. Keby ste blúdili zavolajte.

Linky

Všetkých záujemcom o naše služby by sme chceli pripomenúť nech neváhali využiť sieť krízovej intervencie, pokiaľ najskorší termín, ktorý Vám vieme poskytnúť je vzhľadom na Váš pociťovaný diskomfort pridlhý. Môžete kontaktovať linky:

https://dusevnezdravie.sk/

https://ipcko.sk/

UK má právnu poradňu:

https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-klinickeho-pravneho-vzdelavania/online-studentska-pravna-poradna-v-case-pandemie/