Pracovné ponuky

Archív pracovných ponúk

Vedúci Oddelenia energetiky a revízií07. 09. 2023

Žiadosti môžete zasielať do 28. 09. 2023.

Odborný referent vedy, výskumu a doktorandského štúdia16. 08. 2023

Žiadosti môžete zasielať do 31. 8. 2023

Metodik Univerzity tretieho veku UK14. 08. 2023

Žiadosť o zaradenie do výberového konania môžete zasielať do 25. 8. 2023.

Vedúci Oddelenia personálneho a mzdového pre študentské...28. 07. 2023

Žiadosť o zaradenie do výberového konania môžete zasielať do 18. 8. 2023.

Vedúci Oddelenia personálnej práce28. 07. 2023

Žiadosti môžete zasielať do 18. 8. 2023

Odborný referent vedy, výskumu a doktorandského štúdia17. 07. 2023

Žiadosti môžete zasielať do 11. 8. 2023

Investičný pracovník (odborný referent)28. 02. 2022

Miesto práce: Univerzita Komenského v Bratislave RektorátŠafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1, BratislavaDruh pracovného...

Vedúci Oddelenia nájmov a podnikateľskej činnosti UK23. 05. 2023

Žiadosti môžete posielať do 15. 06. 2023.

Vedúci Oddelenia prevádzky, údržby a opráv24. 05. 2023

Žiadosti môžete zasielať do 15. 06. 2023.

Vedúci Oddelenia rozpočtu a objednávok25. 05. 2023

Žiadosti môžete zasielať do 15. 06. 2023