Verejné obchodné súťaže

Momentálne prebiehajúce verejné obchodné súťaže:

Odpredaj motorových vozidiel03. 10. 2019

Univerzita Komenského v Bratislave odpredáva motorové vozidlá Fiat Ducato 2.5 Combinato, Mercedes Benz 815 D4220 Atego, Karosa LC 936.1038, Saab 9-3 2.0i...

Predaj nehnuteľnosti v k. ú. Martin a v k. ú. Mošovce20. 11. 2018

Predaj nehnuteľnosti v k. ú. Martin, obec Martin, okres Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 a v k. ú. Mošovce, obec Mošovce, okres Turčianske Teplice,...

Predaj nehnuteľností nachádzajúce sa v k.ú. Martin, Vrútky...25. 07. 2018

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve UK v Bratislave - pozemky a stavby nachádzajúce sa v k.ú. Martin, pozemky a stavby nachádzajúce...