Verejné obchodné súťaže

Momentálne prebiehajúce verejné obchodné súťaže:

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže04. 10. 2023

Univerzita Komenského v Bratislave vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh...24. 05. 2023

Účelom nájmu je prevádzkovanie bufetu – predaj potravín a občerstvenia pre študentov a zamestnancov fakulty.