Verejné obchodné súťaže

Momentálne prebiehajúce verejné obchodné súťaže:

Odpredaj motorového vozidla16. 06. 2020

Audi A6 3.0 TDI, rok výroby 2005

Predaj nehnuteľnosti v k. ú. Martin a v k. ú. Mošovce20. 11. 2018

Predaj nehnuteľnosti v k. ú. Martin, obec Martin, okres Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 a v k. ú. Mošovce, obec Mošovce, okres Turčianske Teplice,...

Predaj nehnuteľností nachádzajúce sa v k.ú. Martin, Vrútky...25. 07. 2018

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve UK v Bratislave - pozemky a stavby nachádzajúce sa v k.ú. Martin, pozemky a stavby nachádzajúce...