Verejné obchodné súťaže

Momentálne prebiehajúce verejné obchodné súťaže:

Súťaž na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov28. 06. 2022

Účelom nájmu je prevádzka študentskej kaviarne.