Pracovné ponuky

Archív pracovných ponúk

Lektor biológie a filozofie 08. 07. 2021

K životopisu pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Lektor biológie a chémie 08. 07. 2021

Žiadosti so životopisom môžete posielať do 18. 7. 2021.

Lektor fyziky a chémie 08. 07. 2021

K životopisu pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Lektor matematiky08. 07. 2021

Žiadosti so životopisom môžete posielať do 18. 7. 2021.

Lektor slovenského jazyka ako cudzieho jazyka 08. 07. 2021

K životopisu pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Vedúci metodik Útvaru jazykovej a odbornej prípravy...08. 07. 2021

Žiadosti so životopisom môžete posielať do 18. 7. 2021.

Lektor slovenského jazyka a dejepisu 08. 07. 2021

K životopisu pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Energetik do Oddelenia správy nehnuteľností06. 11. 2020

Motivačný list spolu so životopisom zasielajte do 18. decembra 2020.

Odborný referent verejného obstarávania14. 08. 2020

Motivačný list spolu so životopisom zasielajte do 31. augusta 2020.

Výskumný pracovník - bioinformatika15. 07. 2020

Životopisy v súlade s požiadavkami výberového konania zasielajte do 7.8.2020.