Výročné správy a hodnotenia

Výročné správy a hodnotenia UK

Univerzita Komenského predkladá výročné správy podľa § 20 ods. 1b a 2 zákona č. 131/2002 o vysokých školách. 

Univerzita Komenského sa podrobila medzinárodnej evalvácii EUA v Programe hodnotenia vysokoškolských inštitúcií, ktorým má prejsť v priebehu akademických rokov 2005/06 a 2006/07 ďalších 22 vysokoškolských inštitúcií na Slovensku.