Pracovné ponuky

Archív pracovných ponúk

Vodoinštalatér17. 05. 2021

K životopisu pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Vedúci oddelenia majetku a investícií18. 05. 2021

K životopisu pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Vedúci oddelenia "Centrum ďalšieho vzdelávania"18. 05. 2021

Žiadosti so životopisom môžete posielať do 25. 5. 2021.

Lektor biológie a filozofie 08. 07. 2021

K životopisu pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Lektor biológie a chémie 08. 07. 2021

Žiadosti so životopisom môžete posielať do 18. 7. 2021.

Lektor fyziky a chémie 08. 07. 2021

K životopisu pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Lektor matematiky08. 07. 2021

Žiadosti so životopisom môžete posielať do 18. 7. 2021.

Lektor slovenského jazyka ako cudzieho jazyka 08. 07. 2021

K životopisu pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Vedúci metodik Útvaru jazykovej a odbornej prípravy...08. 07. 2021

Žiadosti so životopisom môžete posielať do 18. 7. 2021.

Lektor slovenského jazyka a dejepisu 08. 07. 2021

K životopisu pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.