Metodika rozpisu dotácie a rozpis dotácie na fakulty a súčasti UK

Nižšie uvedené dokument sú vytvorené v zmysle zákona § 89 ods. 13 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení.