6. BOZP a Ochrana osobných údajov

VP č. 35/2023

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 16/2023 Koncepcia politiky  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program jej realizácie na Rektoráte UK v znení Dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 30. 10. 2023.

VP č. 34/2023

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 16/2023 Koncepcia politiky  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program jej realizácie na Rektoráte UK.

Predpis je platný a účinný od 30. 10. 2023.

VP č. 16/2023

Smernica rektora UK Koncepcia politiky  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program jej realizácie na Rektoráte UK.

Predpis je platný a účinný od 20. 03. 2023.

VP č. 15/2023

Smernica rektora UK, ktorou sa vydávajú základné pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 17/2010.

Predpis je platný a účinný od 20. 03. 2023.

VP č. 13/2020

Smernica rektora UK o ochrane osobných údajov na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 2/2006.

Predpis je platný a účinný od 18. 09. 2020.

VP č. 18/2016

Smernica rektora UK o vypracovaní požiarnych identifikačných kariet na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 10/2011.

Predpis je platný a účinný od 03. 11. 2016.

Prílohy:

VP č. 14/2020

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 2/2012 o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov na UK.

Predpis je platný a účinný od 23. 09. 2020.

Prílohy:

VP č. 2/2012

Smernica rektora UK o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov na UK.

Predpis je platný a účinný od 12. 03. 2012.

VP č. 2/2011

Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú pravidlá informačnej bezpečnosti UK.

Predpis je platný a účinný od 26. 01. 2011.

Príkaz rektora UK č. 8/2022

o energetickej úspore na UK.

Predpis je platný a účinný od 22. 09. 2022.

Prílohy:

Príloha č. 1

Súbor odporúčaných úsporných opatrení v oblasti energetiky

Príkaz rektora UK č. 17/2020

Opatrenia UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19).

Predpis je platný a účinný od 23. 10. 2020.

Príkaz rektora UK č. 16/2020

Dodatok č. 1 k príkazu rektora UK č. 15/2020 Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na zimný semester akademického roka 2020/2021.

Predpis je platný a účinný od 29. 09. 2020.

Príkaz rektora UK č. 15/2020

Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na zimný semester akademického roka 2020/2021.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 14/2020.

Predpis je platný a účinný od 28. 09. 2020.

Príkaz rektora UK č. 3/2017

o zákaze fajčenia na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 1/2014.

Predpis je platný od 24. 05. 2017 a účinný od 01. 07. 2017.

Zobrazuje sa 10 súborov, od 1 do 10 z 11. 1 2 Posledná strana