6. BOZP a Ochrana osobných údajov

VP č. 13/2020

Smernica rektora UK o ochrane osobných údajov na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 2/2006.

Predpis je platný a účinný od 18. 09. 2020.

VP č. 4/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa bližšie určujú podmienky výkonu kontroly požívania alkoholu, omamných a psychotropných látok na UK.

Predpis je platný a účinný od 17. 03. 2017.

VP č. 18/2016

Smernica rektora UK o vypracovaní požiarnych identifikačných kariet na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 10/2011.

Predpis je platný a účinný od 03. 11. 2016.

Prílohy:

VP č. 14/2020

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 2/2012 o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov na UK.

Predpis je platný a účinný od 23. 09. 2020.

Prílohy:

VP č. 2/2012

Smernica rektora UK o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov na UK.

Predpis je platný a účinný od 12. 03. 2012.

VP č. 2/2011

Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú pravidlá informačnej bezpečnosti UK.

Predpis je platný a účinný od 26. 01. 2011.

VP č. 17/2010

Smernica rektora UK, ktorou sa vydávajú pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách UK.

<output>Smernica rektora UK, ktorou sa vydávajú pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách UK</output>

Predpis je platný a účinný od 15. 11. 2010.

Príkaz rektora UK č. 3/2017

o zákaze fajčenia na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 1/2014.

Predpis je platný od 24. 05. 2017 a účinný od 01. 07. 2017.

Príkaz rektora UK č. 6/2016

na vykonanie dohľadu nad ochranou osobných údajov na Rektoráte UK.

Predpis je platný od 17. 10. 2016 a účinný od 01. 11. 2016.

Zobrazuje sa 8 súborov, od 1 do 8 z 8.