5. Archív a registratúra

Opatrenie rektora č. 16/2002

Bádateľský poriadok Archívu UK.

Predpis je platný od 30. 12. 2002 a účinný od 01. 01. 2003.

VP č. 1/2006

Smernica rektora UK Registratúrny poriadok a  registratúrny plán.

Predpis je platný od 16. 12. 2005 a účinný od 01. 01. 2006.

VP č. 10/2010

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 4/2010 smernici rektora UK v Bratislave, ktorou sa upravuje postup Archívu UK pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb.

Predpis je platný a účinný od 16. 07. 2010.

VP č. 4/2010

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje postup Archívu UK pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb.

Predpis je platný a účinný od 15. 03. 2010.

VP č. 18/2021

Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Dizajnový manuál UK.

Predpis je platný od 27. 08. 2020 a účinný od 01. 09. 2021.

Zobrazuje sa 4 súborov, od 1 do 4 z 4.