7. Vonkajšie vzťahy

VP č. 18/2021

Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Dizajnový manuál UK.

Predpis je platný od 27. 08. 2020 a účinný od 01. 09. 2021.

VP č. 1/2020

Smernica rektora UK Pravidlá organizovania podujatí na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 6/2013.

Predpis je platný a účinný od 13. 02. 2020.

Príkaz rektora UK č. 7/2023

o používaní sociálnych sietí UK.

Predpis je platný a účinný od 09. 10. 2023.

Príkaz rektora UK č. 6/2023

Pravidlá komunikácie s médiami na UK.

Predpis je platný a účinný od 09. 10. 2023.

Zobrazuje sa 4 súborov, od 1 do 4 z 4.