1. Študijný poriadok UK

VP č. 12/2024

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 2/2024 Smernici rektora UK k používaniu nástrojov umelej inteligencie na UK.

Predpis je platný a účinný od 06. 05. 2024.

Prílohy:

VP č. 2/2024

Smernica rektora UK k používaniu nástrojov umelej inteligencie na UK.

Predpis je platný a účinný od 22. 02. 2024.

Prílohy:

VP č. 24/2023

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 4/2021 Pravidlá prijímacieho konania na UK v znení Dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 01. 06. 2023.

VP č. 23/2023

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 4/2021 Pravidlá prijímacieho konania na UK.

Predpis je platný a účinný od 31. 05. 2023.

VP č. 4/2021

schválený VR UK Pravidlá prijímacieho konania na UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 03. 2021.

Prílohy:

Príloha č. 5

[.docx]

<output>[.docx]</output>

Príloha č. 4

[.docx]

<output>[.docx]</output>

Príloha č. 3

[.docx]

<output>[.docx]</output>

Príloha č. 2

[.docx]

<output>[.docx]</output>

<output>[.docx]</output>

Príloha č. 1

[.docx]

<output>[.docx][.docx]</output>

VP č. 22/2023

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.

Predpis bol vydaný dňa 01. 06. 2023.

Prílohy:

VP č. 21/2023

schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 31. 05. 2023.

Prílohy:

VP č. 5/2021

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 10. 03. 2021.

VP č. 20/2019

schválený AS UK Študijný poriadok UK.

Predpis je platný od 16. 10. 2019 a účinný od 01. 09. 2020.

Prílohy:

Prílohy č. 1-5

[.docx]

<output>[.docx]</output>

VP č. 6/2020

schválený AS UK Dodatok č. 5 k VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 27. 05. 2020.

VP č. 7/2019

schválený AS UK Dodatok č. 4 k VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK.

Predpis je platný od 15. 05. 2019 a účinný od 01. 09. 2019.

VP č. 20/2017

schválený predpis AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 3.

<output>schválený AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 2.</output>

<output>schválený AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 2.</output>

<output>schválený AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 2.</output>

Predpis bol vydaný dňa 23. 10. 2017.

VP č. 19/2016

schválený AS UK Dodatok č. 3 k VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 26. 10. 2016.

VP č. 8/2015

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 2.

<output>schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.</output>

Predpis bol vydaný dňa 06. 03. 2015.

VP č. 3/2015

schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 18. 02. 2015.

VP č. 5/2014

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 17. 03. 2014.

VP č. 20/2013

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 18. 12. 2013.

VP č. 8/2013

schválený AS UK Študijný poriadok UK.

<output>schválený Akademickým senátom UK v Bratislave Študijný poriadok UK v Bratislave.</output>

Predpis je platný od 19. 06. 2013 a účinný od 01. 09. 2013.

Príkaz rektora UK č. 4/2022

Dodatok č. 1 k príkazu rektora UK č. 3/2022 Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na letný semester akademického roka 2021/2022.

Predpis je platný od 07. 03. 2022 a účinný od 15. 03. 2022.

Príkaz rektora UK č. 3/2022

Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na letný semester akademického roka 2021/202.

Predpis je platný a účinný od 02. 02. 2022.

Zobrazuje sa 6 súborov, od 1 do 6 z 6.