Výstupy za rok 2019

Výstupy za rok 2019

Publikácie za rok 2019

1. Andrej Kalaš:The problem of truth, happiness and self-refutation in the philosophical viewpoint of the world by Pyrrho of Elis. In: Studia philosophica, 2019, vol. 66, iss. 1, pp.  9-26.

2. Anna Sámelová: Sloboda prejavu v paradigmách zodpovednosti človeka v offline totalite a online demokracii. In: Mészáros, T. - Kasinec, R. (eds.): Trezorové filmy - interdisciplinárny pohľad. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2019, s. 91-108.

3. Sámelová Anna: Personal and social responsibility within the paradigm of the online media-mediated communication. In: Teoretiťeskaja i prikladnaja etika: tradiciji i perspektivy. Sankt Peterburg: Saint Petersburg State University, 2019, s. 9. 

4. Kovaleva Tatiana – Plašienková Zlatica: Ot gumanizma k postgumanizmu filosofskoje osmyslenije (From Humanism to Posthumanism: Philosophical Reflection). In: Teoretiťeskaja i prikladnaja etika: tradiciji i perspektivy. Sankt Peterburg: Saint Petersburg State University, 2019, s. 54-55.

 

Konferenčné príspevky v roku 2019

1. doc. J.Tóth a Dr. R. Nagy - príspevok "AMOS global meteor network - project of VOSSs alumni" na konferencii SuperVOSS 2019

2. Workshop "Fyzikálne aspekty vývoja vesmíru: nové pohľady" v dňoch 24.-25. 10. 2019 v priestoroch AGO FMFI UK, Modra-Piesok, , na ktorom s príspevkami vystúpili Doc. Tóth, Dr. Paulech a Mgr. Čechvala.

 

3. Prof. Z. Plašienková - príspevok "From Humanism to Posthumanism: Philosophical Reflection" na konferencii 11th International Conference, Theoretical and Applied Ethics: Traditions and Prospects. "The Coming of Digital Society: A Venture in Ethic Forecasting" (100 Daniel Bell´s anniversary 1919-2019) (November 21-23, 2019; Saint Petersburg University, Russia)

4. Dr. A. Sámelová - príspevok "Personal and Social Responsibility whitin the Paradigm of the Online Media-Mediated Communication" na konferencii 11th International Conference, Theoretical and Applied Ethics: Traditions and Prospects. "The Coming of Digital Society: A Venture in Ethic Forecasting" (100 Daniel Bell´s anniversary 1919-2019) (November 21-23, 2019; Saint Petersburg University, Russia.

 

Popularizačné prednášky a aktivity v roku 2019

1. PhDr. Anna Sámelová, PhD. - popularizačná prednáška s názvom "Život v mediálnej bubline" v rámci Noci výskumníkov 2019.

2. Dr. R. Nagy - popularizačná prednáška na tému "Kozmologický vesmír v minulosti a dnes" (utorok 1. 10. 2019) v Ústredí slovenskej kresťanskej inteligencie.

3. Mgr. Zuzana Zelinová, PhD. - správa o grantovom workshope: Fyzikálne aspekty vývoja vesmíru: nové pohľady (správa z projektového workshopu 24.-25.10.2019) .