Výstupy za rok 2022

Výstupy za rok 2022

Publikácie za rok 2022

1. Plašienková, Z. - Vertanová, S. : La concepción de "biosfera" y "noósfera" en V. I. Vernadskiy y P. Teilhard de Chardin y la inspiración de su legado en el contexto del actual pensamiento ambiental. In: La Originalidad y la Fragilidad de la Vida en el Planeta Tierra. City Bell : Diálogo entre Ciencia y Religión, 2022. s- 201-215.

2. Plašienková, Z. - Florio, L. : El antropoceno en perspectiva Teilhardiana. In: La Originalidad y la Fragilidad de la Vida en el Planeta Tierra. City Bell : Diálogo entre Ciencia y Religión, 2022. s.87-200.

3. Šuráb, M.: Recenzia na Plašienková, Zlatica, ed.: Paradigmatické zmeny v chápaní kozmologickej a antropologickej problematiky: minulosť a súčasnosť. In: Acta. Facultatis Theologicae, roč. XIV. , č. 1/2022, s. 84-87.

4. Sámelová, A.: Komodifikácia vojny a mieru v online svete – informačná potreba verzus nadmerná emocionalizácia: In:  Otázky žurnalistiky, roč. 65, č. 1-2 (2022), s. 4-13.

5. Plašienková, Z.- Farbák, M.: Paradigmatické zmeny v chápaní podstaty ľudskosti - transhumanizmus a mentálne postihnutí ľudia. In: RAN, roč. 94, č. 1 (2022), s. 16-26.

6. Zolcer, Š.: Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka: medzi stredovekom a raným novovekom. Bratislava: Univerzita Komenského, 2022.

7. Chrobáková, Ž. - Nagy, R. - Lopéz-Corredoira, M. : Wrap and flare of the Galactic disc revealed with supergigants by Gaia EDR3. In: Astronomy and Astrophysics, Vol. 664, (2022) pp. 1-10.

8. Plašienková, Z. – Kovaleva, T. (2022): Socio-philosophical paradigmatic approaches to the typology of modern humanitarian expertise. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Filosofia i konfklitologia. roč. 38, č. 3, s. 332-340. 

9. Jančovič, J.:To Learn from Creation: Creation Theology in the Climax of the Book of Job (Job 38:1 – 41:24). In: Creation - Transformation – Theology. International Congress of the European Society for Catholic Theology (August 2021 - Osnabrück / Germany). (Ed. Margit Eckholt).- Münster – Berlin – Wien – Zürich – London: LIT Verlag, 2022, s. 221-235.

10. Plašienková, Z. (2022):  Antropoceno o Noósfera? Una visión comparativa entre la clasificación geológica y la perspectiva científico-teológica de P. Teilhard de Chardin. In: Quarentibus: teologia y sciencia, Roč. 9, č. 7, s. 55-68.

11. Zelinová Z. - Škvrnda, Š. (2022): Vybrané otázky zo starogréckeho kozmologického myslenia. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského.

12. Paulech, T. (2022): Vesmírne ambície ľudstva. In: RAN, roč. 24, č. 2, s. 6-17.

13. Čechvala, P. (2022): Výskum kozmického žiarenia a jeho využitie. In: RAN, roč. 24, č. 2, s. 18-27.

14. Zigo, M. - Šilha, J. - Tóth, J. (2022): Všeobecná problematika kozmického odpadu. In: RAN, roč. 24, č. 2, s. 28-33.

15. Hajduková, M. - Tóth, J. (2022): V tieni betlehmeskej hviezdy. In: RAN, roč. 24, č. 2, s. 34-38.

16. Sámelová, A. (2022): Online komunikácia ako emergentný jav. In: RAN, roč. 24, č. 2, s. 39-52.

17. Plašienková, Z. – Florio, L. (2022): Anthropocene or Noosphere? A comparative view between the geological classification and the scientific-theological perspective of P. Teilhard de Chardin. In: Quaerentibus, Vol. 9, No. 17, pp. 55-68. 

18. Plašienková, Z. – Farbák, F. – Smolková, E. (2022): Quality of Life from a Transhumanist Perspective. In: Studia Ecologiae et Bioethicae, Vol. 20, No. 4, pp. 15-23.

19. Zelinová, Z. – Kalaš, A. (2022): Plato´s microcosm and macrocosm – inspired by Hesiod? In: Electryone, Vol. 8, No. 2, pp. 1-15.  

20. Fronc, G. (2022): Teológia a matematika v kontexte paradigmatických zmien renesančnej a ranonovovekej kozmológie a fyziky. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského.

21.Vivoda, M. (2022): Nebezpečenstvá technokratickej paradigmy pre spravodlivosť a pokoj. In: ACTA, roč. XIX, č. 2, s. 28-47.

 

Konferenčné príspevky v roku 2022

1. Sámelová, A.: Dezinformácie: offline a online. AIESEC, Bratislava (15.6.2022).

2. Plašienková, Z.: Interdisciplinarita vo vede, jej hranice a možnosti s akcentom na vedecké disciplíny projektu. O vede v zrkadle prítomnosti: medzi reflexiou a skúsenosťou, Banská Bystrica (23.6.2022).

3. Masarik, J. - Števček, M.: Ku kritériu objektívneho hodnotenia vedy. O vede v zrkadle prítomnosti: medzi reflexiou a skúsenosťou, Banská Bystrica (23.6.2022).

4. Kyselovič, J.: Zmena paradigmy v medicíne: od tradičnej perspektívy „boja s chorobami“ k stratégii „obnovy zdravia“. O vede v zrkadle prítomnosti: medzi reflexiou a skúsenosťou, Banská Bystrica (23.6.2022).

5. Šiesty workshop pod názvom "Filozoficko-antropologické aspekty chápania človeka: zmeny paradigiem" sa uskutočnil vo Vedeckom parku UK dňa 7.7.2022. Vystúpili na ňom prof. E. Višňovský, doc. M. Vivoda a Mgr. M. Farbák.

6. Čechvala, P: Publikovaný poster o počítaní kozmogénnych nuklidov v meteoritoch. 31st Texas symposium on Relativistic Astrophysics. 12.-16. 9. 2022, Praha.

7. Siedmy workshop pod názvom "Paradigmatické zmeny v nazeraní na jazyk, komunikáciu a medicínu" sa uskutočnil vo Vedeckom parku UK dňa 28.10.2022.

 

 

8. Kovaleva, T. - Plašienková, Z .: Sovremennyje etičeskije problemy primenenija technologij nejronauk. 14th International Conference:  Theoretical and Applied Ethics: Traditions and Prospects.  Sankt-Peterburg, SPbGU (17-19. 11. 2022)

 

Popularizačné prednášky a aktivity v roku 2022

1. Mgr. M. Farbáka vystúpil na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej v Bratislave s prednáškou s názvom: Biochemické vylepšovanie človeka - filozoficko-etická reflexia , 20.4. 2022

2. Dr. Roman Nagy vystúpil s prednáškou s názvom „Mliečna cesta, naša rodná galaxia“ v Košiciach na SAV (SPACE::HUB) v rámci série prednášok SPACE::TALKS dňa 28.4.2022

3. Dr. Roman Nagy vystúpil s prednáškou s názvom „(fyzikálne) zákony času - od počiatku vesmíru až po jeho zánik“ na konferencii Slovenskej Advokátskej Komore, Tále, 02.06.-04.06. 2022

4. Mgr. Patrik Čechvala komentoval v Ranných novinách TV JOJ nové fotografie z ďalekohľadu Jamesa Webba dňa 13.7.2022

5. Dr. Zuzana Zelinová: Problém ľudskej prirodzenosti a transhumanistické vízie (uniba.sk) Portál UK (26.7.2022)

6. Mgr. P. Čechvala vystúpil na Comics Salóne 2022 v Bratislave s prednáškou "Obloha Stredozeme - Astronómia v diele J. R. R. Tolkiena", 17. 9. 2022

7. Dr. Roman Nagy vystúpil na Comics Salóne 2022 v Bratislave s prednáškou "Vesmírne čarovanie teleskopu Jamesa Webba", 17. 9. 2022

8. Dr. Roman Nagy vystúpil v SAV Košice v rámci SPACE: TALK s prednáškou "Mliečna cesta, naša galaxia", 28. 4. 2022

9. Dr.  P. Čechvala vystúpil s prednáškou Obloha Stredozeme - Astronómia v diele J. R. R. Tolkiena v rámci klubu astronómov v Prírodovednom múzeu SNM v Bratislave, 6.10. 2022

10. Mgr. Patrik Čechvala uverejnil článok v Denníku N s názvom „Takto sme Jupiter ešte nevideli – ako zo surových údajov ďalekohľadu Jamesa Webba vznikli farebné obrázky“, 24.8.2022

11. Mgr. Patrik Čechvala uverejnil článok v Denníku N s názvom „Bláznivý experiment na Novom Zélande – chce sa stať krajinou s neskazenou nočnou oblohou“, 5.11.2022

12. Mgr. Patrik Čechvala komentoval čiastočné zatmenie Slnka v Ranných novinách Tv Joj (od 56 minúty), 24.10.2022

13. Doc. Juraj Tóth vystúpil na Detskej univerzite Univerzity Komenského s prednáškou „Prečo a ako vznikol vesmír, hviezdy a planéty?, 27.7.2022

14. Doc. Juraj Tóth vystúpil na Letnej akadémii mladých 2022 v Košiciach s prednáškou „,Čas vo vesmíre“, 2.8.2022

15. Doc. Juraj Tóth komentoval Meteorit v Pustých Úľanoch pre denník Pravda v článku "Pusté Úľany dostali suvenír z vesmíru. Čierny objekt teraz skúmajú vedci" , 20.9.2022

16. Doc. Juraj Tóth komentoval Meteorit v Pustých Úľanoch pre portál Uniba.sk Pravda v článku "V obci Pusté Úľany pri Galante našli meteorit", 20.9.2022

17. Doc. Juraj Tóth uverejnil článok v Katolíckych novinách s názvom „Na Zemi mi je zatiaľ dobre

18. Doc. Juraj Tóth vystúpil na Gymnáziu Sv. Rodiny a dňa 6.10. na Gymnázium Sv. Uršule v Bratislave s prednáškou „Ako vznikol vesmír, hviezdy a planéty?“, 5.10.2022

19. Doc. Juraj Tóth komentoval v Ranných správach RTVS Zatmenie Slnka (od 19. munúty), 25.10.2022

20. Mgr. Čechvala vystúpil dňa 11.11. 2020 na Gymnáziu v Skalici s prednáškou O astronómii na Kanárskych ostrovoch a o astročasticovej fyzike.

21. Dr. Zuzana Zelinová: Paradigmatické zmeny v nazeraní na jazyk, komunikáciu a medicínu (uniba.sk) Portál UK, 15.11.2022

22. Mgr. Patrik Čechvala realizoval 7.3.2023 prednášku "Vesmírne hoaxy a konšpirácie" v Slovenskej pedagogickej knižnici.