Ubytovanie v akad. roku 2024/2025

Ubytovanie v akademickom roku 2024/2025

Podávanie žiadostí o ubytovanie bude aj v tomto akademickom roku možné podať pomocou ubytovacieho systému. Následne samotný výber izby bude prebiehať v systéme pre výber lôžka. O sprístupnení jednotlivých systémov vás budeme včas informovať na tejto stránke.

Aktualizované plné znenie smernice o ubytovaní vrátane všetkých príloh a harmonogramu bude k dispozícii na tejto stránke v priebehu mesiaca apríl. Rovnako tak aj aktualizovaný sprievodca ubytovacím procesom.

Stabilizácie

Stabilizácie izieb v ubytovacom systéme pre rozubytovanie v akademickom roku 2024/2025 sa budú sťahovať ku dňu 4. 4. 2024.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ubytovania neváhajte kontaktovať Centrum podpory informačných technológií - CEPIT.

V rámci ochrany osobných údajov informácie týkajúce sa iných osôb poskytované nebudú.