Fakultní referenti pre ubytovanie

Lekárska fakulta

Mgr. Mária Goliašová 

e-mail: maria.goliasova@fmed.uniba.sk

tel: 02/59 357 499

Právnická fakulta

Bc. Filip Vincent

e-mail: ubytovanie@flaw.uniba.sk

Filozofická fakulta

PhDr. Martin Čičilla

e-mail: martin.cicilla@uniba.sk

tel: 02/59 339 310

Prírodovedecká fakulta

Mgr. Vojtěch Przybyla

e-mail: ubytovaniefns.uniba.sk

tel: 02/602 96 389

Pedagogická fakulta

Iveta Martincová

e-mail: martincova@fedu.uniba.sk

tel: 02/492 87 116

Farmaceutická fakulta

Mgr. Adriana Lendvayová  

e-mail: lendvayova@fpharm.uniba.sk

tel: 02/ 501 17 145

Mgr. Michaela Belešová 

e-mail: belesova@fpharm.uniba.sk

tel: 02/501 17 142

Fakulta telesnej výchovy a športu

PhDr. Oľga Peštuková

e-mail: olga.pestukova@fsport.uniba.sk

tel: 02/206 69 918

Jesseniova lekárska fakulta

Andrea Šimková

e-mail: simkova@jfmed.uniba.sk

tel:043/263 35 03

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Mgr. Zdena Solan

e-mail: zdena.solan@fmph.uniba.sk

tel: 02/602 95 522

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Mgr. Romana Farská

e-mail: Romana.Farska@frcth.uniba.sk

tel: 02/32 777 105

Ing. Jana Hajnovičová

e-mail: Jana.Hajnovicova@frcth.uniba.sk

tel: 02/32 777 104

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Mgr. Milan Jurík, PhD.

e-mail: jurikfevth.uniba.sk 

tel: 02 /206 67 182 

Fakulta managementu

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Mgr. Kristína Janková, PhD.

e-mail: kristina.jankovafses.uniba.sk 

tel: 02/206 69 810

Bc. Zuzana Brlošová

e-mail: zuzana.brlosovafses.uniba.sk

tel: 02/206 69 869

Patrícia Slovačeková

e-mail: patricia.slovacekova@fses.uniba.sk 

tel: 02/206 69 816

Silvia Trenčanová

e-mail: silvia.trencanovafses.uniba.sk 

tel: 02/206 69 815