Fakultní referenti pre ubytovanie

Lekárska fakulta

Mgr. Mária Goliašová 

e-mail: maria.goliasova@fmed.uniba.sk

tel: 02/59 357 499

Právnická fakulta

Mgr. Filip Vincent

e-mail: ubytovanie@flaw.uniba.sk

Filozofická fakulta

PhDr. Martin Čičilla

e-mail: martin.cicilla@uniba.sk

tel: 02/59 339 310

Prírodovedecká fakulta

Mgr. Vojtěch Przybyla

e-mail: ubytovaniefns.uniba.sk

tel: 02/602 96 389

Pedagogická fakulta

Mgr. Michaela Hroncová

e-mail: hroncovafedu.uniba.sk

tel: 02/ 901 59 367

Farmaceutická fakulta

Mgr. Adriana Lendvayová  

e-mail: lendvayova@fpharm.uniba.sk

tel: 02/ 501 17 145

Mgr. Michaela Belešová 

e-mail: belesova@fpharm.uniba.sk

tel: 02/501 17 142

Fakulta telesnej výchovy a športu

PhDr. Oľga Peštuková

e-mail: olga.pestukova@fsport.uniba.sk

tel: 02/206 69 918

Jesseniova lekárska fakulta

Andrea Šimková

e-mail: simkova@jfmed.uniba.sk

tel:043/263 35 03

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Mgr. Emília Majerčíková

e-mail: Emilia.Majercikova@fmph.uniba.sk

tel: 02/654 27 522

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Mgr. Romana Farská

e-mail: Romana.Farska@frcth.uniba.sk

tel: 02/32 777 105

Ing. Jana Hajnovičová

e-mail: Jana.Hajnovicova@frcth.uniba.sk

tel: 02/32 777 104

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD.

e-mail: valko-kristakovafevth.uniba.sk

e-mail: spiritualifevth.uniba.sk

tel: 02 /206 67 102  

Fakulta managementu

Jaroslava Dzugasová

e-mail: Jaroslava.dzugasovafm.uniba.sk

tel: 02/ 501 174 67

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Mgr. Veronika Segešová

e-mail: veronika.segesovafses.uniba.sk 

tel: 02/206 69 810