Fakultní referenti pre ubytovanie

Lekárska fakulta

Mgr. Mária Goliašová 

e-mail: maria.goliasova@fmed.uniba.sk

tel: 02/901 19 499

Právnická fakulta

Bc. Matúš Brath

e-mail: ubytovanie@flaw.uniba.sk

Filozofická fakulta

PhDr. Martin Čičilla

e-mail: martin.cicilla@uniba.sk

tel: 02/901 31 310

Prírodovedecká fakulta

Mgr. Lucia Procházková

e-mail: ubytovaniefns.uniba.sk

tel: 

Pedagogická fakulta

Mgr. Ľubica Krajčovičová

e-mail: krajcovicova@fedu.uniba.sk

tel: 02/901 59 414

Farmaceutická fakulta

Ing. Silvia Zolvíková

e-mail: silvia.zolvikovafpharm.uniba.sk


Fakulta telesnej výchovy a športu
tel: 02/501 17 145

PhDr. Oľga Peštuková

e-mail: olga.pestukova@fsport.uniba.sk

tel: 02/901 79 918 

Jesseniova lekárska fakulta

Andrea Šimková

e-mail: andrea.simkovauniba.sk

tel:043/263 35 03

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Mgr. Emília Majerčíková

e-mail: Emilia.Majercikova@fmph.uniba.sk

tel: 02/602 95 522

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Mgr. Romana Farská

e-mail: Romana.Farska@frcth.uniba.sk

tel: 02/327 77 105

Ing. Jana Hajnovičová

e-mail: Jana.Hajnovicova@frcth.uniba.sk

tel: 02/327 77 104

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD.

e-mail: valko-kristakovafevth.uniba.sk

e-mail: spiritualifevth.uniba.sk

tel: 02 / 902 09 102

Fakulta managementu

Mgr. Michaela Belešová

e-mail: michaela.belesovafm.uniba.sk

tel: 02 / 902 12 121

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Mgr. Kristína Janková, PhD.

e-mail: kristina.jankovafses.uniba.sk

tel:  02/ 206 69 821