Fakultní referenti pre ubytovanie

Lekárska fakulta

Mgr. Mária Goliašová 

e-mail: maria.goliasova@fmed.uniba.sk

tel: 02/901 19 499

Právnická fakulta

Mgr. Filip Vincent

e-mail: ubytovanie@flaw.uniba.sk

Filozofická fakulta

PhDr. Martin Čičilla

e-mail: martin.cicilla@uniba.sk

tel: 02/901 31 310

Prírodovedecká fakulta

Mgr. Lucia Procházková

e-mail: ubytovaniefns.uniba.sk

tel: 

Pedagogická fakulta

Mgr. Ľubica Krajčovičová

e-mail: krajcovicova@fedu.uniba.sk

tel: 02/901 59 414

Farmaceutická fakulta

Mgr. Adriana Lendvayová  

e-mail: lendvayova@fpharm.uniba.sk

tel: 02/501 17 145

Mgr. Michaela Belešová 

e-mail: belesova@fpharm.uniba.sk

tel: 02/501 17 142

Fakulta telesnej výchovy a športu

PhDr. Oľga Peštuková

e-mail: olga.pestukova@fsport.uniba.sk

tel: 02/901 79 918 

Jesseniova lekárska fakulta

Andrea Šimková

e-mail: simkova@jfmed.uniba.sk

tel:043/263 35 03

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Mgr. Emília Majerčíková

e-mail: Emilia.Majercikova@fmph.uniba.sk

tel: 02/602 95 522

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Mgr. Romana Farská

e-mail: Romana.Farska@frcth.uniba.sk

tel: 02/327 77 105

Ing. Jana Hajnovičová

e-mail: Jana.Hajnovicova@frcth.uniba.sk

tel: 02/327 77 104

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD.

e-mail: valko-kristakovafevth.uniba.sk

e-mail: spiritualifevth.uniba.sk

tel: 02 / 902 09 102

Fakulta managementu

Jaroslava Dzugasová

e-mail: Jaroslava.dzugasovafm.uniba.sk

tel: 02/ 501 17 467

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Mgr. Kristína Janková, PhD.

e-mail: kristina.jankovafses.uniba.sk

tel:  02/ 206 69 821