Fakultní referenti pre ubytovanie

Lekárska fakulta

Mgr. Mária Goliašová 

e-mail: maria.goliasovafmed.uniba.sk

tel: 02 / 901 19 499


Právnická fakulta

Petra Švecová

e-mail: petra.svecovaflaw.uniba.sk

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

e-mail: ondrej.blazoflaw.uniba.sk


Filozofická fakulta

PhDr. Martin Čičilla

e-mail: martin.cicillauniba.sk

tel: 02 / 901 32 129


Prírodovedecká fakulta

e-mail: ubytovaniefns.uniba.sk


Pedagogická fakulta

Mgr. Ľubica Krajčovičová

e-mail: lubica.krajcovicovauniba.sk

tel: 02 / 901 59 414


Farmaceutická fakulta

Ing. Silvia Zolvíková

e-mail: silvia.zolvikovafpharm.uniba.sk

tel: 02 / 501 17 145


Fakulta telesnej výchovy a športu

PhDr. Oľga Peštuková

e-mail: olga.pestukovauniba.sk

tel: 0903 801 806


Jesseniova lekárska fakulta

Jana Kubičková

e-mail: jana.kubickovauniba.sk

tel: 043 / 263 35 26


Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Mgr. Emília Majerčíková

e-mail: emilia.majercikovafmph.uniba.sk

tel: 02 / 654 275 22


Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Mgr. Romana Farská

e-mail: romana.farskafrcth.uniba.sk

tel: 02 / 327 77 105

Ing. Jana Hajnovičová

e-mail: jana.hajnovicovafrcth.uniba.sk

tel: 02 / 327 77 104


Evanjelická bohoslovecká fakulta

Mgr.Ivan Belanji, PhD.

e-mail: ivan.belanjiuniba.sk

tel: 02 / 902 09 102


Fakulta managementu

Daniela Slaná

e-mail: daniela.slanafm.uniba.sk

tel.: 02 / 90 21 2023


Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Mgr. Donald Wertlen PhD.

e-mail: donald.wertlenfses.uniba.sk

tel:  02 / 206 69 832

Mgr. Zuzana Holičová

e-mail: zuzana.holicovafses.uniba.sk

tel:  02 / 206 69 810