Ubytovanie v akad. roku 2023/2024

 

Výber izby cez ubytovací systém sa skončil. Všetci študenti, ktorí nedostali ubytovanie alebo sa nezúčastnili výberu izby sa môžu informovať o možnostiach ubytovania na weboch konkrétnych ubytovacích zariadení a podať dodatočnú žiadosť o ubytovanie priamo tam.

Preddavok na kauciu

Všetky platby, ktoré boli pripísané na centrálny účet preddavkov na kaucie po 25. 7. 2023 vraciame ako mylné platby na účty, z ktorých prišli.

Všetky ďalšie platby študent platí na účet internátu, ktorý má uvedený v zmluve o ubytovaní.

POZOR, druhú splátku kaucie je potrebné uhradiť výlučne na účet internátu, nie na rektorátny účet. Prijaté platby na rektorátny účet budú vrátené. 

Informácie o platbách pre jednotlivé internáty: Mlyny UKDružbaLanfranconi, Vysokoškolský internát JLF UK v Martine

Žiadosť o vrátenie preddavku na kauciu z dôvodu mylnej platby, neskorého zaplatenia alebo stiahnutia žiadosti o ubytovanie do 20.7.2023 posielajte z Vášho univerzitného emailového konta spolu s výpisom/identifikáciou platby na mail koordinator.ubytovanie@uniba.sk

Ubytovací proces

Pravidlá, ktorými sa riadi ubytovací proces nájdete v Smernici ubytovacieho procesu na akademický rok 2023/2024

Prílohy k smernici:

príloha 1 - Podrobnosti o podmienkach ubytovania pre žiadateľov so ŠP

príloha 2 - Bodovanie kritéria kvality a sociálnej situácie žiadateľa

príloha 3 - Vzory oznámení o pridelení ubytovania

príloha 4 - harmonograme ubytovania.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ubytovania neváhajte kontaktovať Centrum podpory informačných technológií - CEPIT.

V rámci ochrany osobných údajov informácie týkajúce sa iných osôb poskytované nebudú.

Pribudla sekcia FAQ – často kladené otázky k ubytovaciemu procesu.