Ubytovanie v akad. roku 2024/2025

Ubytovanie v akademickom roku 2024/2025

Podávanie žiadostí o ubytovanie bude aj v tomto akademickom roku možné prostredníctvom ubytovacieho systému. Následne samotný výber izby bude prebiehať v systéme pre výber lôžka. O sprístupnení jednotlivých systémov vás budeme včas informovať na tejto stránke.

Upozorňujeme, že oba bloky Internátu Ľudovíta Štúra budú v nasledujúcom akademickom roku v rekonštrukcii. Z tohto dôvodu stabilizácie a výber izby na blokoch VBA a VBB nebudú možné.

Dôležité termíny ubytovacieho procesu 2024/2025

Do 31.5. 2024 - Oznámenie pokračujúcich žiadateľov so špecifickými potrebami o stabilizácii na CPŠ.

Do 10.6. 2024 - Žiadateľ dodá na študijné oddelenie fakulty UK podklady potrebné na pridelenie bodov za aktivity.

Do 10.6. 2024 - Žiadateľ so špecifickými potrebami dodá na CPŠ údaje o osobnom asistentovi žiadateľa s ŤZP.

Od 11.7.2024 8:00 do 19.7. 2024 23:59 - Podávanie žiadostí o ubytovanie a úhrady preddavku na kauciu prijatými uchádzačmi.

Dňa 31.7.2024 - Zverejnenie poradovníka žiadateľov o ubytovanie v elektronickom systéme.

Od 5.8. do 12.8. 2024 - Výber izieb žiadateľmi.

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ubytovania neváhajte kontaktovať Centrum podpory informačných technológií - CEPIT.

V rámci ochrany osobných údajov informácie týkajúce sa iných osôb poskytované nebudú.