Harmonogram štúdia

Harmonogram akademického roka 2021/2022

Zimný semester

 

 

 

 

Výučba

od

20. 9. 2021

do

17. 12. 2021

Skúškové obdobie

od

3. 1. 2022

do

11. 2. 2022

Letný semester

 

 

 

 

Výučba

od

14. 2. 2022

do

13. 5. 2022

Skúškové obdobie

od

16. 5. 2022

do

30. 6 .2022

Štátne skúšky – opravný a náhradný termín

od

15. 8. 2022

do

31. 8. 2022

 

Slávnostné otvorenie 103. akademického roka na UK je predbežne plánované na 20. septembra 2021 o 11:00 h. v Aule UK.

Harmonogram akademického roka 2022/2023

Zimný semester

 

 

 

 

Výučba

od

19. 9. 2022

do

16. 12. 2022

Skúškové obdobie

od

2. 1. 2023

do

10. 2. 2023

Letný semester

Výučba

od

13. 2. 2023

do

12. 5. 2023

Skúškové obdobie

od

15. 5. 2023

do

30. 6. 2023

Štátne skúšky – opravný a náhradný termín

od

21. 8. 2023

do

31. 8. 2023

Slávnostné otvorenie 104. akademického roka na UK je predbežne plánované na 19. septembra 2022 o 11:00 h. v Aule UK.