Harmonogram štúdia

Harmonogram akademického roka 2018/2019

Zimný semester

Výučba

od

24.09.2018

do

21. 12. 2018

Skúškové obdobie 

od

02.01.2019

do

15.02.2019

Letný semester

Výučba

od

18. 2. 2019

do

17.05.2019

Skúškové obdobie

od

20.05.2019

do

28.06.2019

Štátne skúšky - 
opravný 
a náhradný termín

od

19.08.2019

do

30.08.2019

 

Harmonogram akademického roka 2019/2020

Zimný semester

Výučba

od

23.09.2019

do

20. 12. 2019

Skúškové obdobie 

od

02.01.2020

do

14.02.2020

Letný semester

Výučba

od

17. 2. 2020

do

15.05.2020

Skúškové obdobie

od

18.05.2020

do

30.06.2020

Štátne skúšky - 
opravný 
a náhradný termín

od

17.08.2020

do

31.08.2020

Slávnostné otvorenie 101. akademického roka na UK sa uskutoční 23. 9. 2019 o 11.00 hod v Aule UK.