Harmonogram štúdia

 

Harmonogram akademického roka 2020/2021

 

Zimný semester

Výučba

od

21.09.2020

do

18. 12. 2020

Skúškové obdobie 

od

04.01.2021

do

12.02.2021

 

Letný semester

Výučba

od

15.02.2021

do

14.05.2021

Skúškové obdobie

od

17.05.2021

do

30.06.2021

Štátne skúšky - 
opravný 
a náhradný termín

od

16.08.2021

do

31.08.2021

Slávnostné otvorenie 102. akademického roka na UK v Aule UK sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu nekoná.

  

 

 Harmonogram akademického roka 2021/2022

Zimný semester

Výučba

od

20.09.2021

do

17. 12. 2021

Skúškové obdobie 

od

03.01.2022

do

11.02.2022

 

Letný semester

Výučba

od

14.02.2022

do

13.05.2022

Skúškové obdobie

od

16.05.2022

do

30.06.2022

Štátne skúšky - 
opravný 
a náhradný termín

od

15.08.2022

do

 

31.08.2022

 

Slávnostné otvorenie 103. akademického roka na UK je predbežne plánované na 20. septembra 2021 o 11:00 h. v Aule UK.