Harmonogram štúdia

 

Harmonogram akademického roka 2019/2020

Zimný semester

Výučba

od

23.09.2019

do

20. 12. 2019

Skúškové obdobie 

od

02.01.2020

do

14.02.2020

Letný semester

Výučba

od

17. 2. 2020

do

15.05.2020

Skúškové obdobie

od

18.05.2020

do

30.06.2020

Štátne skúšky - 
opravný 
a náhradný termín

od

17.08.2020

do

31.08.2020

Slávnostné otvorenie 101. akademického roka na UK sa uskutoční 23. 9. 2019 o 11.00 hod v Aule UK.

 

Harmonogram akademického roka 2020/2021

 

Zimný semester

Výučba

od

21.09.2020

do

18. 12. 2020

Skúškové obdobie 

od

04.01.2021

do

12.02.2021

 

Letný semester

Výučba

od

15.02.2021

do

14.05.2021

Skúškové obdobie

od

17.05.2021

do

30.06.2021

Štátne skúšky - 
opravný 
a náhradný termín

od

16.08.2021

do

31.08.2021

Slávnostné otvorenie 102. akademického roka na UK sa uskutoční 21. 9. 2020 o 11.00 hod v Aule UK.