Harmonogram štúdia

Harmonogram akademického roka 2024/2025

Zimný semester

 

 

 

 

Výučba

od

23. 9. 2024

do

20/21.* 12. 2024

Skúškové obdobie

od

2. 1. 2025

do

14/15.* 2. 2025

Letný semester

Výučba

od

17. 2. 2025

do

23./24.* 5. 2025

Skúškové obdobie

od

26. 5. 2025

do

30. 6. 2025

Štátne skúšky – opravný a náhradný termín

od

18. 8. 2025

do

31. 8. 2025

Slávnostné otvorenie 106. akademického roka na UK je predbežne plánované na 23. septembra 2024 o 11:00 h. v Aule UK.

*Platí pre externé štúdium, ak sa v sobotu vyučuje.

Harmonogram akademického roka 2023/2024

Zimný semester

 

 

 

 

Výučba

od

18. 9. 2023

do

15/16.* 12. 2023

Skúškové obdobie

od

2. 1. 2024

do

16/17.* 2. 2024

Letný semester

Výučba

od

19. 2. 2024

do

17./18.* 5. 2024

Skúškové obdobie

od

20. 5. 2024

do

28./29.* 6. 2024

Štátne skúšky – opravný a náhradný termín

od

19. 8. 2024

do

30. 8. 2024

Slávnostné otvorenie 105. akademického roka na UK je predbežne plánované na 18. septembra 2023 o 11:00 h. v Aule UK.

*Platí pre externé štúdium, ak sa v sobotu vyučuje.

Harmonogram akademického roka 2022/2023

Zimný semester

 

 

 

 

Výučba

od

19. 9. 2022

do

16. 12. 2022

Skúškové obdobie

od

2. 1. 2023

do

10. 2. 2023

Letný semester

Výučba

od

13. 2. 2023

do

12. 5. 2023

Skúškové obdobie

od

15. 5. 2023

do

30. 6. 2023

Štátne skúšky – opravný a náhradný termín

od

21. 8. 2023

do

31. 8. 2023

Slávnostné otvorenie 104. akademického roka na UK je predbežne plánované na 19. septembra 2022 o 11:00 h. v Aule UK.