Harmonogram štúdia

 

 

Harmonogram akademického roka 2018/2019

Zimný semester

Výučba

od

24.09.2018

do

21. 12. 2018

Skúškové obdobie 

od

02.01.2019

do

15.02.2019

Letný semester

Výučba

od

18. 2. 2019

do

17.05.2019

Skúškové obdobie

od

20.05.2019

do

28.06.2019

Štátne skúšky - 
opravný 
a náhradný termín

od

19.08.2019

do

30.08.2019

Slávnostné otvorenie 100. akademického roka sa uskutoční 24. 9. 2018 o 11.00 hod v Aule UK.