Celoživotné vzdelávanie

Centrum ďalšieho vzdelávania

Samostatne hospodáriaca súčasť UK, ktorá združuje mimofakultné útvary zabezpečujúce ďalšie a celoživotné vzdelávanie v rámci UK.