Pracovné ponuky

Archív pracovných ponúk

VMĽŠ Mlyny - Referent verejného obstarávania26. 06. 2020

Informácie o pracovnej pozícii Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Zodpovednosť za obstarávanie tovarov, služieb a prác prevažne v limitoch zákazky s...

VMĽŠ Mlyny - Metodik26. 06. 2020

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Vytvára systém vnútorných predpisov pre činnosť VM Ľ.Štúra – Mlyny v kvalite a štruktúre podobnej systému vnútorných...

Odborný zamestnanec na Oddelení ekonomiky práce a mzdovej...23. 06. 2020

Motivačný list spolu so životopisom zasielajte do 10. 7. 2020.

Vedúci Oddelenia správy nehnuteľností 08. 04. 2020

Životopis spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte do 20. 04. 2020.

Odborný pracovník na Referáte investícií10. 12. 2019

Životopis spolu so súhlasom o ochrane osobných údajov zasielajte na do 17. 12. 2019.

Vedúci Oddelenia pre európske programy a Erasmus+07. 11. 2019

Profesijný životopis so súhlasom o spracovaní osobných údajov zašlite do 21. 11. 2019

Finančný manažér/Asistent finančného manažéra pre projekt...29. 10. 2019

Profesijný životopis so súhlasom o spracovaní osobných údajov zašlite do 12. 11. 2019

Právnik v Útvare vnútornej kontroly a vnútorného auditu29. 10. 2019

Profesijný životopis so súhlasom o spracovaní osobných údajov zašlite do 11. 11. 2019

Odborný pracovník na Referáte investícií13. 09. 2019

Profesijný životopis so súhlasom o spracovaní osobných údajov zašlite do 30. 09. 2019

Odborný pracovník pre prácu so študentami so špecifickými...13. 09. 2019

Profesijný životopis so súhlasom o spracovaní osobných údajov zašlite do 23. 9. 2019.