Vzorové dokumenty

Úvod

Na tomto mieste nájdete vzory obálok, titulných listov a tiráží pre rôzne typy publikácií. Pod každým vzorom sa nachádzajú inštrukcie, v ktorých nájdete podrobné informácie o tom, aké údaje patria na obálku, na titulný list alebo do tiráží.

Štruktúra titulných listov a tiráží je povinná pre všetky typy publikácií vydávané vo Vydavateľstve UK.

Ak chcete na obálku, titulný list alebo do tiráží doplniť iné údaje, konzultujte to s redaktorkami. Kontakty nájdete TU.

Monografia – tlačená verzia

Vzor obálky
Vzor titulného listu
Vzor prednej tiráže
Vzor zadnej tiráže
Inštrukcie Inštrukcie Inštrukcie Inštrukcie 

Monografia – elektronická verzia

Vzor obálky
Vzor titulného listu
Vzor prednej tiráže
Vzor zadnej tiráže
Inštrukcie Inštrukcie Inštrukcie Inštrukcie 

Vysokoškolská učebnica – tlačená verzia

Vzor obálky
Vzor titulného listu
Vzor prednej tiráže
Vzor zadnej tiráže
Inštrukcie Inštrukcie Inštrukcie Inštrukcie 

Vysokoškolská učebnica – elektronická verzia

Vzor obálky
Vzor titulného listu
Vzor prednej tiráže
Vzor zadnej tiráže
Inštrukcie Inštrukcie Inštrukcie Inštrukcie 

Skriptá – tlačená verzia

Vzor obálky
Vzor titulného listu
Vzor prednej tiráže
Vzor zadnej tiráže
Inštrukcie Inštrukcie Inštrukcie Inštrukcie 

Skriptá – elektronická verzia

Vzor obálky
Vzor titulného listu
Vzor prednej tiráže
Vzor zadnej tiráže
Inštrukcie Inštrukcie Inštrukcie Inštrukcie 

Zborník – tlačená verzia

Vzor obálky
Vzor titulného listu
Vzor prednej tiráže
Vzor zadnej tiráže
Inštrukcie Inštrukcie Inštrukcie Inštrukcie 

Zborník – elektronická verzia

Vzor obálky
Vzor titulného listu
Vzor prednej tiráže
Vzor zadnej tiráže
Inštrukcie Inštrukcie Inštrukcie Inštrukcie