Kontakt

Riaditeľka Vydavateľstva UK

MGR. AGÁTA JURÁŠKOVÁ

E-mail: agata.juraskova@uniba.sk
Telefón: 02/592 44 658
Miestnosť: 112 SB

Vydavateľstvo UK

Jordana Burianová

Rektorát UK, Vydavateľstvo UK
odborná redaktorka
Telefón
02/592 44 559
Miestnosť
209 NB

Ing. Vladimír Guláš

Rektorát UK, Vydavateľstvo UK
odborný redaktor
Telefón
02/592 44 328
Miestnosť
211 NB

Andrea Jahnátková

Rektorát UK, Vydavateľstvo UK
technická redaktorka
Telefón
02/592 44 534
Miestnosť
208 NB

Marta Ludvigová

Rektorát UK, Vydavateľstvo UK
technická redaktorka
Telefón
02/592 44 367
Miestnosť
209 NB

PhDr. Božena Matliaková

Rektorát UK, Vydavateľstvo UK
odborná redaktorka
Telefón
02/592 44 327
Miestnosť
211 NB

Ing. Tatiana Moťovská

Rektorát UK, Vydavateľstvo UK
administratívna pracovníčka
Telefón
02/592 44 530
Miestnosť
112 SB

Mgr. Simona Pauliaková

Rektorát UK, Vydavateľstvo UK
odborná redaktorka
Telefón
02/592 44 534
Miestnosť
208 NB

Kristína Vozáková

Rektorát UK, Vydavateľstvo UK
technická redaktorka
Telefón
02/592 44 626
Miestnosť
210 NB

Polygrafické stredisko UK

Ján Štrof

Rektorát UK, Polygrafické stredisko UK
tlačiar
Telefón
02/654 29 997

Štefan Jurovatý

Rektorát UK, Polygrafické stredisko UK
tlačiar

Peter Knut

Rektorát UK, Polygrafické stredisko UK
tlačiar

Miroslava Krupková

Rektorát UK, Polygrafické stredisko UK
knihárka

Eva Pálfy

Rektorát UK, Polygrafické stredisko UK
administratívna pracovníčka
Telefón
02/654 29 997
Rektorát UK, Polygrafické stredisko UK
administratívna pracovníčka
Telefón
02/654 29 997

Jacqueline Plešková

Rektorát UK, Polygrafické stredisko UK
pomocná knihárka
Rektorát UK, Polygrafické stredisko UK
pomocná knihárka

Branislav Polák

Rektorát UK, Polygrafické stredisko UK
knihár

Kristína Vrablecová

Rektorát UK, Polygrafické stredisko UK
knihárka