Kontakt

Riaditeľka Vydavateľstva UK

MGR. AGÁTA JURÁŠKOVÁ

E-mail: agata.juraskova@uniba.sk
Telefón: 02/9010 9658
Miestnosť: 112 SB

Vydavateľstvo UK

Mgr. Agáta Jurášková

Vydavateľstvo UK
riaditeľka
+421 2 9010 9658
02/592 44 658
112 SB

Marta Ludvigová

Vydavateľstvo UK
technický redaktor
+421 2 9010 9367
02/592 44 367
209 NB

Ing. Jana Mirgová

Vydavateľstvo UK
technický redaktor
+421 2 9010 9656

Ing. Tatiana Moťovská

Vydavateľstvo UK
administratívny pracovník
+421 2 9010 9530
02/592 44 530
112 SB

Mgr. Simona Pauliaková

Vydavateľstvo UK
redaktor
+421 2 9010 9329
208 NB

Mgr. Adam Rada

Vydavateľstvo UK
administratívny zamestnanec, i. n.

Kristína Vozáková

Vydavateľstvo UK
technický redaktor
+421 2 9010 9626
02/592 44 626
210 NB

Polygrafické stredisko UK

Ján Štrof

Polygrafické stredisko UK
vedúci útvaru
+421 2 9010 2047
02/654 29 997

Štefan Jurovatý

Polygrafické stredisko UK
tlačiar
+421 2 9010 2043

Peter Knut

Polygrafické stredisko UK
tlačiar
+421 2 9010 2042

Miroslava Krupková

Polygrafické stredisko UK
knihárka
+421 2 9010 2045

Eva Pálfy

Polygrafické stredisko UK
administratívna pracovníčka
+421 2 9010 2048
02/654 29 997

Eva Pálfy

Polygrafické stredisko UK
upratovačka
02/654 29 997

Jacqueline Plešková

Polygrafické stredisko UK
pomocná knihárka
+421 2 9010 2041

Branislav Polák

Polygrafické stredisko UK
knihár
+421 2 9010 2044