Kontakt

Riaditeľka Vydavateľstva UK

MGR. AGÁTA JURÁŠKOVÁ

E-mail: agata.juraskova@uniba.sk
Telefón: 02/9010 9658
Miestnosť: 112 SB

Vydavateľstvo UK

Mgr. Agáta Jurášková

, Vydavateľstvo UK
riaditeľka
+421 2 9010 9658
02/592 44 658
112 SB

Mgr. Barbora Javůrková

, Vydavateľstvo UK
redaktorka
+421 2 9010 2007

Mgr. Erika Kotvasová

, Vydavateľstvo UK
redaktor
+421 2 9010 2001
+421 2 9010 9326
02/592 44 326
SB 211

Marta Ludvigová

, Vydavateľstvo UK
technická redaktorka
+421 2 9010 9367
02/592 44 367
209 NB

Ing. Tatiana Moťovská

, Vydavateľstvo UK
administratívna pracovníčka
+421 2 9010 9530
02/592 44 530
112 SB

Mgr. Simona Pauliaková

, Vydavateľstvo UK
odborná redaktorka
+421 2 9010 9329
208 NB

Mgr. Lucia Petrželová

, Vydavateľstvo UK
redaktor
+421 2 9010 9328

Ing. Ivan Pokrývka

, Vydavateľstvo UK
technický redaktor
+421 2 9010 9952
02/602 95
90109952
F2 - 169

Kristína Vozáková

, Vydavateľstvo UK
technická redaktorka
+421 2 9010 9626
02/592 44 626
210 NB

Polygrafické stredisko UK

Ján Štrof

Polygrafické stredisko UK,
tlačiar
+421 2 9010 2047
02/654 29 997

Peter Knut

Polygrafické stredisko UK,
tlačiar
+421 2 9010 2042

Miroslava Krupková

Polygrafické stredisko UK,
knihárka
+421 2 9010 2045

Eva Pálfy

Polygrafické stredisko UK,
administratívna pracovníčka
+421 2 9010 2048
02/654 29 997

Eva Pálfy

Polygrafické stredisko UK,
administratívna pracovníčka
02/654 29 997

Jacqueline Plešková

Polygrafické stredisko UK,
pomocná knihárka
+421 2 9010 2041

Branislav Polák

Polygrafické stredisko UK,
knihár
+421 2 9010 2044