Kde možno kúpiť naše publikácie

Nákup cez internet

Vybrané publikácie je možné zakúpiť cez internetovú stránku UK na adrese https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/vydavatelstvo-uk/predajne-tituly-vydavatelstva.

Predaj publikácií z produkcie Vydavateľstva UK

Publikácie, ktoré sú na sklade (okrem zborníkov), si môžete zakúpiť alebo objednať na jednotlivých fakultách takto:

LF UK
kníhkupectvo na Lekárskej fakulte UK, Sasinkova 4, 811 07 Bratislava
tel.: (02) 593 57 445
e-mail: predajnafmed.uniba.sk

JLF UK
predajňa AIC, Novomeského 7/A, 036 01 Martin
tel.: (043) 26 33 514
e-mail: alena.maslakova@uniba.sk

https://www.jfmed.uniba.sk/sluzby/predajna-aic/

kníhkupectvo Vydavateľstva Osveta, Jilemnického 57, 036 01 Martin
tel.: (043) 421 09 71

FaF UK
predajňa skrípt Farmaceutickej fakulty UK, Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava
tel.: (02) 501 17 156
e-mail: jasenskafpharm.uniba.sk

PraF UK
kníhkupectvo Academia, Štúrova ul. 9, 811 02 Bratislava
tel.: (02) 529 68 772
e-mail: academiaknihomol.sk
e-shop: knihomol.sk

FiF UK
kníhkupectvo Heuréka v novej prevádzke v Šamoríne, Bratislavská ulica 65
tel.: 0905 145 920
e-mail: heurekanextra.sk
e-shop: heureka-knihy.sk

kníhkupectvo Academia, Štúrova ul. 9, 811 02 Bratislava
tel.: (02) 529 68 772
e-mail: academiaknihomol.sk

PDF UK
kníhkupectvo Heuréka v novej prevádzke v Šamoríne, Bratislavská ulica 65
tel.: 0905 145 920
e-mail: heureka@nextra.sk
e-shop: heureka-knihy.sk

kníhkupectvo Academia, Štúrova ul. 9, 811 02 Bratislava
tel.: (02) 529 68 772
e-mail: academiaknihomol.sk
e-shop: knihomol.sk

PriF UK
kníhkupectvo Igor Iliť, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
tel.: 0903 312 088
e-mail: igorilit1@gmail.com

FMFI UK
kníhkupectvo PACI na Prírodovedeckej fakulte, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
tel.: 0903 753 129
e-mail: pacipaci.sk

FTVŠ UK
kníhkupectvo na Fakulte telesnej výchovy a športu, nábr. arm. gen. L. Svobodu č. 9, 814 69 Bratislava
tel.: 0903 763 250
e-mail: ablszm.sk

FM UK
Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, 820 05 Bratislava
tel.: (02) 501 17 403, (02) 501 17 640
e-mail: zuzana.horackovafm.uniba.sk

EBF UK
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Knižnica EBF UK, Bartókova ul. 8, 811 02 Bratislava
tel.: 02/9020 2150, 0908 079 748
e-mail: terezia.jurikovauniba.sk

RKCMBF UK
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava
tel.: (02)327 77 119-120
e-mail: kniznicafrcth.uniba.sk

 

Ďalšie kníhkupectvá s vybraným sortimentom produkcie Vydavateľstva UK sú aj mimo UK

BANSKÁ BYSTRICA
kníhkupectvo DUMA, Tatranská 44, 974 01 Banská Bystrica
tel.: (048) 412 47 66
e-mail: obchodknihy-duma.sk

NITRA
kníhkupectvo VIERA, Kmeťkova 26, 949 01 Nitra
tel.: (037) 772 13 88
e-mail: infoknihkupectvoviera.sk
e-shop: knihkupectvoviera.sk