Najčastejšie otázky spojené so sexuálnym obťažovaním

Zažívam sexuálne obťažovanie, no mám strach, že ak ho oznámim, ohrozí to moje štúdium/pracovné miesto.

Ochrana osobných údajov všetkých zúčastnených strán – oznamujúcich i obťažovaných osôb, ako aj osôb, ktoré sa mali dopustiť obťažovania – je pri riešení prípadov sexuálneho obťažovania prioritou. Samozrejme, ak podáte oficiálne oznámenie, v určitom bode sa pri prešetrovaní prípadu obvinená osoba Vašu identitu dozvie. Ak by ste však mali pocit diskriminácie z dôvodu oznámenia prípadu, prípade z dôvodu poskytnutia svedectva, oznámte to dôvernej osobe, ktorá podozrenie z neoprávneného postihu postúpi na vybavenie Útvaru vnútornej kontroly RUK. Dôverná osoba zároveň z vlastnej iniciatívy kontaktuje oznamovateľky a oznamovateľov mesiac od uzavretia prípadu s cieľom zistiť, či k neoprávnenému postihu nedošlo. Samozrejme, je možné sa na dôvernú osobu v tejto veci obrátiť aj kedykoľvek neskôr.

 

Čo ak si niekto vymyslí voči mne obvinenie a poškodí moju povesť?

Každé oznámenie sa riadne preskúma. Úmyselne lživé obvinenie možno podľa Trestného zákona postihnúť ako trestný čin ohovárania (§ 373), prípadne ako trestný čin krivého obvinenia (§ 345). 

 

Ak súhlasím s tým, že budem svedčiť v prípade sexuálneho obťažovania v mojom okolí, môžem zostať v anonymite?

Z hľadiska dôveryhodnosti svedectva je dôležité, aby bolo neanonymné. Svedkov a svedkyne však chráni Antidiskriminačný zákon proti neoprávnenému postihu, rovnako ako oznamujúce osoby a osoby, ktoré boli sexuálne obťažované. Teda v prípade, že by ste zažili akúkoľvek diskrimináciu z dôvodu, že ste svedčili v prípade sexuálneho obťažovania, môžete sa obrátiť na dôvernú osobu, ktorá vec postúpi na vybavenie Útvaru vnútornej kontroly RUK.

 

K obťažovaniu zo strany vyučujúceho došlo v kaviarni, kam ma zavolal na konzultáciu. Mám právo sa sťažovať, aj keď som so stretnutím súhlasila a obťažovanie sa neudialo na akademickej pôde?

Aj keď sa obťažovanie neudialo na akademickej pôde, udialo sa v súvislosti so štúdiom. Keďže obťažujúcou osobou bol váš vyučujúci, váš prípad spadá pod kompetenciu orgánov fakulty/univerzity. To, že ste súhlasili so stretnutím v kaviarni, neznamená, že ste súhlasili s obťažovaním.